kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Kategori

Kulturmøde og interkulturalitet

pucf20-ki01 Gruppe 1 – En kulturorienteret intervention

Intervention – Kulturmøder Indledning: Igennem vores VK-forløb har vores primære fokusområder været kulturmøder/konflikter og interkulturalitet. Vi har udført vores feltarbejde på en specialskole i Københavns nordvest kvarter.  Gennem interviews og deltagerobservationer, i en 9.klasse på den pågældende skole, har vi haft… Continue Reading →

Super Stikker Patruljen

Kommunikation er også kropssprog -Tosprogede børn

mig i de sociale kategorier

Mig i de sociale kategorier    Mål og rammer Målet med vores aktivitet er at skabe en bredere forståelse af kulturbegrebet, og at skabe en bevidsthed omkring deltagernes egen position og tanker i samfundet. Vi har valgt at vores målgruppe… Continue Reading →

”Dem” og ”Os”. Når kulturelle kategorier stigmatiseres og internaliseres. Narrativ fortælling og refleksion som identitetsmøde.

Igennem vores feltarbejde og kulturanalyse af en borgergruppe i udsatte positioner på, er det beskrivende kulturbegreb blevet synliggjort, som en dominerende faktor, for målgruppens position.  Vi oplevede således hvorledes social udsathed i samspil med kategorien “misbrug”, på mange måder satte… Continue Reading →

Det kulturelle blik – bliv klogere på dine holdninger og værdier

Mål og rammer Målet med aktiviteten er at skabe refleksion hos deltagerne omkring egne holdninger og værdier, samt blive klogere på hvordan vi igennem udtalelser skildrer et syn på verden, der kan medvirke til kategorisering, fordomme og stereotyper, men som… Continue Reading →

Taastrupgaard – “Gårdens vand” Cebrail og Mohammed

Fremtidsværksted Et fremtidsværksted er ifølge Mette Bladt et frirum for unge, hvor der gennem en opfordringsstruktur, skabes plads til ønsker og drømme for eget liv og fremtid. Fremtidsværkstedet består af tre faser: en kritikfase, utopifase og realiseringsfase. De unge skal… Continue Reading →

Forskellighed som styrke

Aktivitet – seminardag Vi har igennem vores forløb på kulturmøde og interkulturalitet erfaret, at der i samfundet er flere kulturelle forskelligheder. Vi har erfaret, at der i samfundet er en forståelse for at kultur hænger sammen med etnicitet og religion…. Continue Reading →

MÆND UNDER RADAREN

I vores kulturanalytiske projekt har vi undersøgt mænds ulige muligheder til hjælp i krisesituationer. Vi er i arbejdet med dette blevet klogere på samfundets kønsopfattelser og idealer, og har i den forbindelse kigget mere specifikt på, hvordan mennesket bliver positioneret… Continue Reading →

Sociale kategorier, Stereotyp og Stigma.

Aktivitet til Seminardag Vores øvelse går ud på, at man som deltager bliver “sat i en bås”, i form af en fordom, stigma eller en kategori/stereotyp, med udgangspunkt i deres udseende eller synlige kulturelle forhold m.m. Ud fra denne øvelse,… Continue Reading →

© 2022 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑