puce20-sb03

Mål og rammer

Vores overordnet pædagogiske mål for aktiviteten er at skabe bevægelsesglæde, motivation, inklusion, relationsdannelse og glæde ved at være aktive hos de deltagende samt skabe rammer for positive oplevelser med idræt og bevægelsesaktiviteter. Vi ønsker at skabe trygge og overskuelige rammer for udvikling af det enkelte individs sanser og motorik, ved at udfordre individets præcision og balanceevne samt skabe et inkluderende læringsrum for målgruppen, hvor de lærer at håndtere nederlag og sejre gennem en aktivitet præget af konkurrenceelementet.

Målgruppen/deltagere

Vores målgruppe for denne aktivitet har vi valgt skal være inden for specialiseringen skole/fritid, der betyder at aldersgruppen for de deltagende vil være i alderen mellem seks til atten år. Dog er dette en aktivitet der kan justeres ift. spillets rammer og regler, som dermed ikke begrænser den til kun denne målgruppe. Afhængigt af de deltagendes alder, kan aktiviteten justeres efter sværhedsgrader og jo ældre deltagerne er, jo flere udfordringer kan påføres spillets rammer. Til vores aktivitet er der ingen begrænsninger ift. deltagere, men da man kræver et vis antal materialer og plads. Vil der med et stort antal deltagere resultere i et behov for mere udstyr/flere materialer.

Fysiske rammer og materiale 

Fodbold Bowling er en aktivitet der både kan udføres i inden-og udendørs arealer, dog skal keglerne kunne stå stabilt på gulvet/jorden, så det ikke resulterer i store forhindringer når bolden skal ramme keglerne.

  • 6 til 15 kegler – Som erstatning for keglerne kan gøres bruge af flasker, trafik kegler eller hjemmelavede kegler lavet af genbrug.
  • Udstyr til markering af banen
  • Bold til brug af skud (læder fodbold, plastikbold, stikbold etc.)

Aktivitetens Indhold

Vores aktivitet indeholder to sportsgrene, fodbold og bowling, samt en twist i form af et forhindringselement. Inden man går i gang med aktiviteten, skal banen først markeres tydeligt og synligt for alle, heri også skud positionens placering. Herefter gør man brug af de 6-15 kegler og opstiller dem i en kegle pyramide i den modsatte ende af skud positionen med en afstand tilpasset målgruppens kompetencer. De deltagende, afhængigt af antallet, opdeles på hold og stiller sig i en rækkefølge der skal huskes gennem aktivitetens gang. Inden hver deltager skyder mod keglepyramiden, skal man dreje rundt om en kegle X antal gange og derefter skyde til bolden med foden. Hver runde får man op til to skud hver til at vælte så mange kegler som muligt, når turen er færdig, er det næste spillers tur. Hver “dyst” indeholder 10 runder, hvor man skyder op til 2 gange pr. runde. Når de 10 runder er overstået, sammenlægger man holdets point og måler op mod det andet holds point. Spilles der kun på en bane og er under 10 deltagere spiller alle mod hinanden.

  • Spare – Er når man bruger mere end ét skud på at vælte alle keglerne = Spare giver X 1.5 af de væltede kegler. (10 x 1,5 = 15)
  • Strike – Er når man på første skud vælter alle keglerne = Skrike giver X 2 af de væltede kegler altså 20 point. (10 x 2 = 20)

*Alle skud der ikke giver spare eller strike giver 1 point pr væltet kegle*

 

Faglige og didaktiske overvejelser

Vi har valgt at arbejde med denne aktivitet da den er regelstyret og præget af konkurrenceelementet, som vi mener kan bidrage til at lære målgruppen om at kommunikere og samarbejde, samt respektere hinandens forskelligheder, og give dem en forståelse for at ikke alle besidder de samme kompetencer. Hvis vi voksne kan sørge for at der under aktiviteten er fokus på en positiv stemning, god kommunikation og på at alle er inkluderet, ved at alle aktivt deltager og bliver anerkendt for deres deltagelse, kan vi sikre at de deltagende får en positiv oplevelse og at der bliver dannet relationer og et fællesskab præget af ligeværd. De skal som hold og enkeltvis lære at kunne håndtere nederlag og sejre, så de dermed også lære om god holdånd og samarbejde. Derudover skal man også have overvejelser ift. aktivitetens fysiske rammer, da dette spiller en utrolig vigtig rolle inden for spillets gang. Der skal vurderes om hvordan underlagets overflade er, da dette spiller en vigtig faktor inden for spillets sværhedsgrad og derfor påvirker deltagernes motivation. Dertil er det vigtigt at man ud fra målgruppens kompetencer og alder overvejer hvor stor afstanden skal være fra skud position til keglepyramiden, da det spiller en rolle i sandsynligheden for at de deltagende rammer, der dermed resultere i  målgruppens følelse af mestring og succes med aktiviteten, der spiller en essentiel rolle i deres motivation og oplevelse med aktiviteten.

Svitlana, Andreas, Andrea, Mikail

puce20-sb03
puce20-sb03
puce20-sb03
puce20-sb03