kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

#kulturmøderoginterkulturelitet

Mangfoldig sprogquiz

  Indledning  I vores feltarbejde var vi ude og besøge en ungdomsklub i Gladsaxe kommune. Ungdomsklubben er et tilbud med fokus på at skabe events og aktiviteter for unge i Gladsaxe. De arrangerer ture ud af huset og mange af… Continue Reading →

Socialpsykiatrien bag lukkede døre

Vores feltarbejde:  Vi har under vores forløb på valgfaget Kulturmøder og Interkulturalitet lavet et feltarbejde på et Socialpsykiatrisk botilbud. Formålet med vores feltarbejde var at undersøge hvordan, personalegruppens kultur får betydning for måden hvorpå de kategorisere, samt positionere beboerne og… Continue Reading →

Madkultur og det fælles tredje

Mål og rammer for intervention Da det var minimalt med fællesaktiviteter på opholdsstedet, ønsker vi at skabe rum for dette. Der blev fra en ung beboer udtrykt ønske til en pædagog om at der blev igangsat noget fælles, men det… Continue Reading →

Kulturmøder og interkulturalitet

Kulturmøder og interkulturalitet      Indledning: Vi har under vores valgfags forløb kulturmøder og interkulturalitet arbejdet med kulturmøder og sprog, hvor vi har lavet feltarbejde på en daginstitution, placeret i vestegnen. Vores målgruppe var 3-6 årige børnehavebørn. Det er en… Continue Reading →

Kulturmøder i Daginstitution

Vi har i forbindelse med vores vk forløb arbejdet med målgruppen børnehavebørn i alderen 3-5 år. Under vores observationer lagde vi hurtigt mærke til at børnene grupperede sig efter kultur og var sammen med børn som taler samme sprog. Vi… Continue Reading →

Fan- og fodboldkultur

Kulturmøde og interkulturalitet – Intervention Fankultur i Fremad Amager Indledning til felten Vi har undersøgt fankulturen i Fremad Amagers fanklub De Blå/Hvide Engle. Vores interesse har haft fokus på identitet, fællesskab og kategoriseringer i at være fodboldfan af Fremad Amager…. Continue Reading →

Os og dem. Men hvad med vi?

Os og dem. Men hvad med vi?   Indledning Vi har i forbindelse med vores VK-forløb, Kulturmøder og interkulturalitet, lavet et feltarbejde i en børne- og ungeklub i et udsat boligområde på Vestegnen. Vi har her både lavet deltagerobservationer og… Continue Reading →

Taastrupgaard – “Gårdens vand” Cebrail og Mohammed

Fremtidsværksted Et fremtidsværksted er ifølge Mette Bladt et frirum for unge, hvor der gennem en opfordringsstruktur, skabes plads til ønsker og drømme for eget liv og fremtid. Fremtidsværkstedet består af tre faser: en kritikfase, utopifase og realiseringsfase. De unge skal… Continue Reading →

Kulturmøde i ungdomsklubben

I vores VK-forløb ”kulturmøde og interkulturalitet” har vi fået en del viden omkring kultur, kulturforståelser og interkulturel kommunikation. For pædagoger er det særlig vigtigt at have viden om interkulturelle kompetencer når man arbejder med mennesker fra forskellige kultur og religion,… Continue Reading →

At være anderledes

© 2023 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑