Mål

Målet med vores aktivitet er at børnene har det sjovt, mens de bevæger sig og får pulsen op. Stop/stikbold træner børnenes grovmotorik samt hånd og øje koordination da de skal løbe, kaste og gribe. Aktiviteten træner også deres sociale evner, da det ikke kan spilles alene.

Målgruppe

Aktiviteten er rettet mod børnehavens største børn, 4-6 år.

Aktiviteten kræver, for at fungere bedst, mindst 5 deltagere og har som sådan ikke et max antal deltagere. 10-20 deltagere vil fungere godt, og vil ofte være realistisk i dagtilbud.

Rammer og materialer

Aktiviteten kræver plads, men kan udføres både indenfor og udenfor. Der skal bruges 1 fast, men blød, bold og evt. kegler eller tilsvarende til at afgrænse banen. For at sikre et godt flow i spillet, bør bolden ikke kunne komme for langt ud af banen, derfor vil en indhegnet boldbane være et godt sted, hvis der skal spilles udenfor.

Indhold

Beskrivelse

Aktiviteten er et boldspil hvor alle kæmper mod alle. Stik/stopbold igangsættes ved at bolden kastes op i luften på midten af banen. Den som fanger bolden, råber ”stop” når bolden er fanget, og alle andre stopper og må ikke bevæge sig før bolden kastes, dette gælder hver gang bolden kastes og fanges på ny. Rammes man af bolden er man død, og skal sætte sig ned på gulvet der hvor man blev ramt, man skal altså ikke gå ud af banen. Hvis den man er blevet skud af dør, lever man op igen. Griber man en bold er det den som har kastet som er død. Når man er den sidste levende tilbage, har man vundet spillet.

Faglige overvejelser

Aktiviteten har nogle forskellige faglige mål, som sker under udøvelse af aktiviteten. Formålet med opgaven er at vi sammen i et fællesskab dyrker en aktivitet med en masse leg, konkurrence og bevægelse. Aktiviteten lægger op til at vi skaber bevægelse glæde hos de deltagende studerende, samt har blik for at kigge på de forskellige deltager, og se hvordan deres utryg er ift aktiviteten. Ved at kigge på de forskellige deltager i aktiviteten kan man lave nogle forskellige justeringer på aktiviteten. Bl.a. i stopbold ville man kunne ændre bolden til en blødere bold eller gøre banen større så man kunne komme længere væk osv. Udover dette vil vi også forberede den enkelte personernes fysiske og boldtekniske kompetencer. Dette kan ske gennem nogle grundøvelser, som til sidst giver pote til de færdige spil.

(Boye)

Didaktiske overvejelser

Stik/stopbold kræver at børnene kan løbe/stoppe, kast/gribe bolden, samt en vis spilforståelse. Vi har valgt at kigge didaktisk på aktiviteten og forudsætningerne ved at bruge den dynamiske boldspilstrappe (Juul). Vi vil her have fokus på hvordan man ved hjælp af trappen kan udvikle kompetencer til at kunne spille det færdige spil. Dette vil også kunne bruges som øvelse for de 3-4-årige.

(Juul)
Motoriske grundbevægelser: løb og stop

Boldtilvænning: kaste og gribe

Medspillerøvelser: kast og grib to og to, øg afstanden løbende

Modspillerøvelser: kast efter hinanden og undvig bolden

Småspil og før færdige spil: stik/stopbold i små grupper eller hold

Færdigt spil: stik/stopbold i den fulde version, alle mod alle

 

Tobias Kjer Jørgensen og Sofie Sørensen
pucf22-sb01
pucf22-sb01