Vi er en gruppe bestående af 4 studerende, som til dagligt læser idrætsprofilen her på skolen. Vi har igennem det meste af de sidste tre portfolioopgaver, arbejdet med Yoga og mindfulness som et redskab man kan benytte i skolen og sfo-regi. Vi vil derfor til Seminardagen, stå for en Yoga og Mindfulness session som vil bestå af nogle begynder Yoga øvelser samt en afsluttende Mindfulness del.

Vi startede alle i gruppen som nybegyndere inden for Yoga, men har igennem fremvisninger både for børn og andre studerende, opbygget en viden, vi gerne vil dele med jer.

 

Vi håber I vil gå ind til denne Yogasession med åbent sind, og vil gå derfra med mere ro i krop og sjæl. Vi vil ihvertfald gøre det bedste vi kan, for at I får en god oplevelse.

Derudover vil det være en fordel at tage tøj med, som giver en stor bevægelsesfrihed.

 

Nedenfor vil vi beskrive vores didaktiske overvejelser for yogaen gennem en SMTTE model, samt hvilke roller vi som formidlere vil have i den praktiske demonstration.  

 

SMTTE Yoga

Sammenhæng

Vi gør brug af formidlerrollen Mesteren med en deduktiv tilgang, da denne naturligt lægger sig op ad hvordan professionelle yoga sessioner bliver formidlet (Nørgaard, Winther, & Herskind, 2015).

Baggrunden for at vi har valgt Yoga, er vores overbevisning om, at mange individer ikke er vant til at fordybe sig i bevægelsen. Ved hjælp af en stor deltagergruppe, samt Mesterformidleren, er vi overbeviste om, at størstedelen af de deltagende vil give det et forsøg. Både fordi, at de kan “gemme sig” i mængden af deltagere, samt at de bliver instrueret, så de ikke selv skal gennemskue stillingerne, men derimod kan spejle sig i instruktørerne. Ved hjælp af dette, kan deltagerne forhåbentligt lære mere om deres egen kropsforståelse. Udover spejlingen, vil der være instruktører fra gruppen der går rundt og retter deltagerne til, hvor de ser at der er behov for det (Nørgaard, Winther, & Herskind, 2015).

Mål

Målet med aktiviteten er at få afprøvet Yoga på egen krop, samt at få sammensat en yoga-session til videreformidling. Vores nuværende kompetence er at gruppen har prøvet yoga 7 gange før, hvilket vil sige at det stadig foregår på et relativt nemt niveau.

Målet med Yogaen er at opnå en tilstand af Flow (Walther, 2013) og en dybere kropsforståelse. Vi vil udvikle vores kompetencer som formidlere og dermed blive bedre til at videregive viden – Som vil munde ud i at vi gennemfører en yoga session som formidlerne, med Mesterrollen som vores formidlerrolle (Nørgaard, Winther, & Herskind, 2015)

Målet for deltagerne er i denne session at de vil deltage med åbent sind, og få en forståelse af hvad Yoga er, og hvad vores formidlerrolle kan gøre for at hjælpe til at udfolde deres horisont i forhold til denne type bevægelse. Derudover er et af målene, at deltagerne bliver udfordret på deres smidighed og balance, samt indre fordybelse.

Tiltag

Op imod seminardagen, vil vi trække på den viden vi har tilegnet os, i de sidste tre formidlinger af Yogasessionen. Her vil vi fokusere på yderligere mestring af sessionen, samt at øve vores formidling af denne session.

I vores præsentation vil vi ved hjælp af en forudøvet session fra Mesternes side, sikre at deltagerne ikke er i tvivl om, hvad de skal gøre og hvornår de skal gøre det. Alt bliver nøje forklaret og støttet gennem forløbet – På den måde er der grobund for den ønskede kropslige ro, og udvikling af kropsforståelsen.

Fra deltagernes side, forventer vi at de selv har ansvaret for at tage imod læringen gennem vores formidling – Og her er det os som Mestrene der har ansvaret for at håndtere rammen omkring deltagernes læring.

Remedier vi skal have klar på dagen:

 •       25 Yoga-måtter (estimeret)
 •       25 tæpper (estimeret)
 •       Lyd (Enten anlæg i sal, eller medbragt selv – vi afventer bekræftelse på lokale)
 •      Mobil-fri zone fra vi træder ind i lokalet

Tegn

De tegn vi skal være opmærksomme på i denne aktivitet, kan brydes ned til tre felter; Egen mestring, formidling og deltagernes indlevelse.

Egen Mestring:

 •       Kontrolleret åndedræt.
 •       Større smidighed.
 •       Ro ved stillingerne – Bedre balance.
 •       Flydende overgange mellem stillingerne i formidlingen.
 •       Forevisning af øvelserne.

Formidling:

 •       Klarhed over hvem der formidler hvad.
 •       Flydende overgange mellem formidlerne.
 •       Tiltro til sessionen, og sine med-formidlers egenskab omkring selve formidlingen.
 •       Bedre beskrivelser omkring stillingerne.
 •       Naturlig tale, fremfor indøvet tale
 •       Forståelse omkring stillingerne, og hvordan disse udføres korrekt

Deltagernes indlevelse:

 •       Ro er lig med succes (Og her menes ro i forhold til snakken i krogene – Se mere nedenfor)
 •       Hvis deltagerne laver verbale udsagn i forbindelse med nogle af yogaøvelsernes udstræk af deltagernes kropsdele, er det et tegn på at øvelsen er lavet korrekt.
 •       Fokus på åndedrættet.
 •       Villighed til at afprøve de forskellige stillinger i sessionen.
 •       Generel respekt for sessionen, kan være lig med indlevelse og forsøg på mestring.
 •       Villighed til at udfordre sig selv i stillingerne – Rykke kroppen, så deltagerne virkelig kan mærke at det strækker forskellige steder i kroppen.

Evaluering

Efter vores gentagne yogasessioner med forskellige deltagergrupper, er der kommet mere klarhed over vores formidlerroller, og enighed omkring teorien bag denne formidlerrolle.

Mestrene i formidlingen fik efter afprøvninger bedre kontrol over deres bevægelser, samt at sessionens forskellige stillinger blev udført mere korrekt.

 

Efter sessionen, håber vi at deltagerne har konkret evaluering til både vores session, men i den grad også til vores formidlingsmetode. Derudover også til hele den atmosfære vi forsøger at skabe omkring sessionen.

 

Bibliografi

Nørgaard, M.-B., Winther, H., & Herskind, M. (2015). Kunsten at undervise – om lærerroller og gruppedynamik. Fodfæste og himmelkys: En undervisningsbog i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans, 2. udgave.

 

Walther, B. K. (2013). Gameplayets anatomi. BUKS – Tidsskrift for børne- og ungdomskultur, s. 73-90.

 

Namaste fra SK4 gruppen

 • Martin Mørkenborg Hansen (101171204)
 • Lasse Bjørklund Larsen (101176104)
 • Frederik Axelsen (101171052)
 • Mikkel Andresen (101171467)

pucf17-sb01
pucf17-sb01
pucf17-sb01
pucf17-sb01
pucf17-sb01