“Du kan hvad du vil” – Social innovation og entreprenørskab.
Gruppe 3+11: Didde, Trine, Lea , Janne, Line & Caroline

Vi er fra valgfaget social innovation og entreprenørskab og har valgt at beskæftige os med nye tanker omkring hvordan man kan arbejde med fællesskab og relationsdannelse på tværs af generationer.

 

Fra tanke til projekt
Vi har fra starten haft et ønske om, at få ændret det samfundssyn der er på ældre ved, at tænke dem som en ressource for vores samfund frem for nogle der skal parkeres på sidelinjen.

Derfor har vi arbejdet med ideen om at skabe et sted eller udbyde et koncept (her er rammerne stadig under udarbejdelse), hvor ældre kan dele ud af deres viden samt erfaringer til den yngre generation. Et koncept som skal muliggøre at, når man går på pension har man stadig mulighed for at være en medspiller på samfundets arenaer og dermed forhåbentlig mindske følelsen af at man ”arkiveres”.

I projektet bliver man anerkendt for, at man har levet et  liv som har skabt erfaringer og viden. Et liv hvor man har indarbejdet kompetencer som yngre generationer kan få glæde af, og de ældre kan omvendt få glæde af at lære fra sig.

Trend i tiden
Vi ser en trend i tiden, ikke mindst blandt de unge, hvor gør det selv projekter, genbrug og bæredygtighed er i fokus. De ældre har erhvervet sig mange af de håndværksmæssige kompetencer gennem livet, som evt. kan være i fare for at gå tabt hvis ikke de giver det videre til de yngre generationer.  Det er værd at nævne at projektet løbende er i udvikling. Vi tænker på nuværende tidspunkt projektet som et koncept der på sit højeste niveau kan øge den samfundsmæssige inklusion på lokale præmisser, og i fremtiden kan rumme både familier med børn, varetage besøg fra skolebørn og fremme livskvalitet for mennesker i socialt udsathed.

 

Hvordan passer specialiseringerne ind?
Konceptet, som hvis man tænker det stort kan rumme alle slags borgere, og dermed også alle tre specialiseringer.

Vi vil gerne åbne op for et helt nyt begreb som vi kalder for “folkepædagoger”, en pædagog for folket.

 

Fordele ved dette modul
Specielt ved dette modul er primært at vi har stor fokus på at arbejde med ikke-viden, da der gemt i ikke-viden ligger et stort potentiale for nye tanker og ideer.

På dette modul er man privilegeret ved at få mulighed og lov til at handle på sin nysgerrighed. Sidder du inde med en lille iværksætter i maven har du her mulighed for at få afprøvet dine vildeste ideer.
CPE16o-SE11
CPE16o-SE11