kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

#kulturmøderoginterkulturelitet

Kulturmøder i SFO’en

Gruppe 5: Hakan, Suzan, Maria & Marcus.   Vi er fire studerende der har valgt “kulturmøder og interkulturalitet” som vores valgfag. På vores valgmodul har vi valgt at arbejde med kulturmøder i SFO. Kulturmøder er et stort emne, og derfor har

Se hele indlægget →

Folkehuset Absalon – kulturdiversitet

Folkehuset Absalon Kulturdiversitet

Dem og Os

Dem og Os

LGBT – Minoritetsunge

    I vores VK-forløb, som omhandler kulturmøde og interkulturalitet har vi valgt at beskæftige os med etniske minoritetsunge i LGBT-miljøet, da vi har haft en forforståelse af, at det i nogle kredse er et tabubelagt emne med komplekse problematikker

Se hele indlægget →

Socialt udsatte på krisecenter

Vores fokus er socialt udsatte grupper fordi vi gerne vil have en bredere forståelse for hvordan man havner i sådan en situation. Vi har alle en forforståelse om hvilke type af mennesker som befinder sig i den gruppe. Vi har

Se hele indlægget →

Kulturmøde og Interkulturalitet: Indkøring fra hjem til institution – ki03-grp6

Kulturmøder og Interkulturalitet I dette forløb har vi haft om kulturmøder og interkulturalitet og har indenfor dette vi arbejdet med kulturforståelse og interkulturel kompetence. Vi har taget udgangspunkt i Kirsten Hastrups betragtning af kultur. Hun mener at kultur er noget

Se hele indlægget →

Gruppe 4

Sara Ahmad – 101171084 Louise Runge Svendsen – 101171077 På vores uddannelse på københavns professionshøjskole, hvor vi begge læser til socialpædagog, er vi blevet tildelt valgfaget, kulturmøde og interkulturalitet. Som en del af valgfagets forløb, skal vi være på et

Se hele indlægget →

Fællesskab turnering

Fællesskab turnering Baggrund og ide ”Eksklusion vil sige, at individet fratages retten til deltagelse i fællesskabet, enten i kraft af en aktiv handling, hvor det skubbes ud af fællesskabet, eller ved en passiv handling, hvor individet holdes ude af et

Se hele indlægget →

Pædagogens arbejde med det positive kulturmøde.

Det Positive kulturmøde med bouldering I arbejdet med kultur og interkulturalitet, har vi gennem deltagerobservationer, samtale- og struktureret interviews på modul H, etableret et feltarbejde med henblik på at identificere kulturen i klatreklubben Copenhagen Boulders. Vi erfarede herigennem en inkluderende

Se hele indlægget →

Vores kulturmøde i døveverdenen

Vores kulturmøde i døveverdenen  Kira Schibsbye Melsted (202163415) & Teresa Vellage-Thiesen (202163073),  CPE16o-KI13 Kulturmøde og Interkulturalitet. Gruppe 6. Vi har med nysgerrighed undersøg forskellen mellem de forskellige kommunikationsformer der er mellem hørende og døve, og hvilken betydning det kan få for døves integration. Vi

Se hele indlægget →

© 2020 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑