kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Kategori

Kulturmøde og interkulturalitet

Tosprogethed og forældresamarbejde

I Danmark befinder vi os i dag i et interkulturelt samfund i multietnisk udvikling. Etniske minoriteter bliver i stigende grad synlige på flere områder og de efterlyser sproglig og kulturel anerkendelse. Dette afspejler sig også i de danske daginstitutioner, hvor

Se hele indlægget →

Dem og Os

Dem og Os

LGBT – Minoritetsunge

    I vores VK-forløb, som omhandler kulturmøde og interkulturalitet har vi valgt at beskæftige os med etniske minoritetsunge i LGBT-miljøet, da vi har haft en forforståelse af, at det i nogle kredse er et tabubelagt emne med komplekse problematikker

Se hele indlægget →

Gruppe ki03 grp-7

Er du opmærksom på dine egne fordomme? Hvor bevidst er du om dig selv og andre omkring dig?   Hvad er interkulturalitet Vi har på valgfaget kulturmøde og interkulturalitet beskæftigede os med bla. vores egne forforståelser, kategorisering, kulturmøder og interkulturalitet.

Se hele indlægget →

Kulturel praksis for flersprogethed blandt børn i dagtilbud

Vi har i vores valgfag kulturmøde og interkulturalitet beskæftiget os med hvordan vi møder andre kulturer. Hvad er vores forforståelser og hvordan kan de have en betydning for kulturmødet? Hvordan kan de to forskellige kulturbegreber det beskrivende kulturbegreb og det

Se hele indlægget →

Pause

Stigmatisering med et lille teaterstykke

Asylskolen

Kulturmøde og interkulturalitet Hold: pucf17-ki01 Gruppe 4, Emine Fatima Fener, Esma Köylü, Gözde Okumus og Linde Fatima Aldien

Kulturmøde og interkulturalitet, gruppe 6, madkultur

Socialt udsatte på krisecenter

Vores fokus er socialt udsatte grupper fordi vi gerne vil have en bredere forståelse for hvordan man havner i sådan en situation. Vi har alle en forforståelse om hvilke type af mennesker som befinder sig i den gruppe. Vi har

Se hele indlægget →

© 2019 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑