Målet

Målet med vores aktivitet er at lære børnene, hvor den mad vi spiser, kommer fra. Det gør vi ved at plante årstidens frugt og grønt sammen med børnene, og lade dem hjælpe os med at vande det. Når de er klar til at blive høstet vil vi sammen med børnene klargøre høsten, og smage på det.

Målgruppe

Vi har valgt at målgruppen for aktiviteten skal være en vuggestue, men den kan tilpasses til alle målgrupper indenfor det pædagogiske område. Da aktiviteten er et længere forløb, vil vi gerne inddrage alle børnene i vuggestuen, og lade dem alle plante og høste i stiftende grupper på 4-6 børn.

Rammer

Aktiviteten kræver plantekasser, jord, frø, vand og tålmodighed. Frøene kan forspires, hvilket kan gøres indendørs, ellers er aktiviteten en udendørsaktivitet. Den mad der skal laves af den høstede mad kan laves udendørs over et bål eller indenfor i institutionens køkken.

Indhold

Først vil vi sammen med 4-6 børn ad gangen forspire forskellige grønsager, så de er klar til at blive plantet ud. Blandet andet gulerødder, ærter, jordbær mm. Derefter vil vi sammen med børnene kigge til kasserne, snakke om, hvordan afgrøderne vokser og høste dem når de er klar. På den måde får børnene indsigt i, hvor maden vi spiser, kommer fra, og hvordan det vokser, samt vilkårene for at de forskellige ting kan vokse.

Faglige og didaktiske overvejelser

Vi har gennem vores VK forløb i natur og udeliv lært at lave et bål, tilberede mad over bål og arbejdet med at forbedre et udemiljø. Da vi lavede forbedringer på en Københavnsk vuggestues udemiljø, var vores fokus at få naturen mere ind, samt skabe forskellige miljøer, hvor der var plads til blandt andet fordybelse. Derfor kom vi på at lave et fordybelsesområde, hvor der var fokus på at lære børnene om naturen, da der står i Den styrkede pædagogiske læreplan ”at være i naturen kan også give anledning til eksistentielle oplevelser og overvejelser hos børn. Lærings miljøet må derfor tilgodese, at alle børn, uanset hvor de vokser op, og uanset baggrund, får mulighed for at opleve et bredt udsnit af naturen, både i byen og på landet.”(Den Styrkede Pædagogiske Læreplan – Rammer Og Indhold | Emu Danmarks Læringsportal, 2018). Naturen er ikke lige tilgængelig for alle børn, og derfor ville som en del af vores forbedringer gerne implementere naturen mere, og lave et jord til bord projekt med plantekasserne. At børnene bliver inddraget i i madlavningen, giver dem også en større lyst til at smage og prøve nye ting, da de har været med i processen og haft jord under fingrene. Det er med til at udvikle deres maddannelse, som tager udgangspunkt i maddannelsesblomsten. (Måltidspartnerskabet, 2016).

Litteratur:

Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold | emu Danmarks læringsportal.

(2018). EMU.dk. Hentet 24 oktober, 2023, fra https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/den-styrkede-paedagogiske-laereplan/den-styrkede-paedagogiske

Måltidspartnerskabet. (2016). Madleg – inspiration til daginstitutioner. Hentet 24 oktober, 2023, fra https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Madleg.pdf

Gruppe 8 – Mikkel, Oliver S, Sanne og Signe.

Billeder fra vores lego- og simsmodel af plantekasserne:

puce21-nu02
puce21-nu02
puce21-nu02
puce21-nu02
puce21-nu02