Mål og rammer

Vi har valgt aktiviteten fodbold, fordi at vi efter relevant viden og undersøgelser har fundet ud af at fodbold er bedre for helbredet end løb og styrketræning. Fodbold er en sport der indebærer meget mere end at score bolden i modstanderens mål. Fodbold er langt mere effektivt, end at gå i fitnesscenteret og er et godt alternativ til at holde sig sund. Det gør man fordi, at når man spiller fodbold så laver man typer løb og bevægelse som forbedrer stort set alle aspekter af kroppens fysik. Derudover styrker det ens kondition lige så meget som højintensive intervalløb. Derudover styrker man også musklerne i benene, idet man opnår det samme ved at spille fodbold og styrketræne. Selvom man ikke forbedrer kondition ved at styrketræne, så kan man ved at spille fodbold få styrket begge dele.

Målet med vores aktivitet er at styrke målgruppens samarbejde og styrke børnenes kondition. Vores målgruppe er rettet mod 3 årgang. Antallet af deltager i aktiviteten er egnet til 11 deltager på hvert hold. Vores hovedfokus er overvægtige børn, hvor vi gerne vil inddrage mere sundhed og bevægelse ind i hverdagen. Fodbold-aktivitet kommer til at foregå indedørs på skolen, der er også mulighed for at udføre aktiviteten udendørs. Her kommer vi til at gøre brug af to bolde, to mål og et stort areal.

Indhold

Aktiviteten går ud på at der skal spilles fodbold, på den klassiske måde man kender. Altså hvor man er delt op i to hold, også gælder det om at score flest mål. Vi har dog valgt at give spillet et lille twist. Udover der skal spilles med to bolde i stedet for en enkelt, skal modstanderen som der er blevet scoret på, udføre en “straf.” Holdet som har scoret skal kommunikere og diskutere sig frem til, hvad straffen til det andet hold skal være. Straffen skal være noget der indeholder bevægelse. Eksempelvis kunne en straf lyde på: 5 armbøjninger, 10 engle hop, eller 10 mavebøjninger. På den måde inddrager vi både samarbejde, bevægelse, og motivation.

 

Risikofyldt leg

Ved at arbejde professionelt med risikofyldte lege er der således mulighed for at øge børns trivsel og mental sundhed, da der styrker den psykiske, sociale og kropslige udvikling. Det er vigtigt at børnene kender deres kroppe. Risikofyldt leg kan være fangelege, det der med hurtigheden, det med at skulle løbe ind imellem hinanden og uden om. Med den norske professor Thomas Mosers forståelse af krop og bevægelses betydning for læring får vi blik for de sociale, emotionelle (psykiske) og sansemotoriske læringsaspekter – her med udgangspunkt i risikofyldte lege i et kropsligt perspektiv. (Sederberg, 2019)

 

Motivation 

Motivation handler om den indre drivkraft, der driver og trækker børnene i en bestemt retning, fordi de ikke kan lade være eller fordi, de har et mål og nogle ønsker, som betyder meget for dem (Hagger & Chatzisarantis) Generelt går motionen hen og bliver en individualitet, når det kommer til det fysiske. Og derfor, mener Hagger også at drivkraften for bevægelse og lysten til fysisk leg ikke kun er noget som skal findes i individet, men det er noget der opstår i samspil mellem individet og omgivelserne. (Mov:E, 2016)

 

Børneperspektiver 

Ifølge Hanne Warming, findes der forskellige typer børneperspektiver. et indefra børneperspektiv, et udefra børneperspektiv og et tilstræbt indefra-børneperspektiv. Et inde fra børneperspektiv, barnets eget perspektiv og behov. Et Udefra børneperspektiver er derimod perspektiver fra de voksne, om hvad det gode børneliv er. – Alt sammen ud fra den voksnes forståelse. og sidst men ikke mindst et tilstræbt indefra- børneperspektiv, er perspektivet hvor den voksne forsøger at indleve sig barnet eller den unges perspektiv. (Warming, 2017)

 

Flow 

Ifølge Psykologen og Flow-pioneren Mihaly Csikszentmihalyi er Flow en mental tilstand, hvor personen er fuldstændig opslugt i det vedkommende, beskæftiger sig med. Det er karakteriseret som en fornemmelse af et energifyldt fokus, fuld involvering og succes med den igangværende aktivitet. (Henriksen, 2019)

 

Faglige og didaktiske overvejelser

De didaktiske overvejelse vi har gjort os til aktiviteten, er at inddrage mere bevægelse i målgruppens hverdag, samt at styrke samarbejdet mellem aktørerne i aktiviteten.  da vores problemstilling bygger på, en børnegruppe der er overvægtige. Denne børnene gruppe interesserer sig for fodbold, men spiller det ikke særlig meget.  En faglig didaktisk overvejelse vi har gjort os, har været at inddraget motorisk udvikling, da den motoriske læring for børn er meget vigtig for deres motoriske færdighed, men også motivation da det går hen og trækker børnene i en bestemt retning, eksempelvis til at spille fodbold og det samspil, der er mellem individ og miljøet.

 

Udarbejdet af Zahra, Lina, Nabila og Salma fra hold pucf20-sb02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografi

 

Henriksen, C. (2019. november 2019). Definationen af flow. Hentet fra DPU – Aarhus universitet: https://dpu.au.dk/aktuelt/aktuelle-temaer/flowogpositivpsykologi/definitionenafflow/?fbclid=IwAR2jtqG5cgxqd6SjLhZVYhdtw0lCHfVQdjlLW52chmA-P1H_GW2q5zgq-rU

 

Mov:E. (2016). I Børn og unge i bevægelse (s. 9). København: Forsknings- og innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring, University College Lillebælt og Syddansk universitet.

 

Sederberg, M. o. (2019). Risikofyldt leg. I Risikofyldt leg – Giv os lov (s. 7). Hans Reitzel.

 

Warming, H. (2017). Børnesyn og børneperspektiver . I Grundfaglig viden om pædagogiske miljøer og aktiviteter (s. 15).
pucf20-sb02
pucf20-sb02