Teambold

Gruppe SKF1 (SB03) – Cihan, Mathias, Mathias, Anders og Nicolai

Aktiviteten er et boldspil, som spilles i to hold á 5 spillere. Rammerne og retningslinjerne for aktiviteten tager udgangspunkt i sportsgrenen ultimate, som i klassisk forstand spilles med en frisbee. I teambold benyttes derimod en bold, som ligeledes skal kastes rundt mellem medspillere.

Banens rammer i teambold tydeliggøres ved opsætning af kegler, som har til formål at vise banens grænser. Der benyttes ti kegler til en enkelt bane, hvoraf fire af dem sættes i hver ende af banen for at vise scoringszonerne. De resterende to kegler sættes modsat hinanden i midten, så banens størrelse er lettere at se.

Retningslinjerne i teambold:

Direkte fysisk kontakt (tacklinger etc.) er ikke tilladt ligesom det er i traditionelle kaosspil som håndbold og fodbold.
Man må ikke aktivt løbe med bolden. Kun de spillere, som ikke er i besiddelse af den, kan bevæge sig frit rundt.
Erobres bolden af det andet hold, vil spillet fortsætte fra erobringen sker. Bliver bolden i et afleveringsforsøg slået ned i jorden, vil det modsatte hold være i besiddelse af bolden.
Der scores point/mål, når bolden gribes inde i modstanderholdets scoringszone. Point/mål gælder ikke, hvis bolden gribes før, at man er direkte inde i scoringszonen.

Faglige overvejelser

Med det øgede fokus på fysisk og mental sundhed i vores samfund og især i det pædagogiske fag, er idræt og bevægelse ofte et fremstående emne i den politiske debat om at skabe bedre læringsforudsætninger for skoleelever. Boldspil bliver i de fleste henseender forbundet med bevægelse og det har altid været fremtrædende i de danske folkeskoler, når man tænker på idræt, frikvarterer og fritidsordninger. Dog opleves det ofte, at mange ikke føler sig inkluderet i boldspil, da der tit er et fysisk fremtrædende element i spillene i form af direkte fysisk kontakt eller bolde, der kastes efter hinanden. Teambold kan bidrage til at gøre boldspil mere appellerende for de, som har det svært med ovenstående, da der er et fokus på inklusion og samspillet mellem de deltagende. Teambold bevarer samtidig det konkurrerende element, da holdene kæmper mod hinanden om at score flest point.

Didaktiske overvejelser

Vi har i forbindelse med teambold benyttet os af Mads Hovgaards aktivitetshjul, da den indeholder elementer, som bidrager til den didaktiske forståelse af og tilgang til idrætsaktiviteter, og hvordan vi som formidlere og facilitatorer bedst muligt kan skabe en alsidig aktivitet.

Afhængigt af målgruppen, vi udfører aktiviteten med, vil hjulets forskellige aspekter vægtes i forskellig grad. I praksis vil vi primært arbejde med indskolingsbørn (6-10 år), og her er det vigtigt, at vores formidling og tilrettelægning af aktiviteten ikke er alt for kompliceret. Grundet målgruppens alder vil aktivitetens varighed og retningslinjer skulle skærpes, så børnene ikke bliver tilbøjelige til at miste fokus. Derimod er de andre didaktiske elementer i aktivitetshjulet mere fleksible i denne kontekst, da brugen af kroppen, de benyttede rekvisitter, rummet og relationsdannelsen mellem de deltagende ikke nødvendigvis behøver den større tilpasning ift. en anden målgruppe medmindre, at de deltagende er fysisk begrænsede.

 

 

Litteraturliste

Hovgaard, M. (2017). Aktivitetshjulet. I: Hovgaard, M., Aktivitetsudvikling i idræt: Innovation i praksis. (1. udgave, s. 88-109). Frederiksberg: Samfundslitteratur

 

 
pucf21-sb03