kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Kategori

Kreative udtryksformer – Billede og værkstedsarbejde

Dyr ud af ler

Tridementional formning med cykelslanger.

Intro og beskrivelse Vores workshop er inspireret af Tara Donovan.I skal konstruere noget sammen i grupper, af cykelslanger som er jeres eneste materiale. Her skal i skabe et værk som i gruppevis skal bygge sammen. Fantasien har ingen grænser og

Se hele indlægget →

Udtryk af aftryk

Et æstetisk udtryk: “Æstetik er en sanselig symbolsk form, der rummer en fortolkning af os selv og verden, og som kan kommunikere fra, til og om følelser.” (Austring og Sørensen) Vi vil i vores “værksted” bestræbe os på at, I

Se hele indlægget →

Børnenes to- og tredimensionelle leg

Børnenes to- og tredimensionelle leg    Vi har i vores valgfag kreative billeder og værksted beskæftiget os meget med forskellige æstetiske udtryksformer. Vi har valgt at arbejde med målgruppen de 2-3 årige vuggestuebørn. Vi har været på feltbesøg og fået

Se hele indlægget →

Grafiske Teknikker

Vi har valgt at lave en værkstedsaktivitet med grafisk tryk, som vi er blevet i nspireret af gennem vores valgfag, “Kreative udtryksformer – Billede og værkstedsarbejde”. I forbindelse med vores valgfag, samt specialisering som er dagtilbud, vil vi afprøve et

Se hele indlægget →

Autisme og akvarier – ku04v-grp.2

Målgruppen Vores brugergruppe er drenge i alderen 9-10 år, som har et kognitivt udviklingsniveau tilsvarende 2-6 år. I drengegruppen har alle diagnosen, infantil autisme, hvoraf to af børnene også har ADHD og en enkelt har Fragilt X. For at skabe

Se hele indlægget →

Riv et havdyr

Vores aktivitet går ud på at deltagerne får to stykker papir, et sort og et hvidt papir. De skal herefter lave et kontrastbillede ved at rive et havdyr ud af den ene farve hvor det skal limes på den modsatte

Se hele indlægget →

Leg med tryk i dagtilbud

  Gennem vores valgfag kreative udtryksformer – Billede og værkstedsarbejde, er vi blevet introduceret til forskellige måder at udtrykke sig på inden for tryk. Denne process fangede hurtigt vores opmærksomhed, grundet denne aktivitet nemt kan tilpasses forskellige brugergrupper. Børn tilegner sig

Se hele indlægget →

Post-it historier ku04v-grp4

  Introduktion Vi vil til seminardagen gerne lægge op til at skabe historier med tegninger. Vi vil lave en flip book animation i post-it notes, hvor vores medstuderende skal prøve kræfter med skema-tegninger, så de bedst muligt kan gengive en

Se hele indlægget →

Tryk – Social og Specialområdet

De sidste 12 uger har vi været på valgfags modulet, kreative udtryksformer, hvor vi blandt andet har arbejdet med tryk, fællesmaleri og formning i ler, som værkstedsaktiviteter. Især tryk fangede vores opmærksomhed, da vi mener at denne aktivitet kan tilpasses

Se hele indlægget →

© 2019 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑