Vores overordnede valgfagstema er; “Natur og Udeliv” som er stået på siden august.
Igennem dette forløb har vi fået en dybere begrebsforståelse for Natur og udeliv, aktiviteter og været på ture. Vores udflugter har båret præg af overlevelse i naturen såsom opbygning af bioaker, knob, mad fra naturen og tilberedning over bål. Derudover har vi været på guidet ture såsom dykning, klatring, akvarie rundvisning, men især grænsebryderkurset i Zoologisk Have, hvor man med en pædagogisk didaktisk tilgang, kan gå ind og iværksætte en aktivitet. Igennem forløbet har vi blevet mere oplyst omkring bæredygtighed og hvordan vi i fællesskab skal passe på naturen og sikre fremtidens generationer.

Da vi som gruppe er fokuseret på miljøet og hvordan vi passer bedst mulig på vores natur, ser vi det spændende i at arbejde med nedbrydning og processen bag.

For at vække barnets undren for naturen og naturbevidstheden skal pædagogen gøre sig bekendt med de faglige begreber indenfor emnet såsom nedbrydningsproces, miljø og naturbevidsthed m.m. Derudover skal pædagogen kunne se barnet i et børneperspektiv og
være opmærksom på sine begreber, hvor naturbevidsthed er en bevidsthed og en forståelse for, hvordan naturens forskellige elementer påvirker hinanden.

Vi som gruppe blev inspireret af bæredygtighed, da vi ser det som en samfundsopgave, at videreformidle vigtigheden af, at have et bæredygtigt samfund videre så vi sikrer vores kommende generationer det som vi er opvokset med.
Vores kreative del af indlægget indebærer, at vise nedbrydningsprocessen på frugt, mundbind m.m. og hvor langt processen kommer inden for tidsrammen på 15 dage.

Vores hensigt med udførelsen af aktiviteten, er en didaktisk SMTTE-model, som vil synliggøre målene for aktiviteten, men da corona har været en forhindring for udførelsen af vores aktivitet, har det ikke været muligt at afprøve aktiviteten sammen med børnene. Derfor har det ikke været muligt, at evaluere på SMTTE-modellen.

Ved at benytte Ulla Fischer og Bent Madsens teori, Opmærksomhedens tre faser, kan man arbejde med aktiviteten og koble den sammen med deres model.

Oplevelsesfasen
Undersøgelsesfasen
Refleksionsfasen

I oplevelsesfasen skal pædagogen gå først og gribe barnets opmærksomhed ved selv, at være medopdagende og “fodre” barnet med ny viden. Derfor kunne man f.eks. spørge børnene om hvordan deres æble eller banan ser ud efter 1, 2, 3 uger i jorden. Er der noget tilbage? Hvordan ser den se ud? spiser insekterne den?

Tanken bag vores aktivitet er, at den skal være børnestyret da børnene tydeligere kan få denne “wauw-effekt” i oplevelsesfasen og på den måde blive mere aktivt deltagende.

I undersøgelsesfasen kommer barnet er i en dyb koncentration og vil ikke blive distraheret så nemt, men stadig være opmærksom på andres udbrud ved undersøgelsesfasen. Målet ved denne fase er, at barnet bliver fordybet i det opgældelde objekt. Derved kommer barnet til, at opleve nye ting ved objektet og igen komme ind i den første fase, oplevelsesfasen, og videre til undesøglesfasen igen da der er vil komme nye ting op.

I de to forhenværende faser er det vigtigt at pædagogen ikke er indtrængende i dets undersøgelse af objektet da pædagogens rolle er medoplevelse og med undersøgelse.

Når barnet ikke kan komme videre i dets egen refleksion omkring objektet, kommer barnet til pædagogen med sin undren. Det er pædagogens opgave, at videreformidle den viden som barnet søger.

Denne aktivitet er lavet som en del i et større projekt, sammen med børn i daginstitutionen. Ved seminardagen vil vi medtage den nedgravet frugt for, at vise nedbrydningsprocessen. Ved et længerevarende forløb, kunne man tage en tur ud i naturen med børnene i nærområdet, for at indsamle skrald så børn bliver aktivt motiveret. I dette længerevarende forløb kunne man yderligere tage børnene med til den lokale genbrugsstation, for at vise og fortælle børnene, hvor vigtigt det er at sortere det affald man indsamler.

puce18-nu02

 

 

 

 

 

 

Litteraturliste:

Se her! – om børns opmærksomhed og pædagogens rolle

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/attachments/75320/udeleg.pdf

 

Gruppe 7

Tanja Dahl Stenfelt

Jakob Ekman

Kasper Thalbitzer

Hold: Puce18-nu02
puce18-nu02
puce18-nu02