En bro med gratis genbrugsmøbler – fra vores feltarbejde i Berlin

 

Hvad er NEMT? En socialøkonomisk virksomhed, som understøtter levevilkårene for mennesker i økonomiske vanskeligheder, gennem fokus på bæredygtighed og genbrug.

 

Hvordan fungerer virksomheden? Vi vil i samskabelse med mennesker med nedsat arbejdsevne udvikle en app, hvor man kan modtage og donere inventar til hjemmet. Appen tager udgangspunkt i hvilke ting der efterspørges og udarbejder derudfra en oversigt over hvad der søges. Hvis en modtager og en donor matcher på udbud og efterspørgsel, vil NEMT stå for transporten, således at det bliver så nemt og enkelt som muligt at genbruge.

 

Hvem kan modtage donationer? Da det er et grundlæggende behov for mennesker at have et trygt hjem, vil vi gerne støtte de danske familier som, grundet ressourcemangler, ikke har mulighed for at danne sig disse rammer. Derfor kan de, som mangler inventar, registrere i appen hvem de er og hvad de mangler. Vi ønsker at basere vores indsats på tillid. Derfor er det op til den enkelte modtager selv at vurdere, hvorvidt de har behov for denne ydelse.

 


FAKTA

  • 532 danskere lever i fattigdom
  • 185 af Danmarks fattige, er børn
  • 28 % af de arbejdsløse i Danmark er langtidsledige. Det er den højeste andel siden 2014.

Kilde: Danmarks statistik
Kilde: Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering 


 

Hvem arbejder i NEMT? En anden måde vi også ønsker at understøtte levevilkårene for mennesker i økonomiske vanskeligheder, er ved at skabe en arbejdsplads for mennesker med nedsat arbejdsevne. Dette vil vi gøre ved at skabe rum for forskellighed, tage hensyn til den enkelte medarbejders behov og lægge fokus på medarbejderens færdigheder, frem for begrænsninger. På denne måde vil NEMT i samarbejde med medarbejderne, skabe de bedst mulige rammer for mennesker, som på normal vis kan have svært ved at være i arbejde.
Vi vil som projektledere i NEMT, gå ved siden af og bagved vores medarbejdere. Vi vil på tæt hold støtte dem i processen om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, men vi vil samtidig give dem plads til at kunne tage ansvar og gå forrest i udviklingen af projektet. På denne måde kan vores medarbejdere øge deres ressourcer, styrke deres selvbillede og opbygge deres evne til at handle selvstændigt.

 

Af Jonas Libak Larsen, Sidsel Sommer Krarup & Amanda Vagner Christiansen
puce19-se01
puce19-se01
puce19-se01
puce19-se01
puce19-se01
puce19-se01
puce19-se01