Vi er 6 pædagogstuderende fra Københavns Professionshøjskole som har valgfaget; social innovation og entreprenørskab. Vi deler et ønske om at forbedre klimaet og kunne lære børn, hvordan vi bedst samarbejder om at passe på vores klode. Som pædagogstuderende har vi stort fokus på leg, og vi har derfor udformet Klimadyret, som en maskot for læring gennem leg.

Vision

Vores vision for klimadyret er at skabe en formidlings vej med fokus på leg og læring. Den skal dermed ses som en maskot for formidling af naturbevarelse og dyrevelfærd, som netop er ZOO´s formål og vision. Klimadyret bliver dermed en formidling uden om autoriteter, og den nedbryder magtforholdet mellem børn og voksne. Klimadyret indtager en legende rolle, som børn kan kommunikere med ligeværdigt og som ikke viser et dommedagsbillede af klimasituationen. Der skal derimod skabes et billede af det flotte dyre- og naturliv der og som børnene selv skal hjælpe med at bevare. Formålet med projektet er at skabe et legende rum med mulighed for at formidle ZOO`S visioner, samt skabe et fokus på klima, dyre- og natur velfærd. Projektet skabes også for at give børnene en mere dynamisk og aktiv måde at indtage den her læring, samt et forsøg på at skabe en forståelse for de visioner, vi arbejder ud fra og som der vil sættes fokus på.

 

Målgruppe og eventforløb 

Vores målgruppe for eventet er en børnehaveklasse med 22 elever og vil foregå i Zoologisk Have i København. Her vil de blive ført gennem 3 verdensdele, og udføre 3 forskellige aktiviteter med fokus på sanser og bevægelse. Projektet sættes igang for ZOO`S skoletjeneste, som får nogle redskaber til hvordan man kan udføre læring på en anderledes måde, med et pædagogiske syn på hvordan man kan videreformidle læring i leg. Derudover er det også for den børnegruppe, der kan indtage læringen på en anderledes måde, og som får en viden ikke kun om ZOO, men også klimaet, og dets vigtighed, samt hvor udfordret det er.

Mål og succeskriterier 

For at bevare dyrene, er børn (og voksne) nødt til at vide noget om dem, da de ellers ikke har lyst eller viden til at gøre noget godt for dyrene og deres natur. ZOOs formål bliver derfor også et mål for dette projekt, da det er denne viden vi gerne vil fremme. Deltagerne i projektet, ønskes at gå derfra, med en oplevelse af læring gennem leg, samt mere eller mindre viden om hvad det er ZOO, står for. Derudover skal deltagerne går derfra med en oplevelse af succes, og en ide om at videreføre den “aftale” der laves med klimadyret. Hvis børnene, igennem de forskellige lege/aktiviteter med klimadyret, får en ny viden om dyr, klima, dyrevelfærd og naturbevarelse. Det kan være at de fremover husker at slukke lyset på deres værelser, lukker for vandet mens de børster tænder, eller oftere cykler i skole. Grundet målgruppen er det også de små sejre som er en succes. Såsom at de minder deres forældre om at slukke lyset, ikke bruge unødvendigt vand/varme m.m. Dette vil skabe en bevidsthed om målet og derfor også anses som en succes af formålet. Helt lavpraktisk, er et succeskriterie også, at børnene deltager i diverse aktiviteter, og viser en tilfredshed, ved at nå “målet”, klima dyrets hule og en glæde ved at tage et diplom og læring med derfra.

Lukas, Mark, Fanny, Fie, Nuk og Karoline
pucf21-se02
pucf21-se02pucf21-se02
pucf21-se02
pucf21-se02