Tror i jeg/vi kan?

Målgruppen for vores spil er skolefritid. Der er i spillet fokus på skolebørns fysiske og psykiske velvære.

Spillet hedder ”Tror i vi kan?” og 2 grupper spiller mod hinanden om at få flest point. I spillet er der et drejehjul med 4 forskellige farver, der repræsenterer hver deres fokusområde. Fokusområderne er; styrke/kondition, udholdenhed/sanser, samarbejde og fagligt. Der er forskellige aktivitetskort til hvert område.

Grupperne skiftes til at snurre pilen på drejehjulet og tage et aktivitetskort. Når det bliver ens gruppes tur til at snurre pilen går turen på skift mellem gruppemedlemmerne.

Den der tager et aktivitetskort, læser det højt for den modsatte gruppe. Det kan f.eks. være ”kan jeg sjippe 100 sjip uden at gå i stå?”. Nu skal den modsatte gruppe satse på om de tror personen med kortet kan udføre denne aktivitet. Der kan vælges mellem 3 forskellige fysiske aktiviteter at satse med og mellem 1-10 gentagelser. Man kan eksempelvis vælge at satse 5 push ups på at modstanderen ikke kan udføre aktiviteten på kortet. Når gruppen har satset, forsøger personen med kortet at udføre de 100 sjip uden at gå i stå. Hvis det lykkes skal gruppen der satsede selv udføre den aktivitet og gentagelser de satsede. Hvis det derimod ikke lykkes skal gruppen med personen der udførte aktivitetskortet, udføre den satsede aktivitet og gentagelser og får samtidig 2 point for at gætte rigtigt. Gruppen der skal lave aktiviteten får 1 point hvis det lykkes. Det gælder i sidste ende om at have gættet rigtigt flest gange og dermed have flest point.

Spillet har den fordel at det nemt kan justeres til flere forskellige målgrupper.

Vi har forsøgt at medtænke det brede sundhedsperspektiv i spillet, så den enkelte bruger får en bred vifte af egne kropslige udfoldelses- og udviklingsmuligheder.

Vi har udfærdiget aktiviteten med belæg for at holddannelse kan give sociale udfoldelsesmuligheder i form af relationsdannelse indenfor pædagogisk idræt.

Primære hovedmål: Motorik udvikling, relationsdannelse og samarbejde

  • Socialt: Samarbejde, kommunikation, relations dannelse, skabe nye relationer
  • Fysisk: Kondition, styrke, kropserfaringer, kropslig kommunikation, motoriske færdigheder

Sekundære mål:

  • Kognitivt: Forstå og acceptere regler, for hjerne til fod koordination, udførelse af aktivitet og modtagelse af information.
  • Psykisk: Legitim perifer deltagelse, holde fokus og holdånd.
  • Sundhedsfremme – Vores formål er at styrke børnenes sundhed med fokus på motion og bevægelse, på baggrund af Folkeskoleloven § 15: Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen. (LBK nr. 747:2016)
  • Relationsdannelse – Vores mål med relationsdannelse, i forhold til aktiviteten er, at styrke trivslen for brugergruppen
  • Styrkelse af de kognitive færdigheder – Vores tanke og mål med dette er, at de kognitive færdigheder vil blive øvet og styrket i forbindelse med undervisning, øvelse og træning i forbindelse med aktiviteten. Fra hjerne til fod koordination.

CPE15o-SB15
CPE15o-SB15