I løbet af Modul H og I har vi arbejdet med, leget med og reflekteret over relevante digitale medier og teknikker, som en del af en proces mod at blive en skabende og kritisk bruger af digitale medier i pædagogisk praksis. I den forbindelse har vi lavet en aktivitet med 4 børn i en børnehave, hvor vi inddrager eventyrfortælling som en medieleg på en iPad.

Vi ville skabe et eventyr med børnene, lavet som en e-bog med deres egne billeder. Vi valgte først at lave vores eget digitale eventyr, som vi startede med at vise børnene som inspiration og for at skabe indtryk som en del af en æstetisk læreproces, hvorefter de skulle skabe deres eget udtryk.

Vi brugte en iPad til at tage billeder med og app’en Story Creator Pro til at lave et eventyr. Her vurderede vi ud fra børnenes alder og kompetencer, at de kunne bruge pågældende medie. Vi brugte iPad, da disse ofte er tilgængelige i daginstitutioner, og håbet med vores aktivitet var at inspirere til mere medieleg i institutionerne.

Fokus i vores aktivitet var børnenes egen fortælling, og at de selv skulle tage billeder, selv føre iPad’en, og selv skulle indtale eventyret – alt med støtte fra os voksne. Børnene var aktive medproducerende.

Børnene skulle, ud fra 8 på forhånd valgte emner, tage og sammensætte billederne til et eventyr, med støtte fra os. Vi havde to afprøvninger med samme gruppe børn og i anden afprøvning valgte vi at rammen skulle være mindre voksenstyret omkring handlingen, men mere stram i forhold til at de kun måtte vælge 1 billede hver. Til gengæld måtte børnene selv bestemme, hvad de tog billede af.

     

Børnene bruger app’en Story Creator Pro

Til vores planlægning af aktiviteten har vi brugt og fulgt den mediepædagogiske loopmodel, for at danne et bedre afsæt for vores aktivitet. Det gjorde at vi var godt forberedte og klar til at komme i gang med det samme ved besøget i børnehaven. Ved brugen af loopmodellen fik vi taget stilling til, hvad vi gerne ville have at børnene fik ud af aktiviteten, hvad vi skal arbejde med, samt hvor og hvordan aktiviteten skal udformes.

Desuden hjalp loopmodellen os til at overveje hvilke læreplanstemaer, vi ville berøre i vores aktivitet:

  • Social kompetence – med fokus på samarbejde
  • Sproglig udvikling – historiefortælling som udtryksmiddel
  • Kulturelle udtryksformer og værdier – med fokus på æstetiske og kreative sider, gennem skabende aktivitet. Præsentation af it/medier

Natascha Alrø, Bente Danielsen og Thea Larsen

Henvisning til den mediepædagogiske loopmodel:

Frydendahl, J. A. (2015). Digital dannelse og multimodale læreprocessor i dagtilbud (kap.6). I E. Brandt, J. A. Frydendahl, S. L. Johansen, H. S. Karoff, H. Kusk, A. Petersen, et al., Digital Pædagogik (s. 87-102). Aarhus: Systime.

CPE15o-
CPE15o-
CPE15o-MD12