Klar parat pirat start.:

Alle landkrabber til ror, nu skal vi om bord.

Hver mand og kvinde, de nu skal finde.

Deres skibe I nu skal til, Hop om bord – hvis I vil

Hvert skib skal nu finde, alt det guld de vil vinde.

Kaptajnen råber højt og klart, “Klar parat til pirat start”

 

Kampen er igang, musikken kommer med sang.

Nu skal du gå til den, og hoppe, hinke ind til midten.

Tag en pose fuld, og bær’ tilbage dit guld.

Når der ikke er mere guld, og skibene er fuld’

Skal vi mod hinanden afsted, og husk ikke flere med.

 

Du skal nu til andet skib afsted. Husk at det er kroppen der skal med

Når du kommer til et andet skib, skal du nu se om du er i knib’

I skal slår sten, saks, papir og se hvad det bliver.

Vinder du må du tage, en pose guld med tilbage

Vinder du ikke, skal du lade guldet ligge.

 

Intro
I forbindelse med vores valgfag Sundhedsfremme og bevægelse, har vi arbejdet med at udvikle, tilrettelægge og evaluere pædagogiske processer og aktiviteter. Vi har lagt fokus på at, aktiviteten skal være en sammenkobling af forskellige elementer, hvor selve legen er i fokus og vi har derfor valgt at, lave en aktivitet som vi har kaldt klar parat pirat start.

Målet med aktiviteten 

Målet med denne leg er, at børnene får lyst til at deltage, fordi aktiviteten er bygget op om en historie, som kan være med til at styrke deres fantasi. Fokus er samtidig på, at børnene skal få mulighed for at udfordre deres motorik ved at bevæge sig på forskellige måder, styrke deres fællesskabsfølelse, deres samarbejde og sammenhold, og give dem redskaber til at opnå bevægelsesglæde. Derudover er målet for aktiviteten også at, børnene oplever høj puls under legen, samtidig med at de observerer legen og hepper på deres holdkammerater (når man eksempelvis er i FLOW). Med dette menes der at legen giver børnene mulighed for at, give hinanden positiv energi, opbakning og opleve fællesskabsfølelse på eget hold.

Aktivitetsbeskrivelse

FØRST SKAL DER SAMLES: deltagerne er pirater som skal samle guld til eget forbrug. Al guld starter med at lægge på gulvet inde i midten af salen, piraterne står bagved deres piratskibe og gør klar til angreb. Når spillet går i gang, bevæger den første pirat fra sit piratskib over til midten af rummet (IKKE gå/løbe – men bevægelse) og tager 1 klump guld og bevæger sig tilbage til sit piratskib og lægger guldet i skibet – derefter stiller man sig i kø og så fremdeles. Sådan fortsættes til alt guld er fordelt.

NU SKAL DER STJÆLES:nu har alle piratskibe guld i lasten; nu skal de andre skibe røves. Der må kun være én pirat fra hvert piratskib på banen ad gangen, resten vogter over deres eget guld. Når man vogter guldet, står gruppen spredt rundt om “skibet”. En pirat fra eget skib løber ud til et andet skib og her står piraterne klar til at vogte deres skib. Nu vælger den tilkommende pirat, hvem han/hun vil lave sten/saks/papir med og dermed have mulighed for at erobre et stykke guld. Man får kun guld med hjem, hvis man vinder sten/saks/papir, taber man må man gå tomhændet hjem.

Rekvisitter

  • Tre hulahopringe (vi kalder dem piratskibe)
  • Ærteposer/bolde/andet som er “guld”
  • Kasse til midten, som fungerer som kiste

 

Udarbejdet af

Bianca, Emilie, Emma, Iris, Laura og Stine (SB01).

 

 

puce17-sb01
puce17-sb01
puce17-sb01
puce17-sb01