Yoga Aktivitet

SMTTE Model

Sammenhæng.

I det sundhedsfaglige pædagogiske arbejde er nogle af nøglebegreberne sundhedsfremme og mental sundhed . Derfor har jeg valgt Yoga som en bevægelses aktivitet, for 5-7 klasser i et klubtilbud, med kroppen som udgangspunkt for trivselsfremme og social læring. Nye studier viser at man gennem bevægelses aktiviteter som Yoga, skaber en øget trivsel og mental sundhed hos børn og unge (Gothe m.fl.2014; Luu & Hall 2016). Yoga er en holistisk træningsform hvis grundsten består i, krop og sind hænger sammen, der er fokus på samspillet mellem krop, psyke og sundhed, dette kaldes også et psykomotorisk læringsrum (Andersen & Stolpe 2018). Når man arbejder med en bevægelses aktivitet som Yoga, meditation og åndedrætsøvelser, som fagperson, arbejder man med at fremme den enkeltes kropslige handlekompetencer i forhold til sundhedsfremme og understøtter børn og unge i individuelle og sociale handleprocesser via bevægelses aktiviteter. Som instruktør bliver min rolle at forsøge at skabe et rummeligt læringsmiljø, ”alle er ikke lige gode til alt”, så det handler om at man på anerkendende facon guider, leder og motiverer dem trygt igennem øvelserne.

Mål

Det sundhedsfaglige pædagogiske mål med Yoga aktiviteten er øget kropsbevidsthed og social læring. Forsøge at skabe et læringsrum hvor det er okay at ”være sig selv” og give dem en tro på sig selv gennem bevægelse i samspil med andre. At børn og unge kommer i en tilstand af velbefindende både fysisk, psykisk og socialt, uanset social ulighed, levevilkår eller livsstil. Gennem Yoga vil børnene forbedre deres sociale kompetencer, kropsbevidsthed og generelle trivsel. ”vi mener ikke, at man kun skal lære børn og unge om trivsel, men også lære dem at trives gennem egne kropslige erfaringer, oplevelser og handlinger” (Sederberg & Stolpe; Børn og unges trivsel, 2019).

Tegn

Gennem dette Yoga forløb vil der være tegn på øget selvværd, styrkelse af sociale kompetencer, større kropsbevidsthed og forbedret kognitive evner, såsom koncentration, kommunikationen og læring. De vil opbygge muskelmasse, blive smidigere og have bedre balance. Deres vejrtrækning vil forbedres og dermed give dem mere overskud og energi i deres hverdag. Det vil i sidste ende resultere i en bredere forståelse for hvordan krop og sind hænger sammen og det vil give dem en større tro på deres egen formåen.

Tiltag

Når man skal tilrettelægge et psykomotorisk bevægelsesforløb som Yoga, skal man itænke de fysiske rammer, redskaber og tid, f.eks en idrætssal, et lokale eller bruge naturen, da en anden af Yogaens grundsten er, at naturen og mennesket er forbundet. I og med vi befinder os i en pandemi hvor vi er underlagt restriktioner og skal holde os til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, kunne man vælge at lave Yoga udendørs. Hvilket giver en yderligere sanselig dimension i form af de fysiske rammer og de auditive påvikrninger. Man behøver ikke andet end en Yogamåtte, men man kan tilføje håndvægte og elastikker når man skruer op for sværhedsgraden i øvelserne. Musik kan være endnu et redskab da det fremmer ro, fordybelse og mental afspænding. Hver øvelse kræver ro og fordybelse, derfor vil jeg vil sætte fem minutter af til hver øvelse, max 6 øvelser, 3 som er lette og tre som er fysisk udfordrende. Som opvarmning vil jeg igangsætte et massagetog, for at understøtte målet om social læring. Dette vil styrke de sociale kompetencer, da børnene skal røre ved hinanden og samarbejde, jeg vil samtidig sætte fokus på deres vejrtrækning, for at fjerne fokus i ”det farlige” ved at være indenfor hinandens intimsfære og for at begynde fordybelses processen. Som afrunding vil jeg gøre mig refleksioner sammen med børnene om den læring der har fundet sted. I alt tager aktiviteten 40 minutter, som er et rummeligt tidsinterval uden at børnene mister koncentrationen.

Evaluering

Vi lever i et fortravlet samfund der stiller store krav til børn og unge på uddannelses området. Ifølge den nye Folkeskolereform skal de bevæge sig min. 45 minutter om dagen, det skal vi som fagpersoner implementere og facilitere. En travl hverdag, længere skoledage og mere bevægelse, var grunden til jeg valgte Yoga som bevægelsesaktivitet, hvor alle kan være med uanset deres kompetencer, derudover kan de bruges som brain breaks i undervisningen, i det tværfaglige samarjede og i SFO og klub regi. Det psykomotoriske læringsrum understøtter børn og unges udviklingspotentialer indenfor social læring og kropsbevidsthed. Udfra erfaringer med bevægelses aktiviteter og idrætstimer fra tidligere praktikker, fra fordybelses projektet på studiet, Yoga træning med venner og familie, samt min tilegnede viden indenfor det sundhedsfaglige felt, vil jeg i min kommende praktik kunne drage nytte af disse erfaringer til at lave trivselsfremmende Yoga aktiviteter i min kommende praktik og fremover på arbejdtspladsen.
puce18-sb01