Målet med vores aktivitet var at få målgruppen 4-8 klasse til at bruge skydebanens faciliteter – da netop denne målgruppe er savnet på Den Bemandede Legeplads Skydebanen. Derfor tænkte vi, at det var vigtigt at afholde et event hvor netop denne målgruppe følte sig i centrum. Aktiviteten kan gennemføres med alt fra 4-100 børn og unge. 

Til at starte med for at afprøve en form for samskabelse var vi ude og spørge de unge, hvad de interesserede sig for, og hvad de godt kunne tænke sig, vi fandt på af aktivitet rettet mod dem. De nævnte panna fodbold og graffiti – så dermed var vores aktivitet ret givet i forhold til at ramme målgruppen.

Vores aktivitet hedder “Skydebanen Går Street” og er et event med fire forskellige poster. 

Den ene post er en pannabane, hvor de unge kan spille pannafodbold. 

Den anden post er en graffiti workshop hvor de unge kan prøve kræfter af med denne form for æstetisk udtryk. 

Den tredje post er en popcorn station hvor de unge kan få gratis popcorn, saftevand og frugt. 

Derudover for hyggens skyld tilføjede vi en fjerde post der bestod af en tombola hvor de unge kunne vinde sponsorerede gaver (til vores event var det hårklipning, vestia halstørklæder, biografbilletter og kebab menuer).

Vi har benyttet os af F.I.R.E-design som et didaktisk redskab. 

Forståelsesfasen; Vores samarbejdspartner var gode til at give os en beskrivelse af stedets brugere, før og nu og hvorfor de ønskede at vores valgte målgruppe igen bliver mere synlige på stedet. Derfor var vi rundt og snakke med de unge, og rundt omkring i nærmiljøet på skoler og klubber for at få en forståelse af målgruppen og deres interesser.

Idéudvikling; Da vi skulle udvikle vores ide benyttede vi os af divergent tænkning, hvor vi fandt på så mange ideer som muligt, for at åbne så meget som muligt op for de muligheder vi kunne benytte os af ift det rum vi havde fået tildelt. Det handlede meget om at idegenerere så meget som muligt inden vi begyndte på den mere konvergente tænkning så vi kunne lukke ned for ideer og blive mere fastlåste på bare en ide. 

Realiseringsfasen; for at få vores ide til at blive en realitet og få afprøvet lidt af, lavede vi en mini udgave af graffiti workshoppen til “Store Legedag” hvor vi fik børnehavebørn til at farvelægge og udklippe bogstaver. Derudover var vi til kulturnatten ude og se en professionel graffiti-workshop blive faciliteret, hvilket var meget informativt for vores eget event. 

Ift til Pannafodbold, talte vi med en der jævnligt afholder panna turneringer under Bispebuen på Nørrebro for at få en bedre forståelse af spillet. Dette var også meget informativt ift at kunne gennemføre vores event. 

Evalueringsfasen; Vi har evalueret løbende, og en af de ting vi hurtigt fandt frem til i løbet af dagen var at med tre meget aktive poster, kom vi hurtigt til at mangle mandskab. De mest succesfulde poster var også dem der var mest gennemarbejdet og afprøvet. Vi har fundet frem til at det kræver en mere dybdegående og detaljeret planlægning, når man skal facilitere aktiviteter for børn og unge og især når man ikke ved hvor mange mennesker der dukker op til ens event.  

Tina, Jeta, Daniel og Henrik (Gruppe 4)


puce21-kk01
puce21-kk01