Mål og rammer: 

Vi har tilrettelagt en aktivitet med det mål at deltagerne skal have mulighed for at finde ind i en kreativ proces, med særlig vægt på nærvær og fordybelse undervejs.

Vi har trukket på forskellig teori i forbindelse med videreudviklingen af vores aktivitet, særligt Sielings model over kreativ proces, samt  Kirketerps beskrivelser af flow inden for craftpsykologi.

 

 

 

Vores målgruppe er voksne med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, men i den følgende beskrivelse af aktiviteten, har vi foretaget nogle ændringer. Disse ændringer er dog tilpasset samme didaktiske model som vi oprindeligt har arbejdet ud fra, hvilket vil blive beskrevet i afsnittet om didaktik.

Vi ønsker at dele deltagerne op i makkerpar og forventer at have et deltagerantal på max 4 personer.

Vi ønsker at aktiviteten foregår i et rum der kan afskærmes, for at undgå forstyrrelser fra beboere og personale der ikke deltager i aktiviteten. Vi skal bruge få materialer, men der skal være mulighed for at deltagerne kan sidde ved et bord overfor hinanden.

Indhold 

Forud for aktiviteten har vi placeret de materialer som vi skal bruge på bordet, så det ligger klar når deltagerne skal i gang. Vi deler deltagerne op i par og beder dem tage plads ved bordet overfor sin makker.

Herefter vil vi forklare indholdet i aktiviteten, samt vise nogle medbragte eksempler på hvordan et portræt med tusch og ostevoks kan se ud. Vi lægger vægt på at vise hvordan man kan gå til aktiviteten ved at demonstrere med materialerne fra bordet.

Deltagerne skal lave et portræt af sin makker ved først at tegne med tusch på et stykke hvidt karton og derefter forme og sætte ostevoks på tegningen. Hvor og hvordan ostevoksen skal sættes på det tegnede portræt, er op til den individuelle deltager. Undervejs i aktiviteten vil vi være til rådighed med hjælp eller sparring. Afslutningsvis vil vi sammen se på portrætterne og eventuelt lægge dem op i de par som har portrætteret hinanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysiske rammer og materialer: 

Vi har valgt at arbejde med hvidt karton og sort ostevoks med henblik på at give aktiviteten et grafisk udtryk for at skabe en “rød tråd” igennem de forskellige portrætter og det endelige udtryk. Derudover har vi valgt at begrænse udvalget af materialer for dermed at begrænse mængden af valg, som deltagerne skal foretage i arbejdet med portrættet.

Aktiviteten kommer til at foregå et sted hvor der er ro og beboerne har mulighed for at få en kreativ proces og fordybe sig med aktiviteten så der er mulighed for at flow kan opstå.

Didaktiske overvejelser 

Vi har arbejdet ud fra Sielings model over den kreative proces hvilket vi kort vil redegøre for herunder:

 

 

 

 

 

 

 

Kreativ udfordring – tilpas forstyrrelse af det vi kender:

Vi skal arbejde med relief, hvor både det todimensionelle og i nogen udstrækning det tredimensionelle medie repræsenteres. Vi forventer at dette medie vil udfordre ved at rumme en kombination af de to elementer.

Et eksperiment – hvor sanser og fornemmelser bringes i spil:
Vi har valgt at dele deltagerne op i makkerpar for at sætte fokus på at betragte sin makker med henblik på at og formidle/portrættere ham/hende. Derudover benytter vi ostevoks for at introducere materiale, der for mange er nyt. Ostevoks er nemmest at forme og arbejde med når man varmer det op i hænderne. Herved får deltagerne mulighed for at bringe sanserne i spil, ved at fornemme et nyt materiale og ved at afprøve hvilket udtryk det kan tilføre tegningen.


Nærvær og fordybelse – fokuseret opmærksomhed:
Ved at alle deltagerne har en makker som model, har de muligheden for at kigge op og lægge mærke til detaljer der kan tegnes/modelleres. Opmærksomheden kan derved fokuseres på opgaven i at betragte og gengive sin makker. F.eks. lægge mærke til om vedkommende har briller, skæg, øreringe osv.

Selve aktiviteten, hvor der arbejdes videre på en tegning via ostevoks, kan også fastholde fordybelsen idet man gradvist har mulighed for at ændre udtrykket, og givet bruger længere tid på på portrættet end hvis der kun var tale om en tuschtegning.

Integration i praksis – social anerkendelse:

Vi slutter aktiviteten af ved at fremvise portrætterne for hinanden. Her vil de deltagende på den ene side fremvise deres egen frembringelse og på den anden side få fremvist et portræt af dem selv. Denne dobbelthed giver deltageren en rolle i den fælles aktivitet på to måder, nemlig både som model og som skabende.

Som tidligere nævnt har vi valgt at lægge særlig fokus på nærvær og fordybelse. Dette har vi valgt ud fra en interesse i Anne Kirketerps formidling af fordelene ved en Craft orienteret tilgang til kreative aktiviteter, herunder særligt beskrivelsen af flow. Det har vi blandt andet valgt på baggrund af de observationer vi gjorde ved afholdelsen af aktiviteten i praksis. Her var vores deltager længe fordybet i aktiviteten, hvilket vi gerne ville beholde som et mål, til trods for ændringer i aktiviteten. 

– Sofie Jørgensen, Naya Petersen, Jennifer-Kristiane SJ, Sigrid Juul Isaksen og Frederikke Seline Wulff Eriksen

pucf22-ku01m
pucf22-ku01m
pucf22-ku01m
pucf22-ku01m
pucf22-ku01m