Valgforløbet kulturmøde og interkulturelt

Valgforløbet fokuserer på mangfoldighed og fællesskab og handler om teoretisk og praktisk arbejde med kulturbegreber og kulturforståelser i relation til mangfoldige målgrupper, institutionsformer og livstemaer.

Målet med valgforløbet ’Kulturmøde og interkulturalitet’ er, at du kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogisk praksis.

Centrale begreber

Kultur kan defineres som de ideer, værdier, regler og normer, som et menneske overtager fra den foregående generation, og som man forsøger at bringe videre – oftest noget der er forandret til den næste generation. Kultur bruges som forklaring på folks handlinger.

Kultur kan også forstås som en måde at forstå de andre på og en måde at forstå sig selv på, med andre ord ¨vi arbejder med kulturelle erkendelser som analyseredskaber og vi arbejder med kulturel indsigt som kritik af egen praksis¨

To paradigmer til kulturbegrebet

Beskrivende kulturbegreb

Det beskrivende kulturbegreb handler om at se på de synlige og konkrete ting, som kendetegner en bestemt gruppe mennesker eller et samfund. Det kan være alt fra de sprog de taler, de traditioner og ritualer, de følger, samt den kunst og de genstande, de producerer. Denne tilgang til kultur ser på, hvordan disse ting afspejler, hvad folk i samfundet værdsætter, og hvordan de interagerer med hinanden.

 

Komplekse kulturbegreb

Det komplekse kulturbegreb handler om at forstå, at kultur ikke kun er det, vi kan se eller måle, som tøjstil eller mad. Det handler også om de dybere ting, som hvordan folk tænker, føler og tror, og hvordan de interagere med hinanden og deres omgivelser. Yderligere handler det komplekse kulturbegreb om at man kan tilhøre andre kulturer, selvom man ikke er født i den.

Feltarbejdet

I forbindelse med vores feltarbejde, har vi valgt at undersøge, hvordan det at tilhøre en minoritetsgruppe med en anden etnisk baggrund påvirker drenge i det danske samfund som følge af indvandringen. Årsagen til denne nysgerrighed stammer fra vores undervisning, hvor vi blev inspireret af indholdet fra undervisningen. Dette har givet os lysten til at undersøge hvordan det er at være anden etniske danskere ved hjælp af vores undersøgelse. Derudover er det også et relevant og aktuelt tema for samfundet i dag at tage fat i. Ud fra vores opfattelse, er der en stor tendens til at italesætte problematikkerne med anden etniske som en minoritetsgruppe, ud fra medier og politikker. Essensen for understrege, årsagen til det udvalgte emne er grundet et citat, som har bidt mærke i os;

“ Hvorfor er der nogle indvandrerdrenge, der har brug for at puste sig op? Så sænk dog skuldrene. I bor i Danmark. Få et smil på læberne og drop det der ‘attitude noget’. “I er helt ærlig selv skyld i, at der bliver set skævt til jer, og at I ikke får samme muligheder som andre, når I vælger den attitude.” ( Jyllands Posten, 2015)

Vi har været ude på en ungdomsklub i København og lavet vores feltundersøgelse. Vores feltarbejde tager udgangspunkt i unge drenge i alderen 14 – 16år, der har en anden etnisk baggrund. Hele vores feltarbejde var baseret på et gruppeinterview, samt et  enkeltmandsinterview. Formålet med vores interview var at undersøge perspektiver fra drenge med en anden etnisk baggrund i Danmark. Gennem interviewet søgte vi forståelse for, hvordan deres kulturelle baggrund påvirker deres identitet og hverdag i det danske samfund.

Nedenstående vil der komme en præsentation af vores pædagogiske intervention. En pædagogisk intervention er en handling for at skabe forandring.

Indholdet 
Vi har lavet en pædagogisk intervention med drenge med en anden etniske og etnisk baggrund ved brug af åbne spørgsmål inden for emnet, hvordan det er at bo i det danske samfund, det har været en givende tilgang til at forstå deres oplevelser og udfordringer. 

De åbne spørgsmål har givet deltagerne mulighed for at udtrykke deres tanker, følelser og erfaringer på deres egne vilkår, hvilket kan føre til dybere og mere meningsfulde samtaler.

Vi havde to etniske drenge, og tre anden etniske drenge som deltager.

Målet 

Ved at vi har skabt dette rum kan vores interventioner bidrage til at nedbryde barrierer og skabe et mere inkluderende og mangfoldigt syn på samfundet og de udfordringer, som unge med forskellige etniske baggrunde står overfor. Det kan også være et skridt i retning af at fremme tolerance, respekt og forståelse på tværs af kulturelle forskelle.

Målet med interventionen er at skabe et åbent og støttende rum, hvor unge med forskellige etniske baggrunde kan dele deres oplevelser, perspektiver og følelser omkring det at tilhøre en minoritetsgruppe i det danske samfund.

 

Begreber 

I vores undervisning blev vi præsenteret for følgende begreber, og derfor valgte vi at benytte os af dem til vores kulturanalyse, da de understøttet vores arbejde.

  • Assimilation
  • Stigmatisering
  • Privilegie blindhed

pucf22-ki02
pucf22-ki02
pucf22-ki02