kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

Genbrug

Klånseriet – Fra klunseri til fantasi

puce19-se01 puce19-se01 puce19-se01 puce19-se01 puce19-se01 puce19-se01 puce19-se01 puce19-se01 puce19-se01puce19-se01

3D Leg – Robotter

“Kreativitet er en evne til skabende nytænkning og handling. Det vil sige en evne til at se ting, idéer og problemer på en ny måde, skabe nye løsninger på gamle problemer eller være helt nyskabende” (Ringsted 2008:116). Vi oplever at

Se hele indlægget →

Det Nære Netværk 3.0 – medskabende fællesskaber

Samskabelse, en proces til at udvikle nye velfærdsløsninger Valgfaget social entreprenørskab og social innovation byder på mange spændende udfordringer både fagligt, men også personligt. Modulerne har i høj grad været præget af procesorientering og arbejdet med at ændre ens mindset

Se hele indlægget →

Opfinderværksted – Fantastiske Skabninger Og Hvordan Du Kan Lave Dem

Hvis du kunne lave en ny opfindelse, der kunne gøre din morgen bedre, hvad skulle det så være? Hvordan skulle den se ud og hvad skal den kunne? Det er netop, hvad vi gerne vil undersøge med vores projekt.   

Se hele indlægget →

Projekt Grøn Leg

Kort om ‘Social innovation og entreprenørskab’ : Modulerne social innovation og entreprenørskab giver dig muligheden for at nytænke den eksisterende viden og finde nye bud på løsninger af sociale udfordringer. Det kan fx være en idé til egen virksomhed, forandring

Se hele indlægget →

Fra skrot til fantasi

Leg med lyde og genbrugsmaterialer

  Indledning Gennem valgmodul I er vi blevet introduceret til kreative udtryksformer, hvor musik også har indgået. I vores gruppe har vi ikke haft det store kendskab til musik, ligesom vi ikke rigtig har beskæftiget os med det i vores

Se hele indlægget →

Genbrugsmusik

Genbrugsmusik KU18M: Nicolai, Peter, Birka og Alexander Intro: Vores projekt har haft til formål at styrke børns kendskab til lyde og musik og håndværket bag. Projektets fremgangsmåde sker i to faser hvorpå at vi i samarbejde med deltagerne konstruerer musikinstrumenter

Se hele indlægget →

Kom og byg!

Kom og byg! Ø-RIGET – den tredimensionale formning Vi har valgt at arbejde med den tredimensionale formning og konstruktionslege, som hovedtema for vores aktivitet. Aktiviteten skal gennemføres med en mindre børnegruppe, som vi vil invitere til at skabe et ø

Se hele indlægget →

Skrald i Naturen

I vores gennemgang af modul H og I har vi tilbragt stor del af vores undervisning ude i naturen. Vi har gennemgået flere aktiviteter for børn udendørs og vi har diskuteret meget hvad naturen gør ved børnene og hvordan man

Se hele indlægget →

© 2022 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑