Valg af aktivitet

Vi har valgt at udføre en yoga aktivitet med en målgruppe fra fra 8-18 år. Vores didaktiske aktivitet tager udgangspunkt i arbejdet med kropsbevidsthed.
Yoga for skolebørn fokuserer i høj grad på koncentrationstræning, selvregulering, bevidsthed og kondition og giver samtidig frirum fra konkurrence og præstationskultur. Disse færdigheder forbedrer elevernes adfærd i skolen. 

 

Kropsbevidsthed: 

Yoga og åndedrætsøvelser, meditation og afspænding hjælper  til at træne og styrke ens kropsbevidsthed, så kroppen bliver ens medspiller og ven og som kan hjælpe en til at træffe de rigtige valg og gøre dig opmærksom på ubalancer og spændinger.

Undersøgelser af effekten af yoga tyder på, at yoga kan have en positiv effekt på kropsbevidstheden. hvilket vil sige evnen til at opfange og forstå de signaler kroppens sanser modtager. Det gælder både udefrakommende signaler og signaler der opstår inde i kroppen .


Mål
Vores mål med yogadidiscplin var at understøtte elevernes kropslig fornemmelse gennem afspændingsøvelser og vække opmærksomheden hos eleverne mod stemninger, tanker og følelser. Dette kan være nøglen til at give eleverne en erfaring med kroppen. Et andet mål var at skabe bevidst sanselig opmærksomhed på kroppen ved at øve kropslig motorisk færdighed.  

Forudsætninger
Yoga er som udgangspunkt for alle uanset ens forudsætninger, om man er erfaren eller har ingen erfaring. Et hold kan derfor bestå af øvede og ikke øvede.
Vi har besluttet ikke at bruge konkurrence som didaktisk værktøj, hvor vi  skulle opnå et resultat og i stedet for havde vi fokus mod kropslige oplevelser og subjektive erfaringer. 

Vi arbejdede grundigt om hvordan vi bedst skulle organisere aktivitetens forløb og  Af redskaber har vi brugt to yoga måtter. Aktiviteten blev udført i idrætshallen men den kan også afholdes på udendørs areal,  Som frontløbere gik en af os forrest og viser øvelserne som skal. Vi har anvendt ‘’følg – mig/abe’’ metoden, som anvendes i forbindelse med opvarmningssanser.  Vi forberedte en klar instruktion som havde nogle forudsætninger, dvs. at man skulle være placeret sådan, at man  kunne se og høre

demonstrationen.
Vores aktivitet bestod af 6 yoga øvelser og yogaøvelserne varede i 2 til 5 min hver. All øvelserne skulle udføres med et roligt åndedræt og tempo. Vi skulle mærke efter, hvor grænsen gik og vi gjort det så godt vi kunne.


Evaluering
Aktivitets forløbet har skabt læring for os. Vi har fået en ny erfaring, efter vi har samlet på vores oplevelser gennem træningen. Evalueringen viser, at forløbene har understøttet læring og udvikling i kropslige oplevelser og tilegnelsen af nye erfaringer. Vores opmærksomhed mod egen krop udvidede sig i takt med øvelsernes effekt. Vi har vurderet at der kan forekomme forskellige oplevelses tilstande såsom ubehag og tilfredshed. Rent pædagogisk er det en aktivitet som kan justeres ved at forkorte tiden. Vores evaluering viser helt konkret, at indholdet af forløbet er relevant for vores arbejde og at det kan overføres til vores næste praksis. Det er afgørende at vi tager ansvar og at vi har en vigtig rolle til at forankre viden og at deltage i aktiviteterne. Det er altså vigtigt at vi som igangsættere af aktiviteterne overvejer vores mål om at instruere deltagerne på, både rent kropsmæssigt samt verbalt. Trods vores erkendelse, bestræber vi os på at være i stand til at variere, forenkle samt udvikle aktiviteten.
pucf21-sb01
pucf21-sb01
pucf21-sb01
pucf21-sb01
pucf21-sb01
pucf21-sb01