YOGA FORLØB

Studiegruppe: Lasse, Sarah og Emma

Hold SB15

Vores didaktiske forløb tager udgangspunkt i arbejdet med kropsbevidsthed. Vores målgruppe er valgt ud fra vores specialisering, som er social/special. Vi har valgt at bruge yoga som vores aktivitet med mennesker med psykosociale problemstillinger. Målet med at anvende en aktivitet som yoga, er at have fokus på individets trivsel ved at styrke den enkeltes selvopfattelse, identitet og mestringsevne, og dermed øge livskvaliteten for den enkelte.

Som en sundhedsfremmende aktivitet har vi valgt at have fokus på WHO’s definition på sundhed som bliver beskrevet således: ”Sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom…”.

Vi har besøgt Kæmperne, en idrætsforeningen for folk over 18 år med psykiske og/eller sociale udfordringer. Her fik vi lov til at være med i en nystartet yoga/pilates time. Vi skulle deltage på lige fod med den pågældende brugergruppe. Her fik vi indsigt i en sundhedsfremmende aktivitet i øjenhøjde med de deltagende. Dette var en fordel, da vi oplevede yogatimen fra brugergruppens side, og derfor bedre selv kan tilpasse niveauet, når vi selv skal undervise brugergruppen i yoga.

For at kunne planlægge og igangsætte en yogatime, har vi haft den fordel at have været med til undervisning, og dermed set hvordan den pågældende underviser har gjort, hvilket niveau og hvilke hensyn, hun eventuelt har taget. Her lagde vi specielt mærke til undervisningens  opbygning, hvor hun lagde stor vægt på at skabe trygge rammer, og fortalte om vigtigheden i at lytte til sin egen krop og behov. Dette kunne for eksempel være at holde pauser undervejs og altid kunne forlade lokalet, hvis der var behov for det.

HVORFOR YOGA?

Alle mennesker har godt af at dyrke yoga, og i forhold til vores specialisering, kan yoga være enormt gavnligt, inde for en målgruppe med psykisk sygdom, misbrug, kriminel baggrund osv, da yoga kan være med til at lindre fysiske og psykiske lidelser.

Det er påvist at yoga kan reducere stress, og at man derigennem får en større kropsbevidsthed. Yoga kan være en måde, at bearbejde traumer eller blot opleve en lyst til at være i egen krop. Det, at være kropsbevidst, skaber en bedre forståelse for egen krop, og kan øge følelsen af, at kunne mærke sig selv og ens egne behov og grænser, og derved skabe livskvalitet. Hvor også vigtigheden i at være glad for sig selv og sin krop, kan give overskud og glæde i hverdagen.

Yoga giver mere energi og en følelse af kontrol, hvor selv korte yoga øvelser har effekt. Dette er især relevant for vores målgrupper, da det, at holde koncentrationen i længere tid, kan være en udfordring for mange.

Derfor er yoga ikke kun en måde at blive smidig på, men et redskab, som kan bruges til at skabe balance mellem krop og sind, hvor det ikke handler om at sammenligne sig med andre, men derimod om at kunne gå ind i sig selv, og mærke hvordan kroppen har det, uden at dømme, men blot at lytte til sin krop.

NAMASTE

 

LITTERATUR:

Larsen, Peter – Den sunde krop i bevægelse – Livskvalitet og pædagogisk netværksarbejde kap. 3, 2010

Sundhedsstyrelsen – Fremme af mental sundhed  – baggrund, begreb og determinanter

Frontiers in psychology (RESEARCH ARTICLE) Maj 2017, Yoga Poses Increase Subjective Energy and State Self-Esteem in Comparison to ‘Power Poses’
(http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2017.00752/full)
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15