ScoreKajs Scoreshow

Målet med vores aktivitet er at fremme børns bevægelses kompetencer og bevægelsesglæde samt give dem mod og lyst til mere bevægelse i et medspiller perspektiv. Medspil har fokus på at mindske modstand, og i stedet højne elever og børns oplevelse af at mestre. Mange aktiviteter og spil, tager afsæt i konkurrence elementet hvorfor de “ikke konkurrerende” børn mister motivationen og glæden ved aktiviteter. Derfor har vi valgt at fokusere på medspil, i et sundhedsfremmende tiltag, for netop at inkludere alle børn. Der øves især scorings teknikker i denne aktivitet.

 

Aktiviteten har ikke en decideret målgruppe, da aktiviteten kan justeres efter både alder og motoriske evner, ved at ændre de forskellige stationer og sværhedsgraden af dem. I Vores version af aktiviteten har vi dog haft fokus på en specialklasse i folkeskolen.

 

I Score Kajs Scoreshow er det muligt at være alt fra 2 til 14 deltagere for at undgå kø, dog kan man altid tilføje ekstra stationer. I dagens aktivitet har vi valgt at fokusere på de idrætsusikre, så derfor er stationerne meget introducerende. Hvis man har en mere erfaren børnegruppe, er det muligt at gøre stationerne mere samarbejdsorienteret.

 

Score Kajs Scoreshow kan både udføres indendørs og udendørs, der skal bare være plads til de stationer man har valgt at bruge. Derudover skal vi bruge diverse bolde, kegler og ramme-/mål anordninger. Det er også muligt at være kreativ ift rekvisitter, man kan f.eks. bruge en spand eller skraldespand som scoringsmulighed.

 

Station 1: Basket straffe

Station 2: Skrue håndbolde ind fra fløjen. 3 forskellige vinkler markeres med kegler.

Station 3: Badmintonserv over i et markeret felt, fx på en tæppeflise eller i hulahopring. (Der hvor bolden rammer tæller – ikke hvor den ligger stille bagefter)

Station 4: kast et underhånds-cricketkast mod et cricketgærde.

Station 5: Scor i floorballmålet efter en lille dribletur imellem en kegleopstilling.

Station 6: Fodboldscoring ved at ramme en ophængt kegle i øverste hjørne.

Station 7: Send en disc igennem en ophængt hulahopring. Discen skal gribes af makkeren.

 

Score Kajs Scoreshow er en aktivitet med fokus på medspil, bevægelsesglæde og nedsætte forventningspres i at præstere foran publikum. Aktivitetens rammer med de 7 stationer tillader eleverne at fordybe sig i den aktivitet, eleverne parvis deltager i og dermed fjerner elementet af at skulle konkurrere, men nærmere samarbejde.

Score Kajs Scoreshow tager afsæt i boldspil og kan dermed i et kritisk perspektiv godt være ekskluderende for elever der ikke er boldglade, eller elever som er konkurrenceminded kan miste gejst eller motivation. Derudover evner Score Kajs Scoreshow alligevel gode deltagelsesmuligheder for størstedelen med afsæt i at de 7 forskellige stationer. Aktiviteten kan have potentiale til at eleverne finder enten underholdning eller mestring i minimum en aktivitet. Alt efter interesse kan man fordybe sig yderligere i en aktivitet, hvis flertallet finder interesse for eksempelvis floorball, giver Score Kajs Scoreshow også plads til medbestemmelsesret for eleverne fremadrettet i idrætsundervisning.

 

Hvis man tager udgangspunkt i, at der er et alsidigt læringspotentiale i alle former for bevægelsesaktiviteter, er det muligt at skabe lege- og læringsrum med mulighed for at udvikle både motorisk, psykisk, emotionelt og kognitivt. Men for at kunne forstå bevægelse som et alsidigt læringsrum, må det forventes at man har både forståelse og viden omkring de læringsmuligheder, der er og kan være, i arbejdet med krop og bevægelse. Vi har altså i sammenhæng med at skabe bevægelsesglæde gennem vores aktivitet, valgt at have fokus på de læringspotentialer hver deltager kan få opfyldt ved at aktivt at deltage.
puce19-sb02
puce19-sb02