Digitalt orienteringsløb

Vores aktivitet er et digitalt orienteringsløb, hvor digital kultur kombineres i en leg hvor børnene motiveres til bevægelse. Børnene guides rundt på institutionen via digitale medier (ipad og appen HP Reveal) og skal finde bestemte poster. Ved posterne er der  tilknyttet en fysisk aktivitet, børnene skal løse før de kan gå videre til næste post. Man kan gøre det til en konkurrence og sige, at første hold, der finder alle poster, og løser de fysiske aktiviteter vinder.

Vi tager udgangspunkt i målgruppen 4-6 årige, hvor interessen for digital teknologi er stor. Vores didaktiske overvejelser går på at give børn i dagtilbud et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø der fremmer trivsel, sundhed, udvikling og læring som det fremgår i dagtilbudsloven §7 og §7 stk 3.

Vi ser i højere grad at iPads fylder i børnenes hverdag, og ideen med aktiviteten er at inddrage teknologien, for at skabe motivation til bevægelse. Derudover viser et forskningsprojekt lavet af UCC, at digitale medier er med til at skabe nysgerrighed og lyst til læring. De digitale medier har ifølge projektet en “wow-effekt” som kan skabe og fastholde interesse hos børn;  “Ved at lære at anvende digitale redskaber til at undersøge verden omkring sig skabes grundlag for at kunne lære livet igennem. Dels ved at bruge digitale redskaber og dels ved at have en legende og eksperimenterende tilgang til verden, viden og kundskaber” (Frøkjær & Søndergaard, 2017, s. 149)

Aktiviteten kan tilpasses så den kan afvikles både inde og ude. Det kræver blot tilrettelægning af det pædagogiske personale forinden. Det kan både foregå indendørs på institutionen, ude på legepladsen eller hvis man skal på tur i skoven eller andre steder. Ønsker man at tillægge aktiviteten et konkurrenceelement kan man inddele børnene i hold. Dette forudsætter at der er nok ipads, da holdene ikke følges ad. For at fastholde børnegruppens koncentration er det vigtigt at personalet har oprettet og færdiggjort aktiviteten på app’en inden børnene instrueres i legen.

Vi vil formidle aktiviteten ved at demonstrere en post for børnene inden. Det gør det lettere for børnene at forstå hvad opgaven er, når de visuelt har set hvordan de løser en post, og får den næste ledetråd. Desuden er der en voksen tilknyttet til hvert hold, så der er mulighed for hjælp undervejs.
CPE16o-SB13
CPE16o-SB13
CPE16o-SB13
CPE16o-SB13