kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Kategori

Kulturmøde og interkulturalitet

Inuit i Danmark. Din stemme – Et lydkunst projekt

Inuit i Danmark Vi har beskæftiget os med Inuit i Danmark. Vi har forsøgt at undersøge hvordan grønlændere eller Inuit, der kommer til Danmark, oplever mødet med det danske samfund, samt hvilke konsekvenser dette møde kan have for inuit identitetsforståelse…. Continue Reading →

Sammen imod volden / t-shirt.

Mangfoldig sprogquiz

  Indledning  I vores feltarbejde var vi ude og besøge en ungdomsklub i Gladsaxe kommune. Ungdomsklubben er et tilbud med fokus på at skabe events og aktiviteter for unge i Gladsaxe. De arrangerer ture ud af huset og mange af… Continue Reading →

Unges talerør

Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag  Kortfilmen er blevet skabt med tanke på at de unge kan komme med deres egen fortælling, som et slags talerør for unge. Som udgangspunkt er det at give dem en mulighed for at fremme… Continue Reading →

Mangfoldige portrætter

  Indledning:  Vi besøgte under vores VK-forløb en skole som lå i en ressourcestærk kommune, her var vi i to forskellige klasser. Den ene klasse var en velkomst klasse, som de kaldte VITO-klassen og den anden var en 5.klasse. Igennem… Continue Reading →

Socialpsykiatrien bag lukkede døre

Vores feltarbejde:  Vi har under vores forløb på valgfaget Kulturmøder og Interkulturalitet lavet et feltarbejde på et Socialpsykiatrisk botilbud. Formålet med vores feltarbejde var at undersøge hvordan, personalegruppens kultur får betydning for måden hvorpå de kategorisere, samt positionere beboerne og… Continue Reading →

Madkultur og det fælles tredje

Mål og rammer for intervention Da det var minimalt med fællesaktiviteter på opholdsstedet, ønsker vi at skabe rum for dette. Der blev fra en ung beboer udtrykt ønske til en pædagog om at der blev igangsat noget fælles, men det… Continue Reading →

Et varmt tiltag i en kold tid

Mål for vores tiltag Vores interviewpersoner har oplevet ‘svigt fra systemet’. Vi vil forsøge at skabe tillid. Målet med tiltaget er at give de hjemløse et ‘helle’/hjem hvor de kan få varm mad, og et sted at sove, som de… Continue Reading →

Sexarbejdere i Dk

  Vi har efter vores kulturanalyse og feltrapport samlet meget empiri, som har inspireret os til at lave vores kulturelle intervention. Vi har gjort os mange overvejelser, og prøvet at undersøge hvilke muligheder og tiltag man kunne andre for at understøtte… Continue Reading →

© 2023 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑