Sandra og Maja, Modul I, Kulturel Intervention
Dato: Fredag d. 22-09-2017                                                        KI11-grp4                 

Kulturel Intervention – Kriminalitetstruede unge
Vi har valgt at  tage udgangspunkt i vores tidligere modul opgave, som omhandler kriminalitetstruede udsatte unge, og primært unge drenge med anden etnisk baggrund, i aldersgruppen 14-18 år.
Vi har i vores tidligere opgave været ude og lave feltarbejde i en ungdomsklub i Heimdalsgade på Nørrebro, hvor mange af de unge drenge fra Mjølnerparken og Aldersrogade er tilknyttet. Klubben hedder First Floor. Vores læringsproces omkring disse drenge bevirkede at vi fik et  større kendskab til de to teorier, kategorisering og stigmatisering, som disse drenge oplevede i mødet med de  professionelle voksne såsom skolelærere, men også den almen befolkning. Vi blev særlig opmærksomme på dette i nogle interviews, vi lavede med nogle af drengene fra klubben, hvor de fortæller at de opfatter sig selv som ‘’indvandrere’’ og ikke danskere,  fordi de ofte bliver mødt  med en grundholdning fra samfundet af de ikke er danske.  Disse stigmata gør at drengenes selvtillid og selvværd ikke er i top. Dette kan betyde at de begynder at  spejle sig i hinanden og de ældre drenge fra deres nærmiljø, som kan være kriminelle.

I forlængelse med det feltarbejde vi tidligere har lavet, tager vi i denne opgave, om kulturel intervention, udgangspunkt i at åbne op for at give disse drenge en mulighed for at skabe deres egen identitet. Vi har faktisk fået ideen fra en ide der allerede er blevet igangsat i forvejen af Københavns kommune om at få kriminalitetstruede/udsatte unge i arbejde.

Vi vil gerne komme ind på teorierne anerkendelse og empowerment. Vi tænker at disse er relevante i forhold til at motivere de unge til at søge ud i nogle andre miljøer, og motivere dem til at skabe deres egen identitet og dermed blive en del af samfundet. Dette vil kunne medvirke til at  give dem selvtillid og selvværd  men også åbne op for at de faktisk godt kan blive mødt af samfundsborgere, som anser dem for værende ligeværdige og er anerkendende i deres tilgang til de unge drenge. Ligeledes vil dette åbne op for en nysgerrighed omkring de unge og dermed kan der ses  muligheder i dem, som de måske ikke har set i sig selv før.

Når det så er sagt, skal vi også huske os selv på, at der ikke kun er negativitet i disse miljøer men at mange af  de drenge kommer fra omsorgsfulde og kærlige familier, som kun er interesseret i at deres børn får det bedste liv. ligeledes har disse drenge et tæt venskab hvor de er der for hinanden på godt og ondt.

I denne opgave er den udsathed vi har fokus på de unges nærmiljø, altså gadelivet, bolig miljøet  der er præget af bander og kriminalitet.

De fleste drenge vi har mødt kommer fra ‘’normale’’ hjem.

Vi har i forbindelse med vores intervention, har vi interviewet tidligere kriminalitetstruede unge dvs. de er voksne i dag, som er i arbejde, og lever et dejligt liv, uden kriminalitet eller udsathed.

Vi har med disse interview gerne vil se, om deres tidligere liv stadig har indflydelse den dag idag, eller om de har haft motivationen til at skabe deres eget liv, som ikke indbærer kriminalitet.

CPE15o-KI11
CPE15o-KI11