• Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag

Målet med vores aktivitet er at styrke de sociale relationer blandt børnene og derudover styrke de motoriske færdigheder samtidig med at der er fokus på bevægelse. 

Vi har i vores version af stikbold valgt at sætte fokus på samarbejde, som sker ved at man er delt op i hold, hvor man her er nødt til at samarbejde med sin partner for at indgå i aktiviteten. 

 

  • Hvem er målgruppe/aldersgruppe samt deltagerantal

Vores målgruppe til denne aktivitet er rettet mod SFO børn og kan justeres alt efter aldersgruppe og antal, dette vil vi gøre ved at tilføje flere eller færre regler til aktiviteten.

 

  • Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?)

Aktiviteten kan både foregå indendørs eller udendørs, men vi havde påtænkt os at aktiviteten skulle foregå i en idrætshal, hvor vi her skal bruge følgende rekvisitter som kegler og skumbold. 

 

  • Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget

Vores aktivitet foregår således, at vi deles op i hold alt efter hvor mange deltagere der er til stede. Hvert hold skal spille sammen og forsøge at ramme modstanderne. Hvis man bliver ramt skal man lægge sig på maven. Man er med igen når man får en aflevering af sin holdkammerat eller tager fat i en forbipasserende bold. Holdkammeraterne til den ramte kan kun skyde andre når den ramte er blevet befriet eller selv har erobret den forbipasserende bold. Desuden skal alle på holdet rører bolden inden man dræber sin modstander.  

 

  • Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser

Vi har valgt at planlægge vores aktivitet ud fra Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel. Grunden til vi har valgt og bruge hiim og hippes er, at den er god til at vise om man opfylder de forskellige kriterier for om alle er deltagende og aktive. Vi mener derfor, at det er en god model at tage udgangspunkt i, da man kan gå ind og kigge på de forskellige kriterier for om der er en bestemt person eller gruppe, som ikke trives i aktiviteten. 

Desuden er modellen god til planlægning, gennemførelse, refleksion og sidst men ikke mindst evaluering. 

 

Af gruppe 2 – Hold: Puce19-sb04

Cecilie Vuckovic Gjerløv, Reyes Akbari og Oguzhan Basoda

 
puce19-sb04