Vi har igennem vores arbejde med norm- og farve kritisk pædagogik erfaret, at det ikke alene er handlinger, der kan skabe en asymmetrisk magtposition mellem individer, men også det anvendte sprog, både sammen med dem man udfører pædagogik omkring og i personaleregi, da sprog skaber virkelighed. Det er derfor vigtigt at have for øje, hvordan man agerer ift., hvad man opfatter, oplever og karakteriserer kulturmøder og samtidig har en øget selvindsigt i egen kulturopfattelse- og forståelse. For at skabe en øget indsigt i kulturmøder og diversitet blandt pædagoger i arbejdet med udsatte unge, har vi to forskellige aktiviteter, som vil sætte fokus på egne forforståelser, sprog, positionering og farveblindhed. Vores forhåbning med interventionen er at skabe en større indsigt og forståelse i forskellige kulturmøder, samt at sætte fokus på at det ikke alene er handlinger, der kan være stigmatiserende og diskriminerende. Derudover ønsker vi, at en norm- og kritisk farvebevidst pædagogik skal indgå i allerede eksisterende praksis, så det ikke nødvendigvis bliver hovedfokuset. Derfor er det vigtigt at pædagoger bliver bevidste om deres egne forforståelser samt deres udgangspunkt for forståelse af kultur. Altså om denne position tager afsæt i den beskrivende- eller komplekse kulturforståelse. Hvis man forstår kultur ud fra et beskrivende kulturperspektiv, er man sin kultur, hvorimod man gennem den komplekse kulturforståelse gør sin kultur. Det er her vigtigt, at pædagogen i sit virke arbejder ud fra en kompleks kulturforståelse. 

Aktivitet: 

  1. D.I.V.E.-øvelse: Describe = Beskriv, Interpret = fortolk, Verify = efterprøv og Evaluate= evaluer. 
  2. Tegneøvelse og refleksion.

 

Caroline, Kamilla, Katrine & Stephanie

pucf22-ki02
pucf22-ki02
pucf22-ki02