(vores afprøvet scene til dyrenes MGP)

 

Vores aktivitet hedder “Dyrenes MGP”, og er tænkt i samme bås som den oprigtige MGP for børn. Emnet har været i stor omtale iblandt børnene, og virker dermed som en glædelig aktivitet, samt vise og udtrykke nonverbalt. Målet med vores aktivitet er at udvikle deres fantasi, kreativitet og deres relationer mellem hinanden, når de skal samarbejde og dele hinanden ideer. Vi har også valgt at skabe nogen benspænd som er at de skal skabe det dyr i stedet for et menneske, samt at det skal være større end børnenes knytnæve. (Ørsted, 2022) Der skal arbejdes med silkclay hvor de skal lave deres dyr, og derefter skabe deres egen korte sang. Vores målgruppen er børn i SFO’en.  

INDHOLD 

Aktiviteten egner sig til mellem cirka 6 – 8 børn hvor vi igangsætter vores aktivitet ved at børnene selv vælger deres dyr, som de skal forme af silkclay. Derefter skal de lave en iagttagelsestegning på papir. Når det er gjort, skal de prøve at lave en kort lille sang om deres dyr, som de skal synge til den “store dag”. Dette bliver gjort for at skabe impuls hos børne (Austring & Sørensen, 2006). Og sørger for at de kommer i flow. (Kirketerp, 2020).  

Børnene skal dernæst lave den store scene, i fællesskab. Der skal bruges pap, og limpistoler, farvet papir, sort maling, måske glimmer, 2 højtalere af pap. Og på den sidste dag bliver MGP’en sat igang, og børnene skal bruge deres hænder til at optræde med deres dyr, imens de synger og bliver optaget. 

FAGLIG OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 

Aktiviteten er tilpasset børn i SFO-alderen som er svarende til 6 – 10-årig hvilket vi mener er passende, i forhold til deres kognitive og sproglige færdigheder. Vi har planlagt at have 2 – 3 børn hver for at der bliver skabt et rum hvor de hver især bliver hørt og anerkendt for deres evner (Sieling, 2013). I aktiviteten har de mulighed for at kommunikere med hinanden og give hinanden ideer. Med det mener vi, at lade barnet være en aktiv medskaber af sin egen udvikling i samarbejde med andre. Mens børnene er kreative, så stilladserer vi deres proces ved at vise eksempler, stille spørgsmål, anerkende, udveksle, vise teknikker med mere. Vi vil fremvise og fortælle om materialerne og teknikkerne, samt opmuntre børnene, så der også kan opstå en impuls hos dem. I hele udviklingsprocessen vil vi støtte og vejlede børne, så de kan blive i stand til selv at udføre deres kreative opgave. Vi påtager os den rolle af at være guidet deltagende. Vi vil også “bygge stilladser” så de trin og trin bliver i stand til at løse opgaverne. (Ringsted,2008). I aktiviteten er der mulighed for at børnene kan reflektere over deres egen praksis, hvori vi er åbne for deres ideer, til fx når scenen skal laves i fællesskab, eller når de selv kan vælge deres egen lille sang tilknyttet deres silkclay dyr.

 

Migena, Nosheen, Xhenete 
pucf22-ku01m