Ramme forsætningen for vores aktivitet:

Rammefaktorerne til denne  aktivitet opbygges gennem flere tiltag, som at sørge for at der er yogamåtter til rådighed, som er med til at gøre det komfortabelt for dem skal udføre yogaen. Hvis muligt find et rum hvor der ikke opstår forstyrrelser og hvor der kan være en dæmpet belysning for at kunne give en rolig og afslappende stemning. For at kunne opstille de gode rammer, er det vigtigt at der er fokus på at der skabes en god/tryg stemning og et nærvær og et afdæmpet lydniveau. Det kan gøres ved at sætte noget afslappende musik på, en behagelig duft eller andet som kan hjælpe med at få børnene i ro. Tidspunktet på hvornår aktiviteten skal udføres kan være godt at tænke ind i forhold til børnenes energi niveau da de lettere kan holde fokus og koncentrationen når de er friske. Alle disse tiltag kan være en hjælp til at få børnene ned i arousal.

 

Formidling og kommunikation:

Formidlingen af denne aktivitet til professionelle kollegaer, og kommunikationen mellem pædagogen og brugerne spiller en stor rolle for at aktiviteten lykkedes. Derfor er det vigtig at man inden aktivitetens start har gjort sig nogle overvejelser omkring dette. 

Da vores primære målgruppe er borger/bruger med med autisme,  er det vigtig at når man skal introducere denne aktivitet, at man er tydelig, og konkret i sit sprog. Samtidig har brugere med autisme, et stort behov for overblik, og behov for at blive forberedt på hvad som skal ske i løbet af aktiviteten. Det er derfor vigtig at man som pædagog har gjort sig overvejelser omkring kommunikationen både før, imens, og efter aktiviteten.

 

Pædagogiske begreber og didaktiske pointer:

Yogaen har indenfor sundhedsfremme og bevægelse sit teoretiske afsæt i kropsfænomenologien og sanseintegrationen. Kropsfænomenologien er beskrevet af Merleau Ponty, og går ud på at vi oplever omverdenen gennem vores krop og vores sanser. Derfor er kroppens motoriske egenskaber og vores selvfornemmelse og følelser vigtig i forhold til, hvordan vi oplever omverdenen. I yogaen er det særligt selvfornemmelsen der er relevant, da yoga sætter fokus på at vende blikket indad mod følelser og sanser i egen krop. Sanseintegration beskæftiger sig med hvor meget sansemæssig input vi får fra omverdenen. Hvis man fx har en Autisme diagnose, kan man opleve at få flere sansemæssige inputs end andre (fx at man høre alle lyde uden at kunne lukke nogle af dem ude) eller færre. Har man sanseintegrationsforstyrrelser kan det skabe ro, at kunne komme i kontakt med egen krop. Her er yoga en tilgang, hvor man ved at vende fokus ind i kroppen og de rolige omgivelser lukke nogle sanseoplevelser ude og mærke egen krop. 

Puce18-sb03, gruppe 3 – Lasse, Michelle, Maria, Sølve & Pernille.
puce18-sb03