Mål

Målet er at skabe en bevægelsesaktivitet med formål om at skabe meningsfuld deltagelse for deltagerne uanset motoriske forudsætninger, grundet nye bevægelsesmønstre, hvor alle starter på lige fod. 

Sekundært vil vi med aktiviteten styrke børnenes motoriske og kognitive evner, men også skabe en sjov aktivitet, hvor det sociale aspekt kommer til udtryk ved at børnene leger sammen på tværs af hinanden. Vi skal tilpasse aktiviteten sådan, at den tilgodeser børn med forskellige motoriske udgangspunkter, så alle deltagere kan komme hele vejen rundt i cirklen og opleve meningsfuld deltagelse i aktiviteten målt på motivation, selvtillid, fysisk kapacitet og forståelse for opgaven. Det er vigtigt for os, at børn gennem processen får en grad af medbestemmelse, da det styrker deres følelse af selvstændighed og ansvar. Det er vigtigt, at os der laver aktiviteten først og fremmest sikre en sikker legestruktur, det gør vi ved at lave klare regler og retningslinjer for hvordan legen skal foregå. Selvom det er en konkurrence mellem to hold, er målet ikke at se hvilket hold der kommer først, men at der er en atmosfære af deltagelse og sjov snarere end intens konkurrence.  

Målgruppe

4.klasse og opefter

Antal deltagere

ca. 20

Materialer

Forskellige kartoffelsorter i helst af forskellig størrelse og åbent areal

Beskrivelse + didaktiske overvejelser: 

(Tegningen forstiller en gymnastiksal hvori forskellige kartofler er spredt ud efter størrelse fra en startlinje)

Aktiviteten er centreret om at gå/løbe med en kartoffel mellem knæene, som for de fleste vil være en ny måde at bevæge sig på, hvor man skal koncentrere sig om nogle færdigheder man ikke i forvejen har, men som burde være relativt nemt at tilegne sig.

Del målgruppen op i to hold som skal konkurrere om hurtigst at samle kartofler som er spredt ud i en gymnastiksal og lægge dem i forlængelse af hinanden på en så lang linje som muligt. Deltagerne skal løbe ud til en kartoffel, tage den mellem knæene og tilbage til start, hvor linjen af kartofler bliver til.

Vi har på baggrund af didaktiske overvejelser sat følgende rammer og regler:

Ens hænder skal være på hovedet, så man kan ikke bruge dem til at støtte til at holde kartoflen på sin plads. Denne regel er til for at fokus skal være på bevægelsesmønsteret.

Bliver kartoflen tabt, skal man tage tre skridt tilbage for at starte igen. Denne regel bliver valgt for at sikre at børnene eksperimenterer med at gå/løbe med kartoflen mellem knæene, som er det centrale element i aktiviteten.

Forskellige kartoffelsorter af forskellige størrelser lægges i forskellig afstand fra startlinjen. Vi har valgt at kartoflerne ligger i forskellige afstande grundet at det giver børnene noget mere medbestemmelse i forhold til det udfordrings niveau de satte for sig selv. 

Af flere årsager er det smart at alle deltagerne skal samle kartofler på samme tid i stedet for at gøre det til en stafet. Målet er at skabe en fysisk aktivitet, hvor man ikke skal stå og vente på sin tur, samtidig kan deltagerne føle sig udstillet hvis det ikke går godt og koster holdet point.

Gennemfører man aktiviteten flere gange kan man med fordel få målgruppens evaluering på aktiviteten og evt. ændre måden at bevæge sig på med kartoflen for at fremme medbestemmelse.

 

Litteratur:

Dansk Skoleidræt. (2021). Dansk Skoleidræts evidensbaserede faktaarkserie Kropslig dannelse hos børn og unge. https://skoleidraet.dk/media/6353096/kropslig-dannelse-faktaark.pdf

 

Mads 10403209

Frederik 10129931

Kim 10354648

Andreas 10430363
pucf22-sb01
pucf22-sb01
pucf22-sb01
pucf22-sb01
pucf22-sb01