I forbindelse med vores valgmodul ‘’kreative udtryksformer – håndværk og design’’, er vi bl.a. blevet inspireret i at arbejde med brug af papir.

Vi har derfor taget udgangspunkt i den didaktiske relationsmodel Hiim og Hippe, idet modellen er en analyse og planlægningsredskab til pædagogiske refleksioner, når der bl.a. skal igangsættes en aktivitet.
Vi har valgt at arbejde med de fire årstider som tema, da vi mener at børn kan, ved dette projekt, opnå kendskab til naturens forskellige kendetegn, såsom vejrfænomener, brug af beklædning m.m. Projektet gik ud på, at vi malede de fire årstider på en plade, og derefter kom ud i en institution, hvor vi kom i dialog med nogle børn. Hertil blev der bl.a. snakket med børnene om, hvad der kendetegnerde fire årstider ud fra deres perspektiv.

Fantasi/kreativitet
Fantasi er en evne vi har til at forestille os noget der ikke er. Enten fordi det ikke er tilstede, ikke kendes eller ikke eksisterer. Man kan derfor sige, at fantasien er en psykisk egenskab, altså en tankevirksomhed, som f.eks. i form af dagdrømme eller en drivkraft for nye handlinger. Derudover er der den skabende fantasi, som er en genstand som bliver forvandlet til noget andet – ergo er det det samme som kreativiteten.
Fantasi og kreativitet har en sammenligning med hinanden, da fantasien kan være indre billeder eller ideer, som vil komme til udtryk. Her kommer så kreativiteten som er med til, at få de indre tanker ud ved udtryksform.

Børnene får derfor mulighed for at selv kunne lege med deres fantasi ud fra vores fælles snak, og derved også selv udvikle færdige produkter/objekter ud af papir.

Sansning
Denne aktivitet er med til, at få børnene videreudviklet deres håndværksmæssige kunnen med hænderne og bl.a. bliver deres følesans, også kaldet den taktile sans, stimuleret. Følesansen indebærer to sansesystemer, hvor den ene, den beskyttende sans, er med til at kunne reagerer ubevidst, ved fx tryk eller smerte.
Dertil har vi den diskriminerende sans, som er med til at kunne kende genstandes forskellige overflader, former og konsistens.

 

Kom og mød os på værkstedet, og få pirret din kreativitet

😄

 

Udarbejdet af gruppe 9 – Hold KU12H
Camilla Knudsen
Michelle Morales
Nora Nesimi
Rabia Kart

CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H

CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H