Målet med denne aktivitet har været at skabe en ramme for relationsdannelse og identitetsforståelse gennem håndværksmæssig produktion. I dette tilfælde; portrætter 

Vores målgruppe er indskolingsbørn i aldersgruppen 6-10 år.

Vi har valgt at tage udgangspunkt i denne problemstilling da vi gennem praktisk erfaring og personlig erfaring, kan vurdere at det for mange kan være svært at sætte ord på hvem man er, hvilke kvaliteter man besidder og hvorfor man er som man er. Derfor vil vi igennem vores aktivitet starte en æstetisk process, der skal gøre individet klogere på sig selv. Man kan igennem en æstetisk process udtrykke sine følelser og tanker om sig selv og andre, via forskellige udtryksformer, og det har stor betydning for evnen til at forstå sig selv og forstå andres oplevelser af en selv. 

 

En æstetisk læreproces; En æstetisk process(virksomhed) starter med at noget sanses, det kan være noget fysisk eller nogle følelser og udtryk. Efter denne process, kommer bearbejdningen, som er en indre bearbejdning, af det der er blevet sanset. Derefter konkludere hjernen hvilken oplevelse denne sansning har givet individet. Derefter når man til en æstetisk erkendelse over hvad man har sanset/oplevet og det bliver lagret i hjernen. 

 

Denne aktivitet er altså med til at skabe nogle rammer for den indre bearbejdning, der kan hjælpe barnet/borgeren med at få en bedre og forhåbentlig mere positiv forståelse af sig selv og styrke barnet selvtillid og evne til at udtrykke sig. Målet med aktiviteten er også at sætte fokus på evnen til at kunne lytte til et andet menneske og forholde sig til information vi får. Vi vælger at tænde for noget musik, der kan hjælpe deltagerne med at slappe af os koncentrere sig bedre. Igennem psykiatrien.dk kan man finde forskningsbaseret evidens for at musik kan have en beroligende effekt i stressede og eller pressede situationer. At tale om sig selv og eller beskrive sig selv over for andre man nødvendigvis ikke kender godt, kan for mange virke grænseoverskridende, så for at gøre processen mere positiv sanseligt, tænder vi noget beroligende musik, da man har kunne bevise at afslappende musik har kognitive, følelsesmæssige og neurobiologiske fordele. 

Præsentation af aktivitet

Vores målgruppe er indskolingsbørn i aldersgruppen 6-10 år. Vi valgte at afprøve aktiviteten på to børn på henholdsvis 8 og 9 år. 

fysiske rammer: rolige omgivelser, voksen til rådighed til at sparre med, vi stillede materialer til rådighed

 

Vi starter aktiviteten med at byde deltagerne velkommen. Herefter parres deltagerne to-og-to. 

Parterne har nu et par minutter til en dialog, hvor der snakkes om ting man er gode til, en slags superkræfter. En superkræft kunne eksempelvis være “Du er vildt god til at trøste” eller “Du er rigtig god til at løbe hurtigt” 

En voksen sidder med og klar til at hjælpe, hvis det bliver for svært. 

Nu skal parret udvælge en-to superkræfter, og lave en portræt af deres partner hvor disse kræfter kommer til udtryk. 

Til slut fremviser man sine portrætter. 

 

Kawser Adem & Zenia Pedersen 

 

https://www.paedagogen.dk/shared/files/94236181867dfef49458118e16f788ed-18204.pdfha

 

https://udforsksindet.dk/10-fordele-ved-at-lytte-til-afslappende-musik/
puce20-ku05v