Nørrebros ungdomsturnering- Fodbold som socialt værktøj i kulturmøder

Kulturmøde og interkulturalitet beskæftiger sig med mangfoldighed, fællesskab og diversitet. Vi har gennem observationer og interviews i et ungdomstilbud på Nørrebro, udarbejdet et forslag til en aktivitet, der har til formål at nedbringe territorial stigmatisering og facilitere kulturmøder.
Vi har i vores VK-forløb udarbejdet en kulturanalyse på et tilbud for kriminalitetstruede unge på Nørrebro, hvor vi har fået et indblik i, hvordan territorial stigmatisering og marginalisering kan være med til at skabe en negativ selvforståelse for de unge i området.
Målet med vores intervention er, at de unge får en mulighed for at skabe relationer på tværs af kulturer og samfund.
Vores målgruppe er tiltænkt drenge i alderen 13-15 år.
Vores deltagerantal svarer til 4 hold med 7 spillere på hvert hold. (2 hold fra indre nørrebro og 2 fra eks. Gentofte).
De fysiske rammer for vores intervention er at det udføres på en fodboldbane med græsoverflade et sted i hver bydel, hvor holdene kommer fra.

Vores aktivitet
Vores aktivitet er en fodboldturnering, der vil strække sig over en længere periode (et halvt år). Der vil være 4 hold, hvoraf der er 7 spillere på hvert hold. 2 af holdene vil bestå af kriminalitetstruede drenge fra indre Nørrebro og de to andre hold vil bestå af jævnaldrende drenge fra eksempelvis Gentofte. Drengene vil mødes én gang om måneden og spille 2 kampe hver, så der findes et vinderhold for hver kampdag. Der vil blive uddelt point til holdene hhv. 4 point til vinderholdet, 3 point til 2. pladsen, 2 point til 3. pladsen og 1 point til 4. pladsen.
Kampene vil skiftevis blive spillet på Nørrebro og Gentofte, så drengene kan komme ud og se en anden kultur og spille på både hjemme- og udebane.
Efter hver kampdag vil der blive serveret noget aftensmad og sodavand for alle drengene.
Når turnering efter 6 måneder er slut vil pointene blive talt sammen og der vil være en præmie til alle spillerne og et trofæ til vinderholdet. Derefter vil der blive holdt en fest om aftenen med pizza, sodavand, slik, chips og høj musik.

Didaktiske overvejelser
I relation til vores faglige og didaktiske overvejelser har vi valgt inddrage følgende teoretiske perspektiver. Grundlæggende er vores formål med aktiviteten at gøre op med territorial stigmatisering. Dette gøres ved at bruge fodbold som det fælles tredje, hvorigennem deltagerne danner positive relationer til hinanden. Tanken er at flytte målgruppen ind i en social arena, hvor alle er ligeværdige. Der kan ikke diskrimineres på baggrund af tøj, da deltagerne har fodboldtøj på. På fodboldbanen findes en fælles forståelse for regelsættet, hvilket alle må overholde.

  • Alfred, Rasmus, Cecilie og Mathilde. 

puce19-ki03