Aktiviteten: Krible Krable (insekthotel)

Målgruppen: Storegruppen i en udflytterbørnehave

Formål: At styrke børnenes nysgerrighed og opmærksomhed på naturen

En central del af pædagogernes didaktiske arbejde er de seks læreplanstemaer, som fremgår af de pædagogiske læreplaner fra 2004, herunder fokus på bl.a. ”Natur og naturfænomener”. Siden 2014 har Naturvejlederforeningen, i samarbejde med DR Ramasjang, gjort maj måned til en landsdækkende Krible-Krable måned. Dette resulterede i at 800 daginstitutioner, SFO’er og skoler deltog i 2017. Formålet var at inspirere børn og voksne til at gå på opdagelse i naturen, samt motivere pædagoger til at igangsætte Krible Krable aktiviteter.

For at skabe yderligere opmærksomhed omkring projekter, som Krible Krable valgte vi at lave et didaktisk forløb omkring insekter i en udflytterbørnehave for storegruppen. Vi valgte derfor at bygge to insekthoteller, et til seminardagen, og et som udflytterbørnehaven kunne få glæde af i fremtiden. At bygge et insekthotel er en proces, som kan udvikle sig over lang tid, idet insekterne overvintre, spiser og yngler. Under vores feltarbejde, brugte vi den naturvidenskabelige metode (børnene undres, hypoteseforestilling, undersøgelse, fortolkning og konklusion).

Ved at tiltrække insekterne til legepladsen, øges børnenes nysgerrighed og undren om farver, former, størrelse, materialer, dufte, følelser m.fl. som f.eks. – Hvor er sommerfuglene om vinteren?

Under selve aktiviteten havde vi fokus på grundtanken ”Learning by doing” af John Dewey. Derfor var børnene selv med til at bygge insekthotellet, samt finde materialerne ude i haven. Børnene tilegnede sig viden/erfaringer omkring insekternes levesteder, livscyklus og funktion i naturen. Derefter fik de hver især ansvaret for at finde to materialer, eks. ”mos og visne blade” ud fra de ønskede insekt gæster.

Processen i at bygge insekthotellet øgede både fin-og grov motorikken, da børnene selv fik lov skabe rummene vha. være kreative, klippe, save m.m. Afslutningsvis fandt vi en plads til insekthotellet ude i haven, hvorefter børnene begyndte at finde potentielle gæster.

På seminardagen vil vi give jer et indblik i Krible Krable-universet, dens vidensformer og problemstillinger omkring pædagogers tendens til at menneskeliggøre (antropomofisme) og disneyficere naturen.

Súsanna Jacobsen og Alexandra Bach Jensen
CPE15o-NU12
CPE15o-NU12