Modul H og I:

Gennem modul H og I har vi i Kulturelle udtryksformer – på tværs, haft mulighed for at udfolde os med en masse kreative processer. Såsom de fire grundelementer, det billedlige, digitale, musikalske og drama. Her er vi blevet præsenteret for en masse forskellige måder at gribe de mange kreative udtryksformer an. Det har både været en personlig proces, og en læringsproces, hvor vi har fået en øjenåbner for, hvordan man kan bruge disse mange måder at arbejde kreativt på med sin målgruppe.

 

Malcolm Ross indtryk til udtryk:

På både modul H og I har vi arbejdet meget med en model af Malcolm Ross, som tager udgangspunkt i, at den enkelte får en række indtryk, som skaber en impuls, for herigennem fantasien, at blive til en idé i form af mange følelsesladet indre og mentale billeder. Disse indre billeder bliver gennem eksperimenterende arbejde udtrykt gennem et æstetisk medie. Man udfordrer og udtrykker impulsen. Gennem det kreative form arbejde eksperimenterer den enkelte sig frem til et produkt, som er et udtryk for de fantasier, som satte gang i processen. I denne proces får man igen nye idéer, som igen kan udtrykkes æstetisk. Man har til sidst udtrykt sig gennem et medie og hermed skabt et endeligt udtryk (Austring & Sørensen, 2006, s.149).

 

Aktiviteten:

Som forberedelse til vores aktivitet i dagtilbuddet, med fokus på de store børnehavebørn, valgte vi at udarbejde en SMTTE-model for at skabe en bedst mulig måde at gennemføre aktiviteten på. Det gode ved SMTTE-modellen er, at man kan bruge den på mange måder, og der er ikke et krav om, hvor man starter eller slutter og man kan løbende justere i modellen undervejs i forløbet. Derudover er det et godt redskab til at evaluere med, og den kan bruges igen og igen.
I vores aktivitet har vi givet børnene en række indtryk, ved at vi startede med at lave noget drama med børnene, hvor vi var på bustur til zoologisk have. Her sang vi sange om nogle af de forskellige dyr vi mødte, samt talte om hvordan de forskellige dyr så ud, hvad de spiste osv. Vi startede med dette for at give børnene en stemning og oplevelse og herved få indtrykket af turen i zoo, udtrykt os gennem sang for derefter igen at få et indtryk til gennem det billedlige at udtrykke sig igen. Under arbejdet med det billedlige udtryk var der baggrundsmusik af forskellige dyrelyde, som ligeledes kunne være medvirkende til at give børnene nye indtryk.

 

Gruppe: Bjørt, Camilla, Rikke og Alice
Hold: CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I