Fingermaling 6x500 ml - Lekolar Danmark

Mål og rammer:

  • Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag

Vores mål med processen, er at få begge børn til at være med på hver deres måde. da de har forskellige forudsætningerne for aktiviteterne.

  • Hvem er målgruppe/aldersgruppe:

Vi har valgt en specialbørnehave, hvor de begge har autismespektrumssforstyrrelser, med forskellige udfordringer. De er henholdvis 5 og 6 år.

Børnene har vidt forskellige udgangspunkter. Det vil sige, at selvom de har samme biologiske alder, så er de ikke kognitivt alderssvarende. Børnene har svært ved at være fastholdt i en aktivitet i længere tid. De har ligeledes forskellige udgangspunkter i forhold til koncentrationsevner og hvorvidt de bryder sig om at sanse, rent kropsligt. Derudover er det vigtigt at kunne skærme børnene fra udefrakommende stimuli, så de har bedre muligheder for at kunne koncentrere sig om det de er i gang med.

  • Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til):

Aktiviteten egner sig til det antal man nu ønsker: Vi har valgt to børn, da de personligt ikke kan rumme for mange mennesker.

  • Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?)

Det er en special stue delt i 2 rum, så der er mulighed for at afskærme ved behov og dele børnegruppen op.

  • Indhold

Der er ikke nogle faste regler for selve aktiviteten, det er valgt for at kunne være fleksibel og værne om deres forskellige behov og kognitive niveau.

  • Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget:

Vi har valgt de skal male med fingermaling.

På første dagen får de et hvidt stykke papir og forskellige malerredskaber som de kan vælge at benytte sig af, hvis de finder det interessant. Samtidigt med at vi introducere hænderne så de kan udforske med det, hvis de ønsker at sanse med hænderne.

På anden dagen får de et farvet papir at male på og fjerner nogle af malerredskaberne.

På trejde dagen får de et andet farvet papir at male på, og her fjerner vi alle malerredskaberne, så det kun er hænder og nu fødder.

  • Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser

I det vi vælger at fjerne nogle af malerredskaberne på 2. dagen, prøver vi at lede dem væk fra redskaberne, så de ender med at kunne bruge deres hænder og være tryg ved at sanse med materialet direkte med hænderne.

Så de på 3. dagen forhåbentlig synes det er sjovt at bruge både hænder og fødder at male med. vi håber de synes det er interessant og er nysgerrige på at sanse med malingen.

Vi har umiddelbart tænkt os at benytte os af SMTTE modellen, til at lave didikatiske overvejelser til vores aktivitet.

 

– Cecilie, Celina og Marie

pucf22-ku01m
pucf22-ku01m
pucf22-ku01m