Vores kompetence mål for natur og udeliv

Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle pædagogiske forløb med et naturvidenskabeligt udgangspunkt og med fokus på børn, unge og voksnes naturoplevelser, naturforståelse med uderummet som læringsmiljø

Mål

Målet for vores målgruppe er at bygge en drage, som kan være en sjov og lærerig aktivitet for børn.  Dragen skal bygges af natur og genbrugsmaterialer, med forhåbningen om at lære børnene om bæredygtighed, samt hvordan man selv kan være med til at bygge legetøj ud af de materialer man kan finde inde og udenfor i institution. Udover det ser vi det som et godt udgangspunkt for at  lærer børne om vind og vejr, samt tyngdekraft – dette kan ske ved at pointere at det letter at flyve med drager når det blæser, og hvordan man skal løbe stærkt for at få dragen til at stige til vejrs. 

Målgruppe 

Vi mener aktiviteten egner sig bedst til storgruppen i børnehaven i aldersgruppen 4-6 år. En gruppe på 10-12 børn med ca 3 voksne, selvfølgelig alt afhængigt af børnegruppen. De fysiske rammer er udendørs på et stort åbent areal, uden for mange bygninger og træer. 

Materialer: 

Vi vil fokusere på at bygge en bæredygtig drage, og derfor skal materialerne gerne bestå af ting man har liggende derhjemme eller i institutionen eller kan finde i naturen. 

Vi har til vores aktivitet fundet:

  • affaldssække
  • tusch 
  • skabelon af drage 
  • pinde 
  • snor  
  • tape 
  • saks 
  • kniv 

Proces af aktivitet

Man starter med at samle gruppen, og snakke om hvad der skal ske. Derefter følger man en step- by step guide, (se billede) og efterfølgende tager man gruppen med ud og afprøver dragerne. Dette gøres gerne et sted med masser af vind og plads.  Dette kan f.eks være højt på en bakke, standen eller et stort udendørs areal.

Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser 

Vores hovedpointe med denne aktivitet er som nævnt i målet at børne selv skal bygge en drage af natur og genbrugsmaterialer.  At lege med drager en udendørs aktivitet, som er med til at gøre underrummet til et læringsmiljø. Børnene skal selv bygge dragerne og efterfølgende få dem til at flyve. Her kan vi snakke om deweys begreb, learning by doing, altså at barnet lærer gennem at afprøve teorier og praksis ved egen erfaring. (https://vesco.dk/ydelser/learning-by-doing-betyder/)

Vores aktivitet er en konstruktionsleg, hvor børn ud fra materialer, vi har liggende og finder, skal bygge en drage. Denne type leg lærer barnet at holde fokus på samme opgave i længere tid. Børnene skal også både gennem logik og kreativ tænkning, afprøve ideer som alt sammen forhåbentligt støtter op om deres konstruktion af dragen. Ved at afprøve dragen udvikles deres matematisk forståelse om, hvad der skal til for at få en drage til at flyve. (https://flexaworld.com/da-dk/blogs/news/types-of-play-that-develop-your-child)

Udover det er aktiviteten også med til at styrke en masse andre kompetencer hos børnene. Aktiviteten kan hjælpe med at udvikle deres kreativitet, tålmodighed når de laver dragen, samt et matematisk overblik. Derudover kan det også give dem en følelse af stolthed og tilfredshed, når de ser deres drage flyve i luften. Det udvikler også deres finmotorik når de skal “ klippe, lime, tegne “, mens de efterfølgende udvikler deres grovmotorik ved at “ løbe, hoppe, bruge kroppen til få dragen op i luften “.

Pædagogisk bagdør 

Når vi snakker om begrebet pædagogisk bagdør og bruger det i vores drage aktivitet, så menes det at vi vil understøtte de forskellige deltagelsesmuligheder som det enkelte barn kan have. Dette kunne fx. være at barnet ikke kan koncentrere sig nok til at kunne bruge sin finmotorik, altså at skulle klippe, lime, tape, så han/hun hellere ville løbe med en drage, eller kaste den op i luften, mens en anden løber. Det pædagogiske indspil her, bliver så at pædagogen skal opdage eller igangsætte en ny mulighed for barnet. Så han eller hun ikke går tabt i aktiviteten. Pædagogen vil være støttende og lyttende, og anerkende hele processen igennem, men også observere og lytte til børns egen læring. Så vi til sidst enten får en fælles eller individuel succes følelse. 

Her kan man også bruge motivationsmodellen, fordi det er en aktivitet, hvor tålmodigheden godt kan falde, da aktiviteten kræver tid og koncentration, det er derfor er det vigtigt at kunne motivere børnene. Dette kan gøres ved at vi som pædagoger, viser en færdig drage som vi kan flyve med, dermed bliver  de nysgerrige og deres motivation stiger i takt med at de ser noget lykkes. 

 

Natur og udeliv gruppe 9
puce21-nu02
puce21-nu02
puce21-nu02