kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

#kulturmøderoginterkulturelitet

At være anderledes

Kulturmøde mellem barn og institution

VK-kulturmøde og interkulturalitet:  I forbindelse med vores valgfag “Kulturmøde og Interkulturalitet” har vi haft fokus på, hvordan kulturmøde og kulturforståelse eksisterer i alt, hvad vi foretager os – f.eks. i hverdagsrutiner, relationer, arbejde, m.m. I kulturforståelse er det centralt, at

Se hele indlægget →

Kulturmøder i SFO’en

Gruppe 5: Hakan, Suzan, Maria & Marcus.   Vi er fire studerende der har valgt “kulturmøder og interkulturalitet” som vores valgfag. På vores valgmodul har vi valgt at arbejde med kulturmøder i SFO. Kulturmøder er et stort emne, og derfor har

Se hele indlægget →

Folkehuset Absalon – kulturdiversitet

Folkehuset Absalon Kulturdiversitet

Dem og Os

Dem og Os

LGBT – Minoritetsunge

    I vores VK-forløb, som omhandler kulturmøde og interkulturalitet har vi valgt at beskæftige os med etniske minoritetsunge i LGBT-miljøet, da vi har haft en forforståelse af, at det i nogle kredse er et tabubelagt emne med komplekse problematikker

Se hele indlægget →

Socialt udsatte på krisecenter

Vores fokus er socialt udsatte grupper fordi vi gerne vil have en bredere forståelse for hvordan man havner i sådan en situation. Vi har alle en forforståelse om hvilke type af mennesker som befinder sig i den gruppe. Vi har

Se hele indlægget →

Kulturmøde og Interkulturalitet: Indkøring fra hjem til institution – ki03-grp6

Kulturmøder og Interkulturalitet I dette forløb har vi haft om kulturmøder og interkulturalitet og har indenfor dette vi arbejdet med kulturforståelse og interkulturel kompetence. Vi har taget udgangspunkt i Kirsten Hastrups betragtning af kultur. Hun mener at kultur er noget

Se hele indlægget →

Gruppe 4

Sara Ahmad – 101171084 Louise Runge Svendsen – 101171077 På vores uddannelse på københavns professionshøjskole, hvor vi begge læser til socialpædagog, er vi blevet tildelt valgfaget, kulturmøde og interkulturalitet. Som en del af valgfagets forløb, skal vi være på et

Se hele indlægget →

Fællesskab turnering

Fællesskab turnering Baggrund og ide ”Eksklusion vil sige, at individet fratages retten til deltagelse i fællesskabet, enten i kraft af en aktiv handling, hvor det skubbes ud af fællesskabet, eller ved en passiv handling, hvor individet holdes ude af et

Se hele indlægget →

© 2021 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑