Blogindlæg til Seminar Dagen

Er du også træt af at være skaldet? så prøv Skæg med hår!!! 

Hvad handler aktiviteten om?

Aktiviteten går ud på, at man på karton selv tegner omridset af et ansigt med øjne, næse og mund. Vi vil vise en teknik med akvarel og sugerør, hvor vi puster strithår. Vi vil bl.a. komme ind på akvarellens forskellige teknikker. Herefter skal man ud fra egen fantasi tegne hår på hovedet, hvor vi ønsker at man bruger den teknik vi har vist. Inden igangsættelsen af aktiviteten vil vi vise nogle eksempler på hvordan det færdige produkt kan se ud. Vi vil undervejs i aktiviteten guide og støtte ved behov. 

 

Aktiviteten trin for trin 

 • Vis evt. målgruppen nogle eksempler I selv har lavet og/eller billeder af Britta Johanssons projekter med vandfarve i dagtilbud. Dette skaber impuls og inspiration for de deltagende. 
 • Tegn et ansigt på hvidt karton eller udvælg et af de i forvejen tegnet ansigter. 
 • Gør penslen våd. 
 • Dyp nu penslen i vandfarven (sørg for at der er nok vand på pensel og malingen, så det er helt flydende). 
 • Påfør nu malingen med penslen i klatter ovenpå ansigtets hoved. 
 • Pust med sugerøret til klatterne så det bliver spredt ud og ligner hår. 
 • Fortsæt med de farver man ønsker. 
 • Fri leg til at færdiggøre værket. 

Målgruppen

Vores aktivitet er målrettet børn i dagtilbud, særligt børnehavens børn i alderen 3-6. Vi har i vores tidligere afprøvninger oplevet at de yngre børn i denne aldersgruppe har haft sværere ved at få nok maling på papiret samt teknikken ved at puste igennem sugerøret. Derfor kan man med fordel have en lille gruppe børn. Vores afprøvninger har været vellykket med 3 voksne til 6-8 børn. 

Relevant lovgivning for aktiviteten

Lovgivningen siger, at vi som fremtidige pædagoger skal sikre, at dagtilbuddet fremmer det enkelte barns trivsel, sundhed, udvikling og læring. Dette skal b.la. også sikres gennem et æstetisk børnemiljø Stk. 3. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring (Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge §8, jf. LBK nr. 985  af 27/06 2022 1, herefter kaldet Dagtilbudsloven). 

 

Hertil skrives i Dagtilbudsloven, hvordan de pædagogiske læreplanstemaer skal frembringe understøttelse af børns brede læring; nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse. Hertil er læreplanstema nr. 6, omhandlende, kultur, æstetik og fællesskab,  relevant for netop vores aktivitet (Dagtilbudsloven §8). 

Mål for aktiviteten
Den gode leg
I forbindelse udarbejdelsen med vores aktivitet opsatte vi nogle mål for hvad vi ønskede at opnå med aktiviteten. 

Først og fremmest havde vi et mål om at skabe den gode leg. Dette gjorde vi ved at skabe de optimale rammer for at denne kunne opstå, bl.a. ved at på forhånd at have materialer og redskaber klar til børnene. Yderligere forsøgte vi at følge børnene og deres spor og ideer, ved ikke at have en fuldstændig styret aktivitet, men nærmere en aktivitet hvor til at starte med viste nogle metoder man kunne bruge og derefter selv kunne gå de kreative veje man selv ønskede. 

 

Æstetisk kompetence 

Derudover har vi æstetisk kompetence som et overordnet udviklingsmål for børnene, dette kommer bl.a. til udtryk ved at vi har valgt at udarbejde maleaktiviteten. Ud fra Malcolm Ross modellen valgte vi at sætte fokus på at opnå nogle mål inden for medie og håndværk. For at skabe kendskab til medie viste vi børnene nogle værker fra Britta Johanson. Vi vurderede at Britta var god for vores målgruppe i og med at hun havde lavet nogle værker, som vi vurderede at børnene kunne spejle sig i og at hun derfor ville være god for vores målgruppe, til trods for at hun er inspireret af større kunstnere inden for akvarelmaling. Derudover havde vi et mål om at skabe større kendskab til akvarel som håndværk. Dette gjorde vi ved at vise børnene nye teknikker og skabe mere kendskab til materialerne. Vi støttede dem i at udtrykke sig gennem malemedier, dog havde vi i høj grad øje for at læringsmiljøet var præget af leg som vi tidligere kom ind på. Dette gjorde vi ved at følge børnene, så det de producerede kom ud af lyst og ikke tvang. 

 

Rammer og materialer

Aktiviteten kan udføres de fleste steder i dagtilbuddet. Vi har selv haft de bedste erfaringer med at lave den på et bord eller på gulvet. Hvis det er godt vejr uden for meget blæst, kan man overveje at udføre aktiviteten udenfor. 

Materialer

 • Hvidt karton
 • Posca tusch / sprittusch 
 • Vandfarve
 • Pensler
 • Kopper med vand
 • Sugerør
 • Afdækning
 • Forklæder

Udarbejdet af:

Camilla Vadstrøm: 210198

Ditte Søby Hansen: 210213

Nanna Mejnertz: paed210777

Rikke Mortensen: 210222

Hold: Pucf21-ku05v

 

Litteratur

Austring, B. D., & Sørensen, M. (2006). Æstetik og læring: Grundbog om æstetiske læreprocesser. Hans Reitzel.

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, LBK nr. 985 af 27/06 2022

 

Ringsted, S & Froda, J.  (2008). Børns billedsproglige udvikling. Plant et værksted. Hans Reitzel

 

Skovbjerg, H. M. (2017). Grundfaglig viden om pædagogiske miljøer og aktiviteter. Leg og dannelse. Akademisk forlag: København

pucf21-ku05v
pucf21-ku05v
pucf21-ku05v