Vi har i vores valgfag Kulturmøde og interkulturalitet valgt at beskæftige os med LGBTQ+ miljøet, hvor vores felt var Centralhjørnet. Centralhjørnet har eksisteret siden 1917, og siden 1950 været officielt anerkendt som homobar. Vores målgruppe var hos voksne som er seksuelle minoriteter. Vi var i feltarbejdet nysgerrige på, hvordan et sted med en hundredårig historie har været genstand for kulturelle og samfundsmæssige forandringer på tværs af generationer. Ydermere mente vi at det var et oplagt miljø, til at få mere viden om en minoritetsgruppe under kulturforandring. Vi kom med nogle forforståelser, som vi gennem vores undersøgelse af stedets kultur, kunne få be-eller afkræftet og yderligere fik vi adgang til nye perspektiver.

Gennem vores feltarbejde var der nogle centrale analytiske perspektiver, som vi arbejdede med. Vi havde særligt fokus på forskellige måder at “gøre identitet” og normer og værdier i stedets kultur, hermed stedets DOXA. Dette kunne give os indblik i de kulturelle og samfundsmæssige forandringer, som stedet var en del af og yderligere indblik i hvordan disse havde indvirkning på kulturen blandt stedets gæster.

Centralhjørnet er som sagt officielt anerkendt som homobar – på deres hjemmeside er stedet benævnt som en straight friendly” bøssebar”. Af vores informanter blev stedet omtalt som et fristed og et sted der adskilte sig fra andre barer, fordi de følte sig frie til at være sig selv her.
Dette betyder omvendt, at retten til at være sig selv ikke er givet. Gennem vores analyse af kulturen på Centralhjørnet, vendte vi øjnene mod Sex og Samfund Esbjerg som har udarbejdet en LGBTQ+ ‘Code of Conduct’ med 5 hacks til, hvordan man kan blive en mere sikker og inkluderende virksomhed i Esbjerg by. Den er indtil videre primært henvendt til beværtninger, men diskriminationen blandt seksuelle minoriteter gør sig gældende i alle arenaer i samfundet, fra arbejdspladser til uddannelsesinstitutioner og klubtilbud. LGBT+ Danmark har nyligt udarbejdet en rapport i folkeskolen, der grundlæggende fastslår at alt for mange LGBTQ+ elever mistrives og har for dårlige vilkår i grundskolen, sammenlignet med eleverne i den nationale trivselsmåling (Uddannelsesstatistik.dk, 2020). 

Vi mener derfor ikke at noget tidspunkt er for tidligt at starte. 

Vi mener at certificeringen kan bruges af mange forskellige slags institutioner og erhverv. Den er desuden målrettet pædagogiske tilbud uanset hvilken alder målgruppen er.

 

Intervention med “blåstempling”

Det færdige produkt er en certificeret uddannelse, som det pædagogiske personale på en institution gennemgår, på samme måde som når daginstitutioner implementerer normkritiske perspektiver i pædagogisk praksis og får et prisme certifikat. Formålet med indsatsen opbevares på arbejdspladsen (på samme måde som brandsikkerheds-mappe m.m).

Certifikatet er målrettet pædagogiske tilbud, der ønsker at professionalisere deres tilgang til at arbejde med rettigheder, inklusion og tryghed. 

Certifikatet henvender sig til dag-/døgntilbud, der ønsker at få viden -og kompetenceløft om seksualitet og minoriteter, sikre en professionel og nuanceret tilgang til inkludering af seksuelle minoriteter og implementere dette i pædagogisk praksis.

 

Vores intervention skal være medvirkende til (på sigt), at skabe frirum til brugerne og pårørende, samt at de får mulighed og plads til at udvikle sig. Dvs., at personalet har en grundviden om LGBTQ+ emner, samt være rustet til at viderehenvise til retmæssige tilbud med mere/bedre viden ved behov. 

Der skal være fokus på bedst mulig inddragelse/samarbejde med familie/pårørende til barnet/den unge/borgeren.

Såfremt der kommer nyansatte, er det de fastansattes opgave at sætte sine nye kollegaer ind i hvad certificeringen indbefatter, så alle ansatte står med en fælles referenceramme. 

Certificeringen kan indgå i uddannelsesforløb på professionsuddannelser, da vi mener at vi lever i en tid hvor det burde være en selvfølge at nyuddannede personale har kendskab til dette. Ligeledes er det et redskab man tager frem og drøfter til P-møder og faglige dage. 

 

Introduktion til seminardagen 

Til seminardagen vil vi kort præsentere vores fokuspunkt og vores tanker bag vores tiltag samt præsentere et udkast til et kursus i ‘regnbue certificering’. Vores tiltag indebærer at teste vores medstuderendes viden om LGBTQ+, så derfor har vi valgt at lave en Kahoot (quiz) med forskellige spørgsmål.

Målet er at når testen er færdig kan deltagerne (forhåbentlig) kalde sig certificerede i viden om LGBTQ+.  

Alle kan være med, så der er intet fast deltagerantal. Aktiviteten vil foregå i et lokale på KP og kræver at deltagerne har adgang til mobil eller computer og vores gruppe skal have adgang til en projekter.

 

ki03_grp5: Joan Rink, Konstantin Riismøller, Sisse Thomsen og Taja Astrup
puce19-ki03
puce19-ki03
puce19-ki03
puce19-ki03