Jonglering

 

Sundhedspædagogik

Sundhedspædagogik søger at fremme målgruppens sundhed og trivsel  gennem undervisning og oplysning, og formålet med dette er at styrke målgruppens evne til at træffe informerede valg vedrørende deres egen sundhed og livsstil. I arbejdet med dette mener Bjarne Bruun Jensen at særligt to begreber er centrale; handlekompetence og deltagelse. Disse to begreber beskriver henholdsvis som målgruppens evne til selv at agere på en hensigtsmæssig måde i forhold til egen trivsel og sundhed, og inddragelsen af målgruppen i forskellige aktiviteter, aftaler og beslutninger som vedrører målgruppens trivsel og sundhed. (Jensen, 2021, s. 363-386)

 

Leg og sjov: Integrer leg og sjove aktiviteter i undervisningen for at holde børnenes interesse og motivation høj. Du kan f.eks. lave konkurrencer, sjove udfordringer eller jonglerings lege, fx at kaste til hinanden og evt. lave konkurrencer om hvor mange gange i træk de kan gribe bolden. 

Vær tålmodig og opmuntrende fordi jonglering kan være udfordrende i starten, så vær tålmodig og opmuntrende over for børnene. Ros dem for deres fremskridt og opmuntre dem til at fortsætte med at øve sig.

 

  • Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag

Målet med aktiviteten er at udfordre deltagernes motorik på en aktiv og sjov måde. Delmål i aktiviteten er at introducere deltagerne til jonglering på en letforståelig og engagerende måde. Et andet delmål er at deltagerne skal have det sjovt under aktiviteten, da dette er en forudsætning for at de vil have lyst til at deltage. 

 

  • Hvem er målgruppe/aldersgruppe

aktiviteten er bedst egnet til børn i 2. klasse eller ældre, da den kræver at børnene er relativt gode til at kaste/gribe og hvis børnene ikke kan dette, vil aktiviteten være for svær og børnene vil ikke have lyst til at deltage. 

 

  • Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til)

Aktiviteten egner sig til stort set alle størrelser grupper, dog kræver større grupper at man har nok bolde/ærteposer, da det er en nødvendighed at alle deltagere har 3 hver. Hvis man har nok ærteposer kan aktiviteten sagtens laves med alt fra et enkelt barn til flere hele klasser, da børnene ikke er afhængige af hinanden for at deltage.  

 

  • Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?

For at aktiviteten kan fungere, er det godt med et stort åbent rum med meget plads og ikke for mange ting til at fylde gulvet. Når deltagerne skal kaste med ærteposer, er det en god ide at der er mulighed for at have plads omkring sig, og at der ikke står for mange ting som kan gøre det svært at komme til ærteposerne når man taber dem.

 

 

  • Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget

Inden vi begynder med aktiviteten laver vi en fælles opvarmning som stor gruppe, hvor varmer overkroppen op og laver bevægelse øvelser med arme og hænder da det er de kropsdele der i fokus og som skal benyttes under aktiviteten og det udfører vi uden bolde/ærteposer. Efterfølgende deler vi os op i flere små grupper, hvor der vil være en af os i hver gruppe til at vejlede, instruere, rette og hjælpe med at forbedre de individuelle personers teknikker. Alle snupper derefter en enkelt ærtepose til at starte med og går i gang med at kaste frem og tilbage mellem hænderne, hvori vi så løbende i vores små grupper kommer med rettelser og metoder, der har til formål at forbedre deres jonglerings teknik og så deltagerne kan få et godt flow og rytme i gang. Når personerne har udført aktiviteten gentagne gange i godt stykke tid, går vi så over til at forsøge med en ekstra ærtepose, så vi nu har 2 poser, en i hver hånd. Her er processen meget det samme som med en pose, men her er det vigtigt at man kaste den ene pose først og først kaster den anden pose, når den er på vej ned i den anden hånd. Der er derfor vigtigt at få en god højde på, så man når at få kastet den anden pose inden. Her kræver det mere koncentration og fokus og er derfor vigtigt at deltagerne kan gå ind i sig selv og lukke alt omkring sig ude i det moment, eftersom at man skal holde styr på 2 poser nu. Når der så er blevet gjort det i et stykke tid og føler at man har fået styr på og et godt flow, har man mulighed for at forsøge med 3 bolde eller fortsætte med 2, hvis man stadig har udfordringer. Her vil vi stadig gå rundt og hjælpe de forskellige deltagere, samtidig med vi selv er deltagende under hele processen, så de kan se hvordan vi gør. Mens vi går rundt, vil vi også have dialoger med deltagerne, så de kan få ytret deres udfordringer og på den måde er det også nemmere for os at forstå og hjælpe dem.                                                        .   

  • Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser

Vi vil forbedre øjne til hænder koordination, i et sjovt og trygt fællesskab, Vi vil lære de deltagende omkring en aktivitet, som er nem at lave og ikke kræver særlig meget plads, derved kan man nemt lave aktiviteten, samt kører den som fx en brainbreak i klassen. Vi vil være opmærksomme på, at eleverne har forskellige færdighedsniveauer, derudfra vil vi tilpasse undervisningen. Efter aktiviteten vil vi reflektere over hvad der gik godt, samt hvilke ting som lykkedes. 

 

Daniel Nielsen, Daniel Kwanin Ohemeng, Jonathan Singleton, Nikolaj Hinsch,  Henrik Bardtrum

Kilder

Jensen, B B. (2021). Kernebegreber i sundhedspædagogik. I: T. Thomsen (Red.), Forebyggende sundhedsarbejde. 7. udg. Munksgaard.

pucf22-sb01
pucf22-sb01