kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

#kulturmøderoginterkulturelitet

Taastrupgaard – “Gårdens vand” Cebrail og Mohammed

Fremtidsværksted Et fremtidsværksted er ifølge Mette Bladt et frirum for unge, hvor der gennem en opfordringsstruktur, skabes plads til ønsker og drømme for eget liv og fremtid. Fremtidsværkstedet består af tre faser: en kritikfase, utopifase og realiseringsfase. De unge skal… Continue Reading →

Kulturmøde i ungdomsklubben

I vores VK-forløb ”kulturmøde og interkulturalitet” har vi fået en del viden omkring kultur, kulturforståelser og interkulturel kommunikation. For pædagoger er det særlig vigtigt at have viden om interkulturelle kompetencer når man arbejder med mennesker fra forskellige kultur og religion,… Continue Reading →

At være anderledes

Kulturmøde mellem barn og institution

VK-kulturmøde og interkulturalitet:  I forbindelse med vores valgfag “Kulturmøde og Interkulturalitet” har vi haft fokus på, hvordan kulturmøde og kulturforståelse eksisterer i alt, hvad vi foretager os – f.eks. i hverdagsrutiner, relationer, arbejde, m.m. I kulturforståelse er det centralt, at… Continue Reading →

Kulturmøder i SFO’en

Gruppe 5: Hakan, Suzan, Maria & Marcus.   Vi er fire studerende der har valgt “kulturmøder og interkulturalitet” som vores valgfag. På vores valgmodul har vi valgt at arbejde med kulturmøder i SFO. Kulturmøder er et stort emne, og derfor har… Continue Reading →

Folkehuset Absalon – kulturdiversitet

Folkehuset Absalon Kulturdiversitet

Dem og Os

Dem og Os

LGBT – Minoritetsunge

    I vores VK-forløb, som omhandler kulturmøde og interkulturalitet har vi valgt at beskæftige os med etniske minoritetsunge i LGBT-miljøet, da vi har haft en forforståelse af, at det i nogle kredse er et tabubelagt emne med komplekse problematikker… Continue Reading →

Socialt udsatte på krisecenter

Vores fokus er socialt udsatte grupper fordi vi gerne vil have en bredere forståelse for hvordan man havner i sådan en situation. Vi har alle en forforståelse om hvilke type af mennesker som befinder sig i den gruppe. Vi har… Continue Reading →

Kulturmøde og Interkulturalitet: Indkøring fra hjem til institution – ki03-grp6

Kulturmøder og Interkulturalitet I dette forløb har vi haft om kulturmøder og interkulturalitet og har indenfor dette vi arbejdet med kulturforståelse og interkulturel kompetence. Vi har taget udgangspunkt i Kirsten Hastrups betragtning af kultur. Hun mener at kultur er noget… Continue Reading →

© 2022 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑