”Indre overblik”

Francis Dujardin

Studie nr – 10403100

Min aktivitet er baseret på mindfulness. Men hvad er mindfulness?

Mindfulness er en metode til at styrke mental sundhed og forebygge blandt andet stress, angst og depression. Mental sundhed er mere end bare fravær af sygdom, og mental sundhed kan trænes fuldstændig på samme måde som med fysisk træning. Der findes ikke en autoriseret version af mindfulness, og begrebet bliver brugt i mange forskellige betydninger (https://mindfulnessforeningen.dk/hvad-er-mindfulness/)

Målet med min aktivitet er at lære børn og unge at blive mere bevidste om deres eget sind og hvordan deres krop fungere. Så kan man jo spørge ”hvorfor ikke lave en fysisk aktivitet?” Det kunne jeg også gøre, men en fysisk aktivitet er typisk hvor brugeren er i ”high arrousal” Og derfor synes jeg det kunne være spændene at få brugeren ned i low arousal og se hvad der ville ske. Når brugeren er i low arousal gennem mindfulness skaber det mere indre ro, det skaber en større mental klarhed og et overblik over at være i ro når kroppen sender stress signaler ud. Og mindfulness virker på samme måde med at få stress kortisol ud af kroppen på samme måde som fysisk træning gør.

(https://www.schwarzkropsterapi.dk/blog/naturlige-maader-at-saenke-kortisol-i-kroppen-paa#3)

Min alders gruppe/målgruppe er egnet til børn og unge i alderen 6 til 18 år. Det er et stort spring, men yoga, åndedrætsøvelser, udstrækning og mindfulness fungerer på samtlige målgrupper og alle udfordringer mennesker har. Derfor er mindfulness mindre begrænsende end f.eks fysisk aktivitet, hvor det kan begrænse brugere med angst, fysisk handicap osv.

Der er intet deltager krav vi kan være 1:1 eller 1 til 50. Det vigtigste er bare der er plads til at udføre aktiviteten. De fysiske rammer og de materialer der skal bruges, er meget simple. Der skal gøres brug af et blødt underlag som en yoga måtte, og evt en pude til at støtte hovedet når vi skal lave ”Savasana” Som er en meditation i yoga hvor vi grounder i vores krop. Og så skal vi bruge den plads som det kræver ud fra de deltagere som er med. Som f.eks er vi 50 personer skal vi også have plads til 50 personer. Udover plads gøres der ofte også brug af musik, som kan være naturlige lyde af skov, fugle, rislende vand, og meditations musik.

Jeg vil give jer et visuelt billede af hvordan aktiviteten kommer til at foregå.

Første gang, der skal undervises i mindfulness, skal man være forberedt på at der sandsynligvis skal bruges lige så lang tid på at forberede forløbet/aktiviteten som på at udføre den. Det er nødvendigt at planlægge, hvad aktiviten skal indeholde, og hvor lang tid hver øvelse nogenlunde skal vare. Derfor det bedst at have planlagt, hvilke øvelser, der skal laves og om der skal spilles musik til, og hvilken musik der skal spilles under disse øvelser. Hvis du ikke kender brugerne inden opstart, så gør dig umage for hurtigt at lære dem (og deres navne) at kende. Det er en god ide at indlede en dialog med brugerne og spørge ind til deres forudsætninger. Når du kender dine deltagere, har du lettere ved at imødekomme dem og tilgodese deres behov.

Vi starter med at lave en mild opvarmning på en 5 til 10 minutter, til at få led og muskler i gang. Det kunne være 10 squats, svinge armene, dreje nakken, nogle sprællemænd, det ikke så vigtigt hvad øvelserne er, det handler om at få leddene og musklerne varme. Når vi har lavet opvarmning, ville alle skulle sætte sig ned i en skrædderstilling, og lave åndedrætsøvelser på 5 til 10 minutter. En åndedrætsøvelse kunne være at trække vejret ind igennem næsen på 4 sekunder, holde vejret i 2 sekunder, og trække vejret ud igennem munden langsomt på 8 sekunder, og holde vejret igen i 2 sekunder og så starte forfra. Dette er blot en ud af mange åndedrætsøvelser. Så ville vi gå i gang med nogle udstrækningsøvelser typisk 10 til 15 minutter kombineret med åndedrætsøvelserne vi lige har lavet. Så hver gang vi skal længere ned i en udstrækning sørger vi for at trække vejret ud gennem munden så vi kommer længere ned i øvelsen. Nå udstrækningsøvelserne er overstået, vil alle deltagerne skulle lægge sig på deres yoga måtte med en evt tilhørende pude og påbegynde ”Savasana” på 10 min. Som skrevet tidligere er Savasana yogaens svar på meditation. Her ligger man på ryggen typisk med armene ned langs siden på en og med håndfladerne pegene opad og med lukkede øjne. Her påbegynder man og fokusere 100% på åndedrætsøvelsen og lukker alt ude af sit sind. Kommer der negative, katastrofe eller destruktive tanker skal man lade dem passere, man skal ikke udelukke dem, blot lade dem passere. Langsomt vil brugerne begynde at mærke groundingen, hvor man mærker sin krop synke ned i gulvet. Når savasana er overstået vil brugeren typisk føle en ro og en afslappethed i sindet som kan vare ved i op til flere timer

 

Litteraturliste

(Jepson, M,S (2021) Kom godt i gang med mindfulness. I Mindfulness som socialfaglig metode. S91, samfundsitteratur, frederiksberg)

https://www.schwarzkropsterapi.dk/blog/naturlige-maader-at-saenke-kortisol-i-kroppen-paa#3 Lokaliseret den 8 april 2024 kl 10:45

https://mindfulnessforeningen.dk/hvad-er-mindfulness/

Lokaliseret den 8 april 2024 kl 11:01
pucf22-sb01