kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

#kulturmøderoginterkulturelitet

Kulturmøde i ungdomsklubben

I vores VK-forløb ”kulturmøde og interkulturalitet” har vi fået en del viden omkring kultur, kulturforståelser og interkulturel kommunikation. For pædagoger er det særlig vigtigt at have viden om interkulturelle kompetencer når man arbejder med mennesker fra forskellige kultur og religion,

Se hele indlægget →

Hvordan kan du bruge dine faglige kompetencer til at vende et menneskes negative selvfortællinger til et nyt perspektiv på livet?

Kulturmøde og interkulturalitet I vores valgfagsforløb har vi haft om kulturmøde og interkulturalitet. Vi har i den forbindelse udarbejdet en kulturanalyse, hvor vi har haft fokus på at undersøge kulturen på et børnehjem. Undervejs blev vi særlig nysgerrige på, hvilken

Se hele indlægget →

At være anderledes

Kulturmøde mellem barn og institution

VK-kulturmøde og interkulturalitet:  I forbindelse med vores valgfag “Kulturmøde og Interkulturalitet” har vi haft fokus på, hvordan kulturmøde og kulturforståelse eksisterer i alt, hvad vi foretager os – f.eks. i hverdagsrutiner, relationer, arbejde, m.m. I kulturforståelse er det centralt, at

Se hele indlægget →

Kulturmøder i SFO’en

Gruppe 5: Hakan, Suzan, Maria & Marcus.   Vi er fire studerende der har valgt “kulturmøder og interkulturalitet” som vores valgfag. På vores valgmodul har vi valgt at arbejde med kulturmøder i SFO. Kulturmøder er et stort emne, og derfor har

Se hele indlægget →

Folkehuset Absalon – kulturdiversitet

Folkehuset Absalon Kulturdiversitet

Dem og Os

Dem og Os

LGBT – Minoritetsunge

    I vores VK-forløb, som omhandler kulturmøde og interkulturalitet har vi valgt at beskæftige os med etniske minoritetsunge i LGBT-miljøet, da vi har haft en forforståelse af, at det i nogle kredse er et tabubelagt emne med komplekse problematikker

Se hele indlægget →

Socialt udsatte på krisecenter

Vores fokus er socialt udsatte grupper fordi vi gerne vil have en bredere forståelse for hvordan man havner i sådan en situation. Vi har alle en forforståelse om hvilke type af mennesker som befinder sig i den gruppe. Vi har

Se hele indlægget →

Kulturmøde og Interkulturalitet: Indkøring fra hjem til institution – ki03-grp6

Kulturmøder og Interkulturalitet I dette forløb har vi haft om kulturmøder og interkulturalitet og har indenfor dette vi arbejdet med kulturforståelse og interkulturel kompetence. Vi har taget udgangspunkt i Kirsten Hastrups betragtning af kultur. Hun mener at kultur er noget

Se hele indlægget →

© 2022 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑