kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Kategori

Kulturmøde og interkulturalitet

Et varmt tiltag i en kold tid

Mål for vores tiltag Vores interviewpersoner har oplevet ‘svigt fra systemet’. Vi vil forsøge at skabe tillid. Målet med tiltaget er at give de hjemløse et ‘helle’/hjem hvor de kan få varm mad, og et sted at sove, som de… Continue Reading →

Sexarbejdere i Dk

  Vi har efter vores kulturanalyse og feltrapport samlet meget empiri, som har inspireret os til at lave vores kulturelle intervention. Vi har gjort os mange overvejelser, og prøvet at undersøge hvilke muligheder og tiltag man kunne andre for at understøtte… Continue Reading →

Kulturmøde og interkulturalitet – Bydelsmødrene

Kulturmøde og interkulturalitet – Bydelsmødrene 

I mødet med ‘Dem og os’

Vi har i vores feltarbejde været ude på en fritidsklub, hvor vi har været undersøgende på om de to kulturer (minoritet-og majoritet) fungerer sammen i klubben samt hvilke kulturforståelser samt fortællinger er styrende blandt personalegruppen. Derudover har vi været nysgerrig… Continue Reading →

Seminaroplæg

På baggrund af det udviklede feltarbejde samt den indsamlede empiri man under dette forløb har tilegnet sig, herunder fysisk observation på Istedgade og Halmtorvet samt interviews fra relevante kilder, som har kendskab samt tilhørsforhold til branchen/industrien. Dette har været med… Continue Reading →

Kulturmøder og interkulturalitet

Kulturmøder og interkulturalitet      Indledning: Vi har under vores valgfags forløb kulturmøder og interkulturalitet arbejdet med kulturmøder og sprog, hvor vi har lavet feltarbejde på en daginstitution, placeret i vestegnen. Vores målgruppe var 3-6 årige børnehavebørn. Det er en… Continue Reading →

Kulturmøder i Daginstitution

Vi har i forbindelse med vores vk forløb arbejdet med målgruppen børnehavebørn i alderen 3-5 år. Under vores observationer lagde vi hurtigt mærke til at børnene grupperede sig efter kultur og var sammen med børn som taler samme sprog. Vi… Continue Reading →

Kulturelle fællesskaber

Kultur alle vegne

     

Kategoriseringer under kulturmøder 

Mål og rammer   Under vores forløb med kultur, har vi lavet et feltarbejde i et udsat boligområde. Her oplevede vi at få indblik i hvilke kategoriseringsprocesser der kan opstå i mødet med andre mennesker. Vi oplevede at børnene i… Continue Reading →

© 2022 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑