Introduktion

Vi har valgt at lave et yogaforløb med 6 børn i alderen 4-5 år. Vi er blevet inspireret af Lotte Salling og Emmamaria Vincent, som har udgivet flere bøger med yogaremser til børn. Inden forløbet har vi gjort os didaktiske overvejelser og har udarbejdet en SMTTE. Gennem aktiviteten vil vi have fokus på hvordan vi formidler aktiviteten i forhold til vores målgruppe. Vi har valgt at søge inspiration i teorien om den professionspersonlige kompetence- med kroppen som klangbund (Winther, 2012). Her begrebsliggøre og forbinder Helle Winther det kropslige, personlige og professionelle og mener det er vigtigt at være bevidst, og ser det som en nødvendig betydning for den professionelle kommunikation i mødet med børnene. Egenkontakt: Kontakt til egen krop og personlige følelser. Evnen til at være fokuseret og nærværende. Evnen til at have hjertet med og samtidig bevare et professionelt fokus og en privat afgrænsning.  Kommunikationslæsning og kontaktevne: Evnen til at se, lytte, sanse og mærke. Evnen til at læse både den verbale og kropslige kommunikation. Evnen til at skabe den tillidsvækkende kontakt med andre. Evnen til at sætte grænser. Lederskab over gruppe eller situation: Professionelt overblik, udstråling, centrering, klar lederskab over gruppe eller situation. Evnen til at indtage eller holde et rum med en sund og kropslig forankret autoritet (ibid.).

En metode til at understøtte overstående teori er at vi kan justere og forandre forløbet undervejs, da enhver undervisningspraksis er en situeret praksis, der er processuel og foranderlig (Herskind, Nørgaard & Winther, 2015). Derfor har vi fokus på at gøre brug, af forskellige fremtrædelsesformer: Mesteren, forføreren, animatøreren og vejlederen (Winther, 2000). Alt afhængigt af gruppedynamik og hvor aktiviteten drejer hen, kan det være optimalt at vi veksler mellem de forskellige roller.

På Seminardagen                                         

Vil du blive præsenteret og deltage i nogle elementer fra vores yogaforløb. Vi laver øvelser med en legende tilgang, hvor vi bruger sproget, små remser, billeder, kroppen og bevægelse til at opnår målene fra vores SMTTE-Model.

Mål fra vores SMTTE

At børnene får en forståelse af deres egen krop. Opnår kropskendskab og kropsbevidsthed.  

At stimulere de forskellige sanser, da det er med til at styrke børnenes motoriske udvikling.   

At børnene bliver bevidste om hvad kroppen formår og hvor grænserne går.

At de kan udtrykke sig følelsesmæssigt.

At de danner nye relationer.

Et fællesskab, hvor det opleves at man kan inspirere hinanden, turde være eksperimenterende, være forskellige og gøre noget rart for og sammen med andre.

Vidste du at…?

Når vi støtter børnene i at udfordre til, at bruge sanserne, krop og bevægelse og børnene får lov til at eksperimentere, mærke og passe på kroppen, er vi med til at skabe et rum for fysisk og mental trivsel (Kjær, 2017). Yogaremser er en metode hvor der er fokus på den legende tilgang til at understøtte barnets kropslige og sproglige udvikling (Salling & Vincentz, 2015). Yoga kan være med til at børn lærer, hvordan de kan bruge deres åndedræt til at få ro i kroppen. Yoga udvikler samtidig både finmotoriske og grovmotoriske færdigheder som koordinationsevne, balance, styrke, udholdenhed og smidighed. Yoga kan styrke børnenes evne til at mærke egne grænser og til at fokusere. Yoga kan stimulere det talte sprog (ibid.). Yoga er et fællesskab, uden konkurrence, hvor der er fokus på at det enkelte barn kan deltage med deres potentiale, muligheder, udfordringer og begrænsninger. Man måler sig ikke med de andre men kan blive inspireret af hinanden og hinandens forskelligheder og forståelser (Borre, 2017).

Gruppe 10 Stine, Denise, Kim & Katja

Litteratur

Borre, N. (2017).  LILLE YOGI- Nærvær i bevægelse for de 3-8-årige børn. 1. udgave, 1. oplag. Dafolo A/S 2017.

Kjær, A. (2017). Æstetisk praksis og børn- sanser, væren og læring i dagtilbuddets læreplan. 1. udgave 1. oplag. Bogforlaget Frydenlund 2017.

Nørgaard, M., B., Winther, H., & Herskind, M. (2015). Kunsten at undervise – om lærerroller og gruppedynamik. Fodfæste og himmelkys: En undervisningsbog i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans, 2. udgave. 1. oplag.

Salling, L., Vincentz, E. (2015) Lyt til løven- yogaremser for børn. 1. udgave, 1. oplag.

Winther, H. (2000). Bevægelse og kommunikation- det rytmiske ekspressive fagfelt. Afspændingspædagogen, 7, 10-15.

Winther, H. (2012). Det professionspersonlige – med kroppen som klangbund i professionel kommunikation s. 78-86. Kroppens sprog i professionel praksis: om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation. Billesø & Balzer 2012.

 

pucf18-sb61
pucf18-sb61