En psykologisk undersøgelse fra Røde Kors konkluderer, at en stor andel af børnene på Udrejsecenter Sjælsmark udviser signifikante symptomer på psykisk mistrivsel. Rapporten viser at 61 procent af børnene sandsynligvis opfylder kriterierne for en psykiatrisk diagnose.  

Børnene lever en tilværelse med frihedsbegrænsninger i stor modstrid til, hvordan andre børn i Danmark trives. De senere år er der opstået en omfattende medieomtale på flygtningeområdet, hvor barnets tarv bliver diskuteret af både politikere og tilknyttede organisationer til disse centre. Debatten har motiveret os til at skabe sociale innovative løsninger for nogle af landets mest ekskluderede og udsatte børn.

 

Som “Legevenner” tager vi som uddannede pædagoger ud og leger med afviste asylbørn I Danmark. Vi leger med børnene for at give dem en pause fra den begrænsede hverdag, og vi bestræber os efter at give dem en barndom, hvor vi fokuserer på at højne børnenes trivsel og livskvalitet.  

Vores idé skal bidrage til at børnene kan danne relationer til hinanden, udvikle sociale kompetencer og lade dem mærke følelsen af nærvær gennem leg. Ligeledes kan legen være et element, som flygtigt kan få børnene til at glemme de frihedsbegrænsninger, som de lever under til hverdag. 

 

Social Innovation & Entreprenørskab En anbefaling!

Hvis du også brænder for et specielt område eller emne, du gerne vil have medbestemmelse i, samt dét at gøre noget godt for andre, så er Social Innovation og Entreprenørskab et valgfag for dig. På dette valgfag lærer du at tænke innovativt og udfordre dine tanker og ideer på en alternativ måde. Du får mulighed for at udvikle dit eget projekt, der kan hjælpe med at forebygge eller løse sociale udfordringer på det pædagogiske område
pucf17-se01