kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Kategori

Kulturmøde og interkulturalitet

Minoritetsetniske kvinders narrativer

I forbindelse med vores valgfag ‘Kulturmøde og interkulturalitet’ har vi beskæftiget os med minoritetsetniske kvinders narrativer – hvordan ser samfundet dem og hvordan ser de sig selv? Som gruppe har vi gennem vores feltarbejde haft fokus på minoritetskvinder med mellemøstlig

Se hele indlægget →

Forældresamarbejde ifm. Julemærkehjem

Samarbejde mellem forældre, institution og julemærkehjemmene. Målet med vores tiltag: At få inkluderet forældrene og ideelt set hele familien til børnene på Julemærkehjem under selve opholdet og i det videre forløb, så børnene kan fortsætte den ændrede livsstil som de

Se hele indlægget →

Vinkevindue og afskedsritual

Når børnene bliver afleveret får de mulighed for selv at vælge, hvordan de vil sige farvel til deres forældre. De har også mulighed for at lære om de andre børns kultur og sprog. Derudover er målet med aktiviteten at gøre

Se hele indlægget →

Tør du smage?

Tør du smage?

Kultur-skriveunderlag

Mål og rammer Vi har i vores VK forløb haft om kulturmøde og interkulturalitet og har arbejdet meget med kulturbegreber, minoritetsgrupper og forforståelser. Kultur handler i høj grad om de værdier, normer og traditioner vi møder i samfundet. Det rummer

Se hele indlægget →

Kulturmøde i ungdomsklubben

I vores VK-forløb ”kulturmøde og interkulturalitet” har vi fået en del viden omkring kultur, kulturforståelser og interkulturel kommunikation. For pædagoger er det særlig vigtigt at have viden om interkulturelle kompetencer når man arbejder med mennesker fra forskellige kultur og religion,

Se hele indlægget →

Kulturel-speeddating; et kulturmøde mellem folkeskole og Steinerskole

Aktivitetens mål og rammer Med vores intervention ønsker vi at nedbryde negative/stereotype forforståelser og skabe mulighed for, at der kan opstå en interkulturel kommunikation mellem elever fra henholdsvis en folkeskole og en Rudolf Steinerskole. Ideen tager udgangspunkt i opdagelser og

Se hele indlægget →

Manual til pædagoger for at modvirke kategorisering

Vores VK-forløb; ‘Kulturmøde og interkulturalitet’, er et forløb omhandlende kulturmøder og kulturforskelle og om hvordan vi som kommende pædagoger kan benytte kulturdiversiteten som en ressource i det pædagogiske arbejde og i praksis.   Vi er under dette forløb blevet introduceret

Se hele indlægget →

Mødet mellem borgere og professionelle i misbrugsbehandling

Mål og rammer:   Vores mål er at få de ansatte i kommunen og på behandlingscentrene til at reflektere mere over selvforståelse, forforståelse og i de fikspunkter hvor der forekommer forskellige magtpositioner. Da misbrugere er forskellige, med forskellige baggrunde, som

Se hele indlægget →

Det synlige modersmål

  Gennem vores VK ”kulturmøde og interkulturaliitet” har vi tilegnet os en analytisk, refleksiv og handleorienteret forståelse af, hvordan kultur får betydning i samfundet, i pædagogiske miljøer og ift. vores forståelser og kategoriseringer. I relation til pædagogisk arbejde i det

Se hele indlægget →

© 2022 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑