Hvorfor Dyr, Drab og Dannelse?

Fordi død og drab er noget af det mest naturlige der findes.
Alle kommer til at møde døden og drabet, på den ene eller den anden måde i deres liv.
Alligevel er døden lidt et tabu emne i vores samfund.

Vi mener at det er vigtigt at vi som pædagoger skal kunne formidle døden på en nænsom måde og møde børnene der hvor de er.
Vi skal altså tænke over hvordan vi formidler emnet og hjælper dem med at acceptere at det er noget naturligt der sker for alle.

En måde at introducere døden for børn, som noget naturligt, er gennem dyrene. Dyrenes forhold til hinanden (dyr der spiser andre dyr) og dyrenes forhold til os (mennesker der spiser dyr, kæledyr og brugsdyr).

Der er den naturlige cyklus i den vilde natur i forhold til døden. Her er fødekæden et godt eksempel at bruge til at vise hvordan at døden er en naturlig del af livet. Ræven spiser musen, insekterne lever af rævens kadaver og en ny mus lever af insekterne.

Når børnene får en forståelse for døden bliver det nemmere at forholde sig til den, når de møder den.

Når vi har skabt en forståelse om at døden er noget man godt kan snakke om, kan man snakke om det at dræbe.

Det er vigtigt at børnene kan tage stilling til de forskellige årsager til vi dræber dyr.

Hvornår mener de det i orden, hvornår er det ikke, er det noget nødvendigt?

Vi har fundet en aktivitet der skal få brugerne til at tage stilling til etiske spørgsmål om drab af dyr.
Det foregår på den måde at man laver en opdeling af det lokale/område man befinder sig i.
I den ene ende er man 100% enig med udsagnet og i den anden 100% uenig. Efter man har præsenteret udsagnet for gruppen, skal de så stille sig tilsvarende den opdeling man har lavet.
Hvis man ikke er 100% enig eller uenig, må brugeren placere sig i midten eller til den side man hæller imod.
Efter brugerne har placeret sig der hvor de vil stå, tager man en snak om hvorfor de står som de gør.

 

Thomas Sjøgreen & Jack Broberg

CPE15O-NU11

CPE15o-NU11
CPE15o-NU11
CPE15o-NU11