Overskrift
Halløj-sovsen, Dialekt-suppen, Hej-sangen

 

2)Mål og rammer

Målet med vores aktivitet er først og fremmest at introducere deltagerne til hvad vi laver på musikholdet. 

Derfor vil vi tage forskellige elementer fra undervisningen og blande sammen til god musikalsk suppe. 

I suppen indgår kor, body percussion og bevægelse. 

Suppen er tilpasset deltagerne fra de andre VK hold. Selve aktiviteten kan let tilpasses andre aldersgrupper og udgangspunkter, og der er god mulighed for at tilpasse løbende, så man konstant kan ramme deltagerne på deres niveau og dermed få mest muligt ud af aktiviteten. 

Ideelt set passer aktiviteten til mindst 9 personer, da deltagerne skal deles i tre grupper, og også får at der ikke er nogle der føler at de er alt for meget i spotlightet, hvis nu det gør dem utilpas. 

Aktiviteten kræver ikke så meget andet end et klaver eller guitar, og plads til lidt bevægelse. Vi har valgt at bruge flere instrumenter, for at blære os lidt. 

 

Vi starter med at spille sangen igennem for deltagerne, her skal de bare lytte med og forhåbentlig igennem dette, vil de lære lyrikken og sangens essens.
Herefter vil vi dele sangen op i tre dele, og lære dem én del af gangen. 

 

Tekst: 


Dav dav
Dav dav
Dav dav 

 

Hej hej hej med dig.

Mojn Mojn Mojn
Mojn Mojn Mojn
Mojn Mojn
Mojn Mojn

 

Når alle dele er lært og de føler sig komfortable med det, vil vi give vores medstuderende et kort oplæg omkring teorien bag aktiviteten og formålet med udarbejdelsen. 

 

Vi vil herefter introducere de medstuderende for body percussion delen. Her vil vi give et eksempel på hvordan sådan en kan udføres. 

Vi vil nu dele deltagerne op i tre grupper, og de vil få tildelt en del sangen som de skal udarbejde en supplerende percussion segment til. 

 

Vi vil her fungere som rytmesektion imens deltagerne udarbejder deres percussion del.

Efter at vi har været rundt og set at alle er lykkedes med dette, vil vi samle alle og vi vil nu spille hele sangen, hvor hver gruppe så skal udføre deres percussion segment.

 

Når det er kørt igennem en gange, vil vi tage den første del, og lade gruppen forklare og lære de andre hvordan den skal udføres. Dette gentager sig så med de to andre grupper. 

 

Til sidst vil vi spille hele sangen, og alle klapper og klasker med. 

 

3)Indhold

 

Aktiviteten har vi tidligere udført i vores undervisning, sammen med vores underviser Sille.
Hun har tidligere brugt aktiviteten når hun har haft rytmisk / musisk – undervisning med børn, som har haft forskellige sprog. 

Der har heller ikke været mulighed for at underviser kunne gennemgå aktivitetens indhold med børnene pga. den sproglige barriere.
Dog har denne aktivitet stadig formået at skabe en forståelse for rytme, tekst og fællesskab, for børn som ikke har haft mulighed for at kommunikere sammen sprogligt. 

 

Der er mange gode pædagogiske elementer i denne aktivitet.
Man kan inkludere elever, som kan have svært ved rytme, takt og generelt musik, ved at lade dem skabe deres egne “vers” f.eks. via deres modersmål, og måden hvorpå de siger “Hej”? 

Det vil skabe et medejerskab over sangen og en generel følelse af medbestemmelse i denne aktivitet på trods af manglende musikalske færdigheder.

 

Gruppedeltagere:

Thomas, Sabrina, Anders, Cecilia og Marcus
puce19-ku02m
puce19-ku02m