Zip, Zap, Spoing?

Er I klar?? Nu er vi alle sammen astronauter i krig. Med vores space-guns og skjold, skal vi nu “zippe, zappe eller spoinge” hinanden, og laver man fejl, er man død!! haha…….!!!

Mål og rammer. 

Hvad er målet med denne aktivitet?
Formålet er at deltagerne får aktiveret kroppen og trænet deres reaktionsevne. Man skal være klar og koncentreret, for lige pludselig er det ens tur, og hvordan sender du “zip, zap eller spoing” videre. Aktiviteten fungerer godt som icebreaker, fordi man her kommer i rundkreds og ser hinanden i øjnene. Det kræver ikke at man kan huske alle navne, blot man er nærværende.

Hvem er målgruppe/aldersgruppe:
Afhængig af hvor mange bevægelser/lyde man sætter på, kan legen både være for storgruppen i en børnehave (børn 5 år), og videre op efter til fx. studerende på en seminardag.  

Hvilket deltagerantal.
Vi anbefaler, at man er 8-10 deltagere. Man kan sagtens være flere, hvis man er rigtig mange, så del op i 2 grupper.    

Fysiske rammer og materialer.  Legen kræver i princippet ikke andet end et lokale med plads, MEN hvis man er den gode pædagog kan man supplere med lidt lyd og udklædning.  

TIL DEN GODE PÆDAGOG!                                                                                   Impuls og stemthed er to rigtig vigtige elementer, hvis man gerne vil lave en god og levende aktivitet. Vi anbefaler kraftigt at gøre en dyd ud af det æstetiske og skabe et fiktivt univers. Kom gerne selv i udklædning som en astronaut med en space-gun, og hav gerne nået passende “space-mission” musik kørende i baggrunden på en højtaler. På den måde viser du også deltagerne, du er arrangeret, deltagende, nærværende og frem for alt, tør at “lade som som”. 

Instruktion og kom godt i gang med legen!

Bed alle deltagere at stille sig i en cirkel, så de alle kan se hinanden. Herefter forklares det, hvordan man nu skal reagere på hinanden med lyd og signaler.  

  • Zip sendes første gang til sidepersonen til højre- mod uret.
    Signal: Fold hænderne sammen, så pegefingeren samles som løbet på en imaginær ”space-gun”. Drej kroppen mod sidepersonen, peg med ”space-gunen”, og sig et klart ”zip”
  • Spoing fungerer som et skjold og vender retning og sender turen tilbage til afsenderen, der igen beslutter et nyt signal.
    Signal: Løft armene over hovedet, så kroppen danner et imaginært “skjold”. Drej kroppen mod afsenderen, og sig et klart ”spoing”.
  • Zap kører på kryds og tværs, kan sendes til alle i cirklen bortset fra sidepersonen.
    Signal: Sigt på den valgte, med den imaginære ”space-gun” og sig et tydeligt ”zap”.

En god ide er, at tage nogle prøverunder, så alle får styr på lyden og bevægelsen der passer til “zip-zap-sporing” Når alle er klar, så køre man konkurrence, og siger man den forkerte lyd, eller laver forkert bevægelse er man ude.

Hvorfor er det vigtigt?

At stå i rundkreds og se hinanden i øjnene er et godt værktøj til relationsdannelse, men bare stå bliver hurtigt akavet, så derfor at gøre en leg med udgangspunktet i rundkredsen et fantastisk mix af to metoder.  Der er vigtigt med gode relationer i alle former for sammenhæng.  Ydermere indbyder denne aktivitet til at deltagerne selv  kan være medbestemmende og bygge videre på legen, med egne kreative nye lyde eller bevægelser.  Som før nævnt, kan “zip-zap-boing” leges med de små men også med de helt store, fordi rammerne er så lette at variere i, så det kan tilpasses den valgte målgruppe. Alle børn som voksne har gavn af en god leg, især når man kan danne nye relationer, mens men sammen går ind i noget nyt. 

 

Udarbejdet af:

Frederik Friis – paed210728

Magnus Tostenæs – paed210060

Malthe H. Lund – paed205003
pucf21-ku06d
pucf21-ku06d