Vores eget Mars-inspirerede landskab – hvor vores målgruppe (på seminardagen) skal skabe bygninger til.

Vi skal bruge en masse materialer til udformning af vores fantasiland og huse.

Vores aktivitet skal foregå i en børnehave, hvor vores målgruppe er “storegruppen”i børnehaven (4-5 år). Vi vil have ca 8 børn med til aktiviteten, og 3 af os voksne vil være deltagende. Den sidste voksne i gruppen vil observerer og dokumentere undervejs. Vi har valgt at aktiviteten skal foregår i institutionens kælder, hvor deres kreative værksted ligger. Vi har reflekteret over at det meste skal foregå på gulvet, så børnene kan bevæge sig frit, og vi får mere plads. Vi forestiller os at opsætte landskabet/byen i et hjørne af kælderen. Vi har valgt dette, for at vi har mulighed for at hænge ting op, klister ting på væggene osv. Vi ønsker at tilrettelægge det således at vi kan imødekomme børnenes ideer, så hvis et barn får en ide så griber vi den og bestræber os på at gøre det muligt, hvad end det er materialer eller placering.

Vores roller i denne aktivitet er at vi står for at være støttende i børnenes ønsker, men også at vi sammen med børnene får skabt en stemning af leg, fantasi og kreativitet og dermed indgår i en fiktions kontrakt med hinanden og børnene.

Vi vil tage udgangspunkt i Malcolm Ross model over æstetiske læreprocesser. Vi vil lave en aktivitet med temaet “fantasilandskab”. Vores ide er at introducere børnene til en historie om nogle væsner som mangler et sted at bo i børnehaven. Dette vil gøre ved at plante nogle mystiske fodspor og evt. et lille brev fra disse væsener.  Denne historie skal forsøge at skabe en Impuls hos børnene. Ross taler om at Impuls er drivkraftens for æstetisk virksomhed. Vi (børnene i samspil med de voksne) skal lave et fantasi landskab, fantasi huse, fantasi venner mm. Vi ønsker at de fleste materialer skal være genbrug/Affald. Børnene får brugt deres kreativitet gennem aktiviteten, da de med hjælp fra deres fantasi, skal lave  noget nyt ud af affaldet.

Vores mål med denne aktivitet er at styrke deres fantasi og give dem nogle håndværksmæssig færdigheder, som de ville kunne tage med videre. Vi ønsker med denne aktivitet at skabe et børnefællesskab, hvor der bliver opnået en succesoplevelse hos det enkelte barn. Dermed understøtter denne aktivitet den styrkede pædagogiske læreplan, under temaet “Kultur, æstetik og fællesskab.” Hvor der ligges vægt på vigtigheden af at skabe læringsmiljøer, hvor børnene møde nye sider af sig selv og få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder, og opleve glæde ved æstetiske oplevelser og skabende praksis. Barnets perspektiv er essensen af denne aktivitet, og hele landskabet skal ende ud i et samlet landskab af deres fortolkning af den fortalte historien.  En af ideerne bag denne aktivitet, er at det skal ende ud i noget som børnene kan lege med undervejs og efterfølgende.

Studerende: Sissel Nielsen (Paed195398), Zeleste Pierre (Paed195274), Ida Charlotte Lundborg (Paed195515) og Mathilde Axen Petersen (Paed195016).
puce19-ku04v
puce19-ku04v