kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Kategori

Kulturmøde og interkulturalitet

Folkekøkken ki01 – 8

Multi kulti folkekøkken

Norm- og farvekritisk pædagogik

Vi har igennem vores arbejde med norm- og farve kritisk pædagogik erfaret, at det ikke alene er handlinger, der kan skabe en asymmetrisk magtposition mellem individer, men også det anvendte sprog, både sammen med dem man udfører pædagogik omkring og… Continue Reading →

Fremskridt gennem samspil: Future workshop for unge

Brug af nærområdet

Vi har haft valgfaget kulturmøde og interkulturalitet og i vores feltarbejde har vi arbejdet med henblik på at undersøge inklusion i forskellig sammenhæng. Vi ville gerne finde ud af hvordan pædagoger arbejder med at inkludere unge med forskellig baggrund i… Continue Reading →

Træd frem: Del dine oplevelser og meninger med os!

Indledning: I vores feltarbejde besøgte vi TK Ungdomsklub, hvor Game har en base for de unge. Inden besøget udarbejdede vi en række spørgsmål, hvor vi også kontaktede to af Zone-koordinatorerne fra Game for at arrangere interviews. Heldigvis var begge koordinatorer… Continue Reading →

Kulturmøder blandt anden etniske unge

Valgforløbet kulturmøde og interkulturelt Valgforløbet fokuserer på mangfoldighed og fællesskab og handler om teoretisk og praktisk arbejde med kulturbegreber og kulturforståelser i relation til mangfoldige målgrupper, institutionsformer og livstemaer. Målet med valgforløbet ’Kulturmøde og interkulturalitet’ er, at du kan reflektere… Continue Reading →

Forståelse af ord

Kompetencemål: ”Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogisk praksis” Problemformulering: Hvordan arbejder fritidsklubben med den etniske og kulturelle mangfoldighed? Mål og rammer… Continue Reading →

!BØRNS RETTIGHEDER!

Kulturel mangfoldighed:

Mål og rammer Målet med vores undersøgelse var, at vi gerne ville undersøge, hvilke kulturer der var i en integreret daginstitution i Brøndbyøster. Her ville vi undersøge om der var nogle kulturelle forskelle/-ligheder og hvordan de arbejdede med det. Vi… Continue Reading →

Kulturmøder blandt udsatte unge

Udsatte unge Vi er 4 pædagogstuderende på social- og specialområdet, der har valgt valgfagtet kulturmøder og interkulturalitet. Formålet med vores intervention er at skabe en breddere forståelse inden for kultur og kulturforskelle og hvordan stigmatisering kan påvirke kønsidentitet. Vores målgruppe… Continue Reading →

© 2024 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑