Vi har valgt at lave yoga, hvor vi derigennem har fokus på den mentale sundhed, mindfulness og kropsbevidsthed. Yogaen foregår i en arena, hvor der er ro til fordybelse og plads til indre ro. Eftersom mange børn og unge lider af mental mistrivsel, mener vi, at det er vigtigt, at man som pædagoger sætter mental mistrivsel på dagsordenen. Mental sundhed går hånd i hånd med fysisk sundhed, og derfor skal der arbejdes med begge dele. Yoga kan have effekt på netop mentale sygdomme som angst, depression og stress. Ifølge Dr. Jonathan Greenberg, er der evidens for, at yoga helt generelt øger humøret og regulering af følelser, som er medvirkende til at reducere stresshormonet kortisol. De dybe vejrtrækninger, som udføres under yoga, kan derudover reducere hjerterytmen og blodtrykket (https://www.nbcnews.com/better/health/what-yoga-does-your-brain-ncna794531) 

Vi vil gerne skabe et rum hvor deltagerne har tid og plads til fordybelse, samt at yogaen bidrager til at deltagerne mærker efter i deres krop og dermed bliver mere kropsbevidste. Tidsrammen kommer til at være præcis og give mulighed for at komme ned i gear, fordybe sig, og mindfulness for deltagerne. Derud er et af yogaens generelle elementer udspænding af kroppen. Vi har også formål at deltagerne skal kunne se og mærke en forskel især under øvelserne. Samt efter ved at reflektere over hvad det gjorde ved deres kropsbillede (Sederberg, Korte & Bahrenscheer, 2017).  

 

Aktiviteten kan laves med alle målgrupper og aldersgrupper og kan tilpasses til den pågældende gruppes niveau. Vores forløb har dog været rettet mod indskolingen og derfor er niveauet sat ud fra dette. I forbindelse med Seminardagen, så har vi gjort os de nødvendige overvejelser for den nye målgruppe og derfor prøvet at tilpasse niveauet herefter. Hertil har vi inddraget feedback fra denne aktivitet, som vi har fået fra tidligere afprøvning med vores medstuderende (stamhold). 

 

I yoga kan der deltage så mange der er plads og måtter til. 


Vi skal bruge et lokale, hvor vi kan afvikle vores aktivitet uden larm udefra. Det er en forudsætning for kvaliteten af vores aktivitet, at vi selv og deltagerne kan arbejde uforstyrret for bedst udbytte af aktiviteten. 

  • 1 måtte pr deltager 
  • Vi vil afholde yoga-sessionen, i et lukket rum, så der ikke kommer forstyrrelser udefra.  
  • Rolig musik på højtaler i baggrunden (kan hjælpe på fordybelse og stemning) 
  • Vi vil sidde foran deltagerne, så de kan se os og spejle vores bevægelser. (Deduktiv tilgang – vi går foran og instruerer og lære fra os) 

 

Ena, Nikolaj, Sia og Oscar fra Puce19-sb01
puce19-sb01
puce19-sb01
puce19-sb01
puce19-sb01
puce19-sb01