Vi har i forbindelse med vores vk forløb arbejdet med målgruppen børnehavebørn i alderen 3-5 år. Under vores observationer lagde vi hurtigt mærke til at børnene grupperede sig efter kultur og var sammen med børn som taler samme sprog. Vi valgte derfor at belyse dette emne, både med deltagerobservationer samt formelle og uformelle interviews med både institutionsleder og pædagoger fra en af stuerne. Pædagogen vi snakkede med fortalte, at hun tror det har en sammenhæng med, at mange af de her børn er blevet hjemme passet i vuggestue perioden. Dermed har det medført til et svækket dansk sprog, samt en usikkerhed i at omgås børn med anden baggrund og kultur. 

Gennem vores VK-forløb på Kulturmøder og Interkulturalitet er vi blevet bekendt med mange forskellige kulturbegreber, såsom Iben Jensens to kulturbegreber;

  1. Det komplekse kulturbegreb 
  2. Det beskrivende kulturbegreb 

Ifølge Iben Jensen er det komplekse kulturbegreb grundlæggende, at man er undersøgende overfor andre kulturer, og ser på kulture som noget man gør, og ikke ser på kulture som noget man er. Det vil sige man ikke kan generalisere, og sige at alle fra samme kultur er ens. Modsat det beskrivende kulturbegreb er modsat det komplekse, mere overordnet og generaliserende. 

Vi har derfor valgt at inddrage vores medstuderende for at belyse de forskellige kulturer, og de betingede måder af kommunikation der kan opstå når der er en sprogbarriere, dette kan være al form for nonverbal kommunikation, for at belyse de tosprogede børns deltager muligheder. 

 

Når man som pædagog bliver ansat i en daginstitution følger der en masse institutionsarbejde med, selvom samfundet anser det som et kaffe&kage arbejde med lidt bleskift. Som pædagog møder man ind med et syn, for hvad der sker i institutionen. Dog er det også vigtigt at man som pædagog har evnen til, at se udover sit arbejdsmiljø. Man kan dele samfundet op i to; institutionernes verden, og verden udenfor. Når ikke man befinder sig på institutionens matrikel er der flere kulturer og miljøer, som børnene befinder sig i – som former børnene, samt sætter nogle rammer og betingelser for hverdagslivet. 

Som pædagog er det ens ansvar, at inddrage alle kulturer med i børnenes hverdag. 

Inklusion omhandler ikke kun det her med, at indkludere barnet. Men at børnene har en betydning for fællesskabet. Inklusion handler ikke om det enkelte barns tilstedeværelse, men mere om at alle børn er tilstede. Samt deltage aktivt, føle sig anerkendt og blive accepteret – for lige netop det de byder ind med. 

 

Aktivitet 

Vores aktivitet går ud på at vi har forberedt en kahoot, som klassen skal være med til. vi har forberedt 10 spørgsmål som omhandler om vores oplæg. Lavet af Asya, Delal, Esma, Evita & Salma
puce20-ki02
puce20-ki02
puce20-ki02